Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 21 - 26 mei 2010

29 – 30 mei: DRIEVULDIGHEIDSZONDAG
" Alles wat de Vader heeft, is het mijne "

Vreugde waar angst is, nieuwe adem waar moedeloosheid heerst. Met de “Heilige Geest” in ons midden kunnen wij een begin maken van die nieuwe schepping. Zoals eens aan de oevers van de Eufraat en de Tigris profeten het bemoedigende woord richtten tot uitgedoofde mensen:”God heeft de wereld in principe goed geschapen!” Geloven wij er weer in?
Uit het groene Bijbeldoosje

18.00 u. Zm. Tuur Geukens en overleden familie Geukens – Wuyts. Jgt. Wim Verherstraeten, Jef en Jan Nevelsteen, Germaine Verachtert en Linda Taels, Gust Nevelsteen, Frans en Fien Verachtert.

08.00 u. H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

’t Was Dimpna’s weer …
De dagen van tevoren waren bitter koud. De maandag begon met een miezerige regen. En daartussen zagen wij twee zonnige dagen. De dag voor het feest van Dimpna en Gerebernus waren alle kaarten voor alle GheelaMania’s die er nog gepland waren verpatst. Een extra-voorstelling werd ingelast. De adrenaline stroomde met bakken door heel Geel en veel gezichten straalden. Zo herinneren wij ons het weekend van de Dimpnadagen 2010. Wij mogen fier zijn en wij willen niet zagen over de kleine kantjes. Na al dit feestgedruis zijn wij fier, dat wij van Geel zijn en veel mensen van de streek zijn jaloers op ons.
Genieten wij samen nog na. Dank u Geel, merci Gelenaren !

eucharistieviering op dimpnadag
Wij willen volgende week nog terugkomen op de eucharistieviering op 15 mei. 22 pastores stonden rond het altaar. De bisschop van Antwerpen werd speels verwelkomd door Jan Verheyden met volgende woorden: Mijnheer de bisschop, Dimpna en Gerebernus zijn twee heiligen die ons uitnodigen tot gastvrijheid en tot nabijheid van mensen die gekwetst zijn. Gedurende vele jaren reeds vinden zieken hier in de Barmhartige stede een warme thuis en maken zij deel uit van onze gemeenschap.Maar onze gastvrijheid kan nog verder gaan, want in onze dagen doen ook andere mensen een beroep op ons om de deur van ons hart open te zetten. Denken we maar aan de vele alleenstaande, politiekvluchtelingen en vereenzaamde mensen.
Tijdens het slotlied van GheelaMania zingen wij: “Dimpna’s droom leeft steeds in Geel hij zal altijd verder gaan. Dimpna is van ons een deel en van het Geels bestaan, Dimpna gaf een hart een gezicht aan onze stad, aan Geel aan Geel, De stad van Dimpna is Geel.
Tijdens deze eucharistieviering willen wij bidden dat wij allemaal een stukje die droom van Dimpna zouden waarmaken, die droom van gastvrijheid en van zorg voor mensen. Mijnheer de bisschop mag ik u dan vragen om ons in deze viering te willen voorgaan.
Ook de bisschop zorgde voor een schitterend wederwoord, waarvan wij U volgende week laten genieten. De bisschop zelf keerde ’s anderendaags incognito terug om de ommegang mee te maken.

liturgische zangavond
In de lijn van onze dekenale traditie van drie liturgische zangavonden per jaar met pater Jos Bielen, nodigen wij iedereen weer uit op onze volgende ‘ZING IN’ op donderdag 27 mei, opnieuw in de kerk van Sint-Jan-de-Doper (‘Molekens’) te Herentals (Olmenlaan 8) te 20.00 u.
Daar zal gezongen worden uit het repertorium van het liedboek ‘Zingt Jubilate’ (van ICLZ). Gelieve dus dit liedboek mee te brengen als u dit hebt. En voor de anderen worden leenboeken ter beschikking gesteld.
Jos Bielen zal een keuze maken van passende liederen voor de tijd door het jaar. En daarbij zorgt hij zeker weer voor een boeiende orgelbegeleiding.
Na het bezielde zingen van deze liederen, zijn we ook welkom in de nabije parochiezaal om onze kelen weer op te frissen met een lekker drankje. Deze liturgische zangavond is bedoeld voor parochiekoren en voor al wie houdt van goede liturgische gezangen. De onkosten voor deze avond worden gedragen door de dekenale kas, zodat uw deelname (in de kerk) gratis is. 

tentoonstelling “tussen de mensen” laatste dagen
Zowat 5000 mensen hadden op 15 mei deze expo  al gezien. De organisatoren noemen het opvallend dat vooral oud-Gelenaars en niet-Gelenaars de weg naar de Halle en het van Disselhuis hebben gevonden. Ook de Nederlanders zijn Geel bovendien nog niet vergeten.
De tentoonstelling “Tussen de mensen” is vandaag, morgen en dit weekend nog geopend van 10.00 tot 12.00 u. en van 14.00 tot 17.00 u. De kleine tentoonstelling in het van Disselhuis is enkel in het weekend geopend. Daarna kan er een definitieve balans opgemaakt worden. Nu al mag het duidelijk zijn dat er heel wat belangstelling is geweest. Dankzij de publiciteit voor het boek “Welkom in Geel” in allerlei Vlaamse en Nederlandse media, zeker ook in Kerk en Leven nationaal, krijgt de tentoonstelling ook mensen over de vloer die de Geelse gezinsverpleging totaal niet kennen. Ook heel wat oud-Gelenaars die vaak jarenlang geen voet meer in onze Barmhartige Stede hebben gezet, zijn de laatste weken naar Geel afgezakt. De verkoop van het boek “Welkom in Geel” (meer dan 300 bladzijden, 250 foto’s en slechts 20 Euro) neemt ook een opvallend hoge vlucht. De projectleiding is helemaal door de eigen voorraad heen en de herdruk van de uitgever gaat ook nog steeds zeer vlot de deur uit. Het boek is nog steeds te koop op de tentoonstelling, bij de toeristische dienst en in de boekhandel. Blijkbaar ligt het thema bij heel veel mensen toch  heel nauw aan het hart. Dat mag ook blijken uit de vele reacties die door de mensen neergeschreven zijn. De Geelse historici en archivarissen zullen in de toekomst allicht ook nog gebruik kunnen maken van nieuwe verhalen, nieuwe documenten en gegevens over de gezinsverpleging die tijdens de tentoonstelling door Gelenaars en oud-Gelenaars zijn aangereikt. Toegang is gratis en je Geelse hart gaat er nog wat sneller slaan.

CARWASH PLUSSERS
Op zaterdag 29 mei organiseren de Geelse Plussers een carwash op de parking van de ALMA. Wie wil kan zijn auto eens grondig onder handen laten nemen door onze plussers vanaf 09.30 u tot en met 11.30 u. De opbrengst gaat naar een goed doel. Een warme oproep!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20      

Externe Links