Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 20 - 19 mei 2010

22 – 24 mei: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN – TWEEDE PINKSTERDAG
" De Heilige Geest zal bij U blijven "

Vreugde waar angst is, nieuwe adem waar moedeloosheid heerst.
Met de “Heilige Geest” in ons midden kunnen wij een begin maken van die nieuwe schepping.
Zoals eens aan de oevers van de Eufraat en de Tigris profeten het bemoedigende woord richtten tot uitgedoofde mensen:
”God heeft de wereld in principe goed geschapen!” Geloven wij er weer in?
Naar het groene bijbeldoosje

18.00 u. Viering opgeluisterd door het Clemenskoor. Jgt. Jos Geukens, familie Geukens, Janssens en kinderen. Jgt. August Verhaert en Mathilde ’s Jongers, August Croonenberghs en Eliza Verachtert en overleden kinderen.

08.00 u. H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Dimpnadagen

Wij beloven de trouwe lezer van ons blad, dat wij half juni met een uitgebreid beschouwend artikel over de hele Dimpnadagen zullen uitpakken. Momenteel zitten wij er middenin. Bij het schrijven kunnen wij nog maar alleen het beste hopen voor de eucharistieviering en de Ommegang, terwijl de lezer van dit artikel natuurlijk al veel meer weet.

Wij houden ons hart vast. Heel wat is nog onduidelijk. Zwaar zijn de problemen niet, maar wél erg talrijk. Wij zijn met velen, om er het beste van te maken.

Eén ding staat echter vast en dat hernemen wij van onze vorige artikeltjes: “wij kunnen fier zijn, dat wij van Geel zijn”. Het was eigenlijk een wonder, dat dit terug kwam in alle commentaren en straatinterviews op radio, TV en in de pers: Je kon ze steeds van begin af in twee delen:

  1. “wij zijn van Geel en  …”

  2. “wij zijn niet van Geel maar …”

Er zal dus wel een verschil zijn.

Het treft ons ondertussen wel, dat deze feesten onze stad en onze parochies naar buiten brachten. Ieder tijdschrift wijdde er een artikel aan, zelfs de diocesane én de nationale bladzijden van Kerk & Leven kwamen naar Geel. Sommige journalisten kwamen naar Geel afgezakt met de idee, dat de gezinsverpleging iets van lang vervlogen tijden was. Zij hadden duidelijk de verkeersplaten met “gezinsverpleging” niet opgemerkt. Een wereld ging voor mensen open … “en kan dat allemaal in Geel ???”.

Ondertussen was er ook nog Ons-Heer-Hemelvaart, Pinksteren komt eraan. Er was monseigneur Van Gheluwe en alle aanverwante schandalen. De Belgische bisschoppen trokken naar de paus en de graven van de apostelen. De lijsten voor de verkiezingen werden opgesteld. De euro was bijna naar de haaien, in IJsland sputterde een vulkaan tonnen as de lucht in … maar in Geel in Geel in Geel:

  •  Stonden Geelse kunstwerken in de etalages van de Nieuwstraat en in de oude dekenij.

  •  Trokken duizenden mensen naar “Tussen de mensen” in het oud Stadhuis en het Van Disselhuis.

  •  Gingen meer dan 20 pastores voor in onze Dimpna-eucharistie

  •  Trokken duizenden figuranten rond in een ommegang die net (niet ???) lang genoeg was.

  •  Maakten enkele honderden mensen een geleide Dimpnawandeling

  •  Werden de Geelse pleeggezinnen van harte in de bloemetjes gezet.

  •  En stonden twee tenten, een parochie- en een cultuurcentrum onder de allerhoogste koorts, drie weken lang.

Neen dat is geen ziekte, dat is geen koorts … dat is een manie !!!

BEDEVAART TREMELO-LEUVEN
Heel wat mensen schreven zich in voor de bedevaart naar Tremelo en Leuven op tweede pinksterdag, maandag 24 mei. De autocar vertrekt om 8.30 u op de parking van Supermarkt Alma. Verder is er nog een stopplaats voorzien in Stelen aan de bushalte (Koning Albertstraat-Oosterloseweg) alsook aan de bushalte in Zammel (Westerloseweg).
Wie meegaat, neemt een picknick mee voor ’s middags. Koffie en thee zijn voorzien. Contacteer bij onvoorzienbare omstandigheden Bart Rombouts via het nummer 0497-43.27.94.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19        

Externe Links