Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 23 - 9 juni 2010

12 – 13 mei: ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
" Haar zonden zijn haar vergeven "

Elke week bidden wij tijdens de eucharistie
‘Let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk’
Uit het groene Bijbeldoosje

18.00 u. Dankviering vormelingen en eerste communicanten. Zm. Melania Dams, Eddy Helsen. Jgt. Louis Geukens, Alexander en Anna Mertens, Marcel, Jos en Jan Lambrechts, Celine Geukens, Tuur en Jos Claes. Mis voor genezing. Jgt. Frans Helsen en Mathilde Vermeulen.

08.00 u. Zm. familie Louis Van Hoof – Cuyvers, Cluyts en Verlooy.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Gheelamanie 2010

GheelaMania 2005.
Zoals vele Gelenaren ging ik, totaal onwetend van wat komen zou, kijken naar “een totaalspektakel”. Met de minuut steeg mijn verbazing, verwondering, bewondering. Bij de apotheose, met tranen in de ogen, (het emo-moment volgens Luc Stevens) was het duidelijk. “Waaw… ik ben van Geel”. Ik ben er fier op – hoe een inwijkeling ook fiere Gelenaar kan worden. Ik wist ook: als er een volgende keer komt – doe ik mee.

September 2009
Al de Gelenaars krijgen via allerlei kanalen de vraag of ze willen meewerken aan de Dimpnadagen 2010 met o.a. GheelaMania,de Ommegang, de viering van St. Dimpna, de dag van de pleegezinnen ….Ik geef me op. Waar begin ik aan? Ik ga mee doen aan GheelaMania, samen met nog 420 anderen. Een totaal onbekend avontuur.

GheelaMania was voor het 13.000 koppig publiek een succes. Ik ken mensen die maar liefst 5 keer gingen kijken – en die telkens nieuwe dingen zagen. Ook zij ervaren de verwondering, verbazing en bewondering. Geel staat nog maar eens op de kaart. Een veel gehoord gezegde “ dit kan alleen in Geel”. Ja, ik geloof het ook. Waar krijgt men zo’n groep vrijwilligers bij elkaar? Mensen, die maanden aan een stuk, sommigen zelfs dag en nacht, werken voor de goede zaak, voor hun stad? Naaien, timmeren, muziek schrijven en inzingen, repeteren en bijstaan bij de repetities, plannen en iedereen op de hoogte houden… Dit is professioneel. Wie doet het na? 420 gewone mensen, die “gewoon” graag meedoen, enkelen met specifieke talenten, de meesten “gewoon”. Niet enkel de beste zangers, niet enkel de beste acteurs, niet enkel de beste dansers, ook mensen van het OPZ. Wie wil, mag meedoen. Luc en je assistenten: hoed af !

Ik dacht dat ik veel mensen kende in Geel, maar ik heb er ontzettend veel meer leren kennen. Op de eerste repetitie stond ik toch wat onwennig te kijken. Wat wordt dit? Ga ik er ooit zicht op krijgen wat ik wanneer moet doen? We ontmoeten elkaar en beginnen elkaar met de voornaam aan te spreken. We rijden samen naar het militaire domein. We bevriezen er samen en we genieten er ook van de eerste zonnestralen. We delen lief en leed met elkaar. Het gewone leven, naast GheelaMania, gaat immers ook door, ook al lijkt GheelaMania steevast al het andere te verdringen.

Natuurlijk kleef ik een sticker op de auto, natuurlijk hang ik een affiche, natuurlijk deel ik folders uit. Mensen je moet dit zien! Je moet dit meemaken!

En dan is het mei 2010. Eindelijk. Van de ene ervaring in de andere, van de ene emotie in de andere. Nu zijn we echt een heel grote familie, gedreven door dezelfde microbe: GheelaMania dat is de geest van Dimpna, van Geel uitdragen. Hoe moet ik nu die sfeer weergeven met gewone woorden? Dit lukt me nooit, ik doe wel een poging: - jouw kraag zit niet goed, kom, ik help je even - wil je mijn schort even naaien, hij is gescheurd – oh, lekkere soep, ik heb honger – wil je een foto maken van ons GheelaMania gezin? – jij bent mijn “GheelaMania mama”, een gelukkige moederkesdag - pas op de poort gaat dicht – struikel niet over die lamp – mensen, dat hebben jullie goed gedaan.. En als Lisette en  Jef enkele dagen voor het einde van Gheelamania naar Amerika vertrekken om hun zoon te bezoeken, krijgen we al een voorsmaakje van wat het is als je elkaar niet meer ziet. Zestien optredens, echt veel , erg vermoeiend maar zo uniek , zo oneindig waardevol. Samen zingen:

Dimpna’s droom leeft steeds in Geel
Hij zal altijd verder gaan
Dimpna is van ons een deel en van het Geels bestaan.
Dimpna gaf een hart , een gezicht aan onze stad.
Aan Geel, aan Geel, aan Geel aan Geel aan Geel
De stad van Dimpna is Geel
dat doet iets met een mens !

Het was ook Ommegang dit jaar. De sleutelfiguren ( zo noemen ze ons) krijgen de opdracht om volk te zoeken voor de groep/wagen van de eigen parochie. Dat was niet zo eenvoudig. Wij moesten “maar” 33 mannen vinden en ’t is ons niet gelukt. Gelukkig kregen we hulp van anderen. Wordt Geel dan toch de “stad”(die sommigen zo graag zouden zien), met de inwijkelingen, met mensen die komen en gaan… die het “Geel gevoel” (nog) niet kennen en misschien niet echt willen leren kennen? Dimpna was ons anders toch goed gezind. De regenjas was niet nodig, de warme onderhemdjes evenmin. De zon scheen – het was weken geleden. Er stond veel volk langs het parcours dat een mooie ommegang te zien kreeg.

Mgr. Bonny ging voor in de  Dimpnaviering. Een volle St. Dimpnakerk en 24 voorgangers. Een sfeervolle, verzorgde viering. Ook hier waren de buitenlandse delegaties aanwezig. Zij genoten ervan en wij ook. Hadden we maar eens meer zo’n volle kerk met meebiddende en zingende mensen.

De dag van de pleeggezinnen had dit jaar ook een extra feestelijk tintje. Dank aan alle pleeggezinnen . Zij dragen de Geelse idee echt uit – niet  alleen op de Dimpnadagen maar dag in dag uit. Zij mogen echt wel in de bloemetjes gezet worden.

Mensen, wat ben ik blij dat ik van Geel ben. Wat ben ik blij dat ik dit mocht meemaken. Bedankt iedereen die dit alles mogelijk maakte ! Chris Geens.

ROTSVASTE MISDIENAARS
Ook enkelen van onze Geelse misdienaars waren er bij op de Vlaamse misdienaarsdag op vrijdag 14 mei. Zij mochten bij de opening van de dag onze bisschop Mgr. Johan Bonny ondersteunen. De dag droeg als thema: “Rotsvast” verwijzend naar Jezus die Simon een nieuwe naam geeft: Petrus wat ‘rots’ betekent. Na een zendingswoord van onze bisschop gingen we te voet op tocht naar Scherpenheuvel onder toezicht van de pers. Daar werden ze getrakteerd op ofwel een superleuke quiz ofwel leerden ze die ‘rots’ Petrus wat beter kennen. De dag werd afgesloten met een eucharistieviering in de Mariahal, voorgegaan door Mgr. Hoogmartens, bisschop van Hasselt.

invullen en berekenen van belastingsbrieven
Mensen, die iedere dag opnieuw ZO MAAR ten dienste staan van medemensen … in onze parochies kan je er veel vinden en sommige parochies houden niet op, om ze week na week te bedanken … Maar ook binnen onze verenigingen zijn ze te vinden … allemaal zware specialisten in dienstbetoon, in mensen graag zien.
Toch zit daar één ploeg in, die een beetje speciaal is. Ze zit zowat in een politieke hoek, maar biedt zich elk jaar aan … verkiezingen of niet. En ze zijn specialist op één gebied: helpen bij het invullen van je belastingbrief. Ze maken de toer van heel Geel en helpen iedereen verder. Het is de ploeg belastingbrieven van het Geelse ACW.
Als je niet of moeilijk overweg kan met “het lottoformulier van Reynders”, bekijk dan even de onderstaande kalender en rep je vanaf 19.00 u naar de betreffende parochiezaal. Neem je belastingaangifteformulier mee, vergeet niet je papieren over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. De ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs de kosten of baten, die de staat je volgend jaar zal bieden en je bent ervan af. Gratis. Belangeloos en gemakkelijk.

Je kan steeds voor speciale informatie terecht bij de leider van de ploeg: Rony  Van  Hemelen, Katersberg  50 c. Tel. :  014 58 96 39

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22  

Externe Links