Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 25 - 23 juni 2010

26 – 27 juni: DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Hij aanvaardde vastberaden de reis naar Jerusalem "

Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Uit wiens mond heb ik dit nog gehoord ? Ik heb toch geen ploeg en geen akker … én toch … Hoe zegt Jezus dat tegen mij ? Hoe beluister ik dit? Hoe begrijp ik dit? Hoe beleef ik dit?

18.00 u. Jgt. Sylvie Mertens en Alfons Sterckx, Georges Baekelandt. Jgt. Bertha Vangenechten, Jan en Louis De Pooter. Jgt. Willy Geerts, Emiel Geerts, Maria Mertens, Frans Haepers, Leonie Boogers, Louisa en Maria Haepers, Maria Soeten. Zm. Louis Vissers, Lieve Gielen, Louis Vangheel, Constantia Vermeulen, Theodoor Vangheel, Maria Verachtert, Petrus Vermeulen, Dimphna Leysen.

08.00 u. H. Mis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

het parochieblad met vakantie
Dit is meteen het laatste “normale parochieblad” voor we met vakantie gaan. Volgende week lees je nieuws voor 3 weken, maar het nieuws voor de daarna volgende 3 weken moet volgende week ook al op de drukkerij zijn. Snel zijn dus, vooral als je misintenties wil doorgeven, want op sommige secretariaten is er ook zomerregeling !

onze bisschop op bezoek bij KOGeka
Dinsdag 15 mei was voor bisschop Bonny wel een Geelse dag. In de voormiddag kwam hij op bezoek bij KOGEKA, onze scholengroep voor middelbaar onderwijs. Hij prees de tienjaarlange samenwerking tussen alle katholieke middelbare scholen van Geel en Kasterlee en woonde enkele godsdienstlessen bij. In de namiddag kwam hij naar de feestzaal van Elsum om met de priesters en diakens van het hele dekenaat Zuiderkempen te overleggen over de nieuwe rituelen bij uitvaarten, die in voege treden na Nieuwjaar. Hierop komen wij in augustus nog wel terug.

zomerdagen in Mol
De Katholieke Charismatische Vernieuwing organiseert van 19 tot en met 23 juli in Sunparks te Mol zijn ‘zomerdagen’. Dat is een ideale combinatie van vakantie, gebed en bezinning voor gezinnen en alleengaanden.
Thema is: ‘Jezus roept u, sta op!'.
Volgende sprekers komen aan het woord: Agnes en Luc Vanraes (gemeenschap Jeruzalem), Geertje den Hollander (Maastricht), vicaris Rik Hoet (St.-Egidiogmeenschap) en Mgr. Léonard.
In de voormiddag is er telkens gelegenheid voor gezamenlijk gebed en samenzang, een lezing en een eucharistieviering. In de
namiddag is men vrij en worden ook keuzeactiviteiten aangeboden. Elke dag is er een grote avondsamenkomst.
Er is een kleuter- en kinderprogramma voorzien. Je kan ook voor één dag komen of alleen voor de eucharistieviering.
Prijs: afhankelijk van de bungalow die je huurt (4, 6 of 8 personen). Als je voor één dag komt, is de prijs 20 euro. Enkel de eucharistieviering bijwonen, is gratis (vrije bijdrage).
Info, inschrijving en prijzen: lydiaderidder@skynet.be , of 016 60 56 78 of 0479 72 56 71, Informatie kan je vinden op www.kcv-online.be. 

op de preekstoel in herentals
Sedert vorig jaar is er in Herentals een dekenaal initiatief voor mensen die tijdens hun vakantie ook eens tot bezinning willen komen. Elke dinsdagavond wordt iemand geconfronteerd met de vraag :”Wat betekent het voor jou, als je zegt dat je christelijk gelovig bent”. Elke spreker krijgt een half uur, niet meer en niet minder en nadien wordt iedereen uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij om, samen met de spreker, bij pot en pint nog een tijdje na te kaarten.
Alles gaat door in de Herentalse St.-Waldetrudiskerk en het begin om 20.00 u. Als je de lijst van sprekers ziet, dan ga je er wel “U” tegen zeggen.

viering 20 jaar samenwerking geel-slatina timis
Het is ondertussen al 20 jaar geleden, dat Roemenië op zijn kop stond. 20 Jaar, dat er in Geel werd gekozen om een band te scheppen met één dorp, dat door Geel zou gesteund worden. Waar het in het begin ging om spullen op te sturen, die de grootste nood konden lenigen, werd al snel duidelijk dat “die van Geel” het grondiger wilden aanpakken. Het begon met ieder schoolkind van Geel, dat één stuk zeep en één kilo suiker zou schenken aan een kind in Slatina Timis. Al gouw ontstonden hechte vriendschappen en er kwam al snel een tijd, dat er altijd wel één Belg in het dorp vertoefde. Het gemeentebestuur sprong bij, de Geelse brandweer, de CM, de provincie tot zelfs Europa. … en vele anderen. Er werd ginder een beweging op gang gezet voor de mannen, de vrouwen en de jeugd

Van 5 tot 8 augustus zal dit gevierd worden met Gelenaars in Slatina Timis. Op alle mogelijke manieren kan je er naartoe om EUROST 2010 te vieren. 

Wil je er bij zijn ??? Dan kan je contact opnemen met:

invullen en berekenen van belastingsbrieven
Mensen, die iedere dag opnieuw ZO MAAR ten dienste staan van medemensen … in onze parochies kan je er veel vinden en sommige parochies houden niet op, om ze week na week te bedanken … Maar ook binnen onze verenigingen zijn ze te vinden … allemaal zware specialisten in dienstbetoon, in mensen graag zien.
Toch zit daar één ploeg in, die een beetje speciaal is. Ze zit zowat in een politieke hoek, maar biedt zich elk jaar aan … verkiezingen of niet. En ze zijn specialist op één gebied: helpen bij het invullen van je belastingbrief. Ze maken de toer van heel Geel en helpen iedereen verder. Het is de ploeg belastingbrieven van het Geelse ACW.
Als je niet of moeilijk overweg kan met “het lottoformulier van Reynders”, bekijk dan even de onderstaande kalender en rep je vanaf 19.00 u naar de betreffende parochiezaal. Neem je belastingaangifteformulier mee, vergeet niet je papieren over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. De ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs de kosten of baten, die de staat je volgend jaar zal bieden en je bent ervan af. Gratis. Belangeloos en gemakkelijk.

Je kan steeds voor speciale informatie terecht bij de leider van de ploeg: Rony  Van  Hemelen, Katersberg  50 c. Tel. :  014 58 96 39

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24        

Externe Links