Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 22 - 2 juni 2010

5 – 6 juni: TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
" Jongeling, Ik zeg je, sta op "

In plaats van stil te blijven staan en het verdriet en de pijn aan te raken, lopen wij er vaak voor weg. “Huil maar niet” wil zeggen: “Je moet er wel doorheen zien te komen, maar je staat er niet alleen voor”. Dit vraagt geen andere deskundigheid dan een gevoel van betrokkenheid, Zo kunnen wij elkaar tot leven wekken.
Uit het groene Bijbeldoosje

18.00 u. Eucharistieviering met aansluitend H. Aanbidding. H. Mis.

08.00 u. Eucharistieviering met aansluitend H. Aanbidding. Jgt. Coleta Bervoets, Edward Verachtert, August Verbeek, Antonia Van de Wouwer, Wim Lembreghts.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Het grote warme gat … van GheelaMania
Meer dan 1.000 Gelenaren liepen dinsdag 25 mei met een zwaar gevoel rond. Schoolkinderen kregen een briefje mee naar school, om een beetje kompassie te vragen, want de laatste opvoering van GheelaMania was het wel erg laat geworden. Anderen toonden hun warm hart en keken toch een beetje weemoedig naar die laatste drankbonnetjes die niet op waren geraakt. Tranen vloeide bij beken, want “het zat erop”. Morgenvroeg zou lastig zijn, maar toch bleven ze maar afscheid nemen. Buitenstaanders vroegen vol belangstelling naar het “zwarte gat”, dat nu wel gevallen was, want morgen was er geen repetitie meer. Morgen moest er niet gesjouwd worden met kleding, kabels, attributen, drankbakken, brood voor de ploeg, papieren van hier naar daar en van ginder naar hier.  Het parochiecentrum was weer vrij. Op veel plaatsen werd overgegaan tot de orde van de dag. “Tot binnen 5 jaar !!!”
Welnu, iedereen kon content zijn en er was nog veel opruimingswerk. De lichtinstallatie was dinsdagmorgen al naar Duitsland vertrokken en veel zorgen bleven voor de opkuis, maar mensen hielden er een goed gevoel bij over. Wie zich had ingezet, was blij, dat hij dit historische gebeuren had meegemaakt. Blij en fier !!! En, ……………….. áls het zwarte gat er dan toch was, dan voelde dit lekker warm aan !
Dank u, 13.000 toeschouwers, danku vrijwillige Gelenaren. Wij noemen geen namen meer, want die stonden al overvloedig op vele plaatsen

DAMIAAN ACHTERNA
Met 60 mensen uit de zes parochies van Geel-Zuid trokken we op pinkstermaandag richting Tremelo en Leuven. We traden die dag in het voetspoor van de heilige Pater Damiaan en brachten o.a. een bezoek aan de kerk waar hij werd gedoopt. We verzamelden ons daar rond de doopvont. Het werkjaar 2009-2010 werd door de Belgische bisschoppen in het teken gesteld van het Credo of de geloofsbelijdenis. Telkens wanneer christenen samenkomen, zijn zij geroepen hun geloof te belijden in God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
In ons bisdom richten we dit jaar tevens de aandacht op de gemeenschapsopbouw. We laten ons hierbij leiden door de woorden van de apostel Paulus in zijn brief aan de christenen van Korinte: “Welnu, u bent het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam.” (cf. 1 Korintiërs 12, 27) Paulus roept de gemeenschap met deze tekst op tot vrede en eensgezindheid. Door ons geloof in Christus zijn wij allen, ieder met zijn eigen talenten, verbonden met elkaar.
Beide (jaar)thema’s zijn nauw verwant met de figuur van Pater Damiaan De Veuster. Het geloof in de Drie-ene God vervulde wel degelijk een rol in zijn leven. Hij hoorde Gods roepstem en trad binnen bij de paters van de heilige Harten. Tevens kan deze grootste Belg ons iets leren op het vlak van gemeenschapsopbouw. Damiaan bracht namelijk orde en leven op een plaats (Molokai) waar enkel chaos en dood heerste. We sloten onze bedevaartsdag af met een eucharistieviering in de St.-Antoniuskapel te Leuven, alwaar Damiaan sinds 1936 begraven ligt.

voor de kempense mariavrienden
Door het wegvallen van de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Medjugorjevrienden te Beauring, hebben enkele kempense gebedsgroepen  besloten om zelf een bijeenkomst te organiseren in de hoop op een jaarlijkse traditie. Deze bijeenkomst in de kerk van Elsum zal doorgaan op zondagnamidag 27 juni.
Om 14.00 u. starten wij met een rozenhoedje, gevolgd door een getuigenis van Pater Coenen over de beginjaren van de verschijningen in Medjugorje. Mensen, die zo’n toespraak ooit bijgewoond hebben, kunnen getuigen van de gemoedelijke manier waarop pater Coenen zijn getuigenis brengt.
Zo’n bijeenkomst geeft  het gevoel, dichter bij Onze Lieve Vrouw te zijn. Dit is iets waar iedere Mariavereerder zeker naar verlangt. Na het getuigenis van Pater Coenen is er nog tijd om in een gezellige, ongedwongen sfeer, met een drankje, deze bijeenkomst omstreeks 17.00 u. af te sluiten.
Deze bijeenkomst is een zegen voor ieder die de liefde voor ons aller Hemelmoeder met anderen wil delen. Samen aanwezig zijn op een bijeenkomst, ter ere van Onze Lieve Vrouw, geeft extra kracht en steun tijdens het gebed voor Haar.
Iedereen van harte welkom? Meer informatie bij: Eric Fourneau:014 72 31 12, Joan Melis: 014 63 41 68 en bij Jos Weyns: 014 61 88 47

invullen en berekenen van belastingsbrieven
Mensen, die iedere dag opnieuw ZO MAAR ten dienste staan van medemensen … in onze parochies kan je er veel vinden en sommige parochies houden niet op, om ze week na week te bedanken … Maar ook binnen onze verenigingen zijn ze te vinden … allemaal zware specialisten in dienstbetoon, in mensen graag zien.
Toch zit daar één ploeg in, die een beetje speciaal is. Ze zit zowat in een politieke hoek, maar biedt zich elk jaar aan … verkiezingen of niet. En ze zijn specialist op één gebied: helpen bij het invullen van je belastingbrief. Ze maken de toer van heel Geel en helpen iedereen verder. Het is de ploeg belastingbrieven van het Geelse ACW.
Als je niet of moeilijk overweg kan met “het lottoformulier van Reynders”, bekijk dan even de onderstaande kalender en rep je vanaf 19.00 u naar de betreffende parochiezaal. Neem je belastingaangifteformulier mee, vergeet niet je papieren over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. De ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs de kosten of baten, die de staat je volgend jaar zal bieden en je bent ervan af. Gratis. Belangeloos en gemakkelijk.

Je kan steeds voor speciale informatie terecht bij de leider van de ploeg: Rony  Van  Hemelen, Katersberg  50 c. Tel. :  014 58 96 39

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21    

Externe Links