Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 24 - 16 juni 2010

19 – 20 juni: TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
" Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen "

Van liefde komt lijden: opvattingen komen in botsing, eigen wensen gaan niet door, eigen verlangens worden opzij gezet voor iemand, die je graag ziet. Je verliest …Maar je wint er ook bij: de vreugde om het geluk van de ander.
Uit het groene Bijbeldoosje

Geen viering wegens jubileumviering Bart Rombouts in St. Amandskerk (zie lager)

08.00 u. H. Mis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Jubileum Pastoor Bart Rombouts

Op 17 juni 2000, Drievuldigheidszondag, werd Bart Rombouts door Mgr. Paul Van den Berghe tot priester gewijd.
Dat is intussen 10 jaar geleden.
Hijzelf en zijn parochies willen deze gelegenheid niet zomaar laten passeren en nodigen u daarom uit om samen met ons dit jubileum te vieren. Zaterdag 19 juni om 18.00u gaat pastoor Bart voor in een dankviering in de St.-Amandskerk (Geel-Markt).
Aansluitend hopen wij u te ontmoeten tijdens de receptie in het parochiecentrum aan de Werft.
Tot zaterdag!

VOOR DE KEMPENSE MARIAVRIENDEN
Door het wegvallen van de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Medjugorjevrienden te Beauring, hebben enkele Kempense gebedsgroepen besloten om zelf een bijeenkomst te organiseren in de hoop op een jaarlijkse traditie. Deze bijeenkomst in de kerk van Elsum zal doorgaan op zondagnamidag 27 juni.
Om 14.00 u. starten wij met een rozenhoedje, gevolgd door een getuigenis van Pater Coenen over de beginjaren van de verschijningen in Medjugorje. Mensen, die zo’n toespraak ooit bijgewoond hebben, kunnen getuigen van de gemoedelijke manier waarop pater Coenen zijn getuigenis brengt.
Zo’n bijeenkomst geeft het gevoel, dichter bij Onze Lieve Vrouw te zijn. Dit is iets waar iedere Mariavereerder zeker naar verlangt.
Na het getuigenis van Pater Coenen is er nog tijd om in een gezellige, ongedwongen sfeer, met een drankje, deze bijeenkomst omstreeks 17.00 u. af te sluiten.
Deze bijeenkomst is een zegen voor ieder die de liefde voor ons aller Hemelmoeder met anderen wil delen. Samen aanwezig zijn op een bijeenkomst, ter ere van Onze Lieve Vrouw, geeft extra kracht en steun tijdens het gebed voor Haar.
Iedereen van harte welkom
Meer informatie bij: Eric Fourneau:014 72 31 12, Joan Melis: 014 63 41 68 en bij Jos Weyns: 014 61 88 47

HET PAROCHIEBLAD OP VAKANTIE
De kleerkast met winterkleren raakt vol. Het wordt zomer … ook voor uw parochieblad.
De grote vakantie brengt altijd 2 vakantienummers met zich, die zeer vroeg moeten samengesteld worden, want ook de drukkerij heeft recht op vakantie …
Eigenlijk sluit de drukkerij een groot stuk van de maand juli (zeg maar ’t bouwverlof) en wordt er een nummer gedrukt, dat een paar weken postklaar blijft liggen. Uiteraard moeten wij dan onze natte vinger opsteken, om het nieuws te voorspellen.
Volgende week vertellen wij meer, maar toch, mensen, die dingen in het blad willen … let goed op, want de zomer komt al vlug … Ook het doorgeven van misintenties heeft hiermee te maken.
* Vandaag hou je het nummer 24 in de hand. Tekst en muziek moest normaal op de parochies binnenkomen, twee weekends vooraf. Zo gaat het ook voor de nummers 25 en 26.
* Volgende week is alles ook nog heel normaal. Verschijning op 23 juni.
* Het nummer, dat verschijnt op 30 juni heeft ineens de teksten en de misintenties nodig tot 23 juli. Zorg dus dat alles op de parochies is op 19 juni. Onze tekstverantwoordelijken moeten natuurlijk spaarzaam zijn met de nieuwsruimte.
* Dan is er geen parochieblad tot 21 juli en let nu op !!! De teksten van dat nummer (met informatie en misintenties tot 13 augustus) moeten in de parochie zijn voor 26 juni (en dat wordt met een “N”geschreven en niet met een “L” !!! Veel parochieactiviteiten zijn er dan wel niet, maar wij moeten de teksten voor 24 juli tot 13 augustus dus reeds in ons bezit hebben op 28 juni. Straf ??? Moeilijk ??? Maar zo is het nu éénmaal.
* Wij beginnen terug teksten in te zamelen voor het nummer dat op 11 augustus verschijnt. Het weekend van 2 augustus verwachten wij weer iedereen monter en fris terug om te werken aan nummer 33.

invullen en berekenen van belastingsbrieven
Mensen, die iedere dag opnieuw ZO MAAR ten dienste staan van medemensen … in onze parochies kan je er veel vinden en sommige parochies houden niet op, om ze week na week te bedanken … Maar ook binnen onze verenigingen zijn ze te vinden … allemaal zware specialisten in dienstbetoon, in mensen graag zien.
Toch zit daar één ploeg in, die een beetje speciaal is. Ze zit zowat in een politieke hoek, maar biedt zich elk jaar aan … verkiezingen of niet. En ze zijn specialist op één gebied: helpen bij het invullen van je belastingbrief. Ze maken de toer van heel Geel en helpen iedereen verder. Het is de ploeg belastingbrieven van het Geelse ACW.
Als je niet of moeilijk overweg kan met “het lottoformulier van Reynders”, bekijk dan even de onderstaande kalender en rep je vanaf 19.00 u naar de betreffende parochiezaal. Neem je belastingaangifteformulier mee, vergeet niet je papieren over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. De ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs de kosten of baten, die de staat je volgend jaar zal bieden en je bent ervan af. Gratis. Belangeloos en gemakkelijk.

Je kan steeds voor speciale informatie terecht bij de leider van de ploeg: Rony  Van  Hemelen, Katersberg  50 c. Tel. :  014 58 96 39

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23

Externe Links