Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 19 - 12 mei 2010

15 – 16 mei: ZEVENDE PAASZONDAG
" Dat zij volmaakt één zouden zijn "

Goede God, niemand heeft U ooit gezien, maar in uw Zoon Jezus zijt Gij ons rakelings menselijk nabij gekomen, opdat wij elkaar meer nabij zouden zijn. Verlicht ons verstand en ons hart, opdat geschillen en verschillen ons niet zouden tegenhouden, te groeien als zusters en broeders van elkaar, tot we één zijn bij U.
Naar het groene bijbeldoosje

18.00 u. Zm. Marcel Goris, familie Goris en Van Hove. Jgt. Jan Vangenechten, Bertha en Louis De Pooter. Zm. Rita Vanspringel. Mis voor een genezing.

08.00 u. Zm. Wim Lembreghts.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Dimpnadagen, wij zitten er middenin !!!
Wanneer wij deze tekst schrijven, lopen er in Geel honderden “adrenalinebommen” rond. Er moet nog heel wat geregeld worden voor de Ommegang van 16 mei. Ook de mis met onze bisschop op 15 mei om 10.00 u. vraagt nog veel aandacht, maar :’t Zal mooi zijn !!!!!
De relieken worden opgepoetst, de kleren worden ingekort of uitvergroot … maar … … … Gisteren ging de eerste opvoering van GheelaMania met publiek door. Het publiek bestond uit de medespelers van de andere taferelen, maar de sfeer was echt. Ze geloven erin ! Dimpna doet een wonder en wie dit wonder niet wil meemaken, die heeft ongelijk. Er zijn nog kaarten, beste mensen. Je mist iets, als je naar geen enkele vertoning komt kijken en de acteurs … die lopen een kwartier na elke opvoering nog met rode kaken rond om af te kicken. Danku, Luc !!! Je bent bijna even straf als Dimpna en Gerebernus samen !!!
Één van hen.

dekenale zangavond
Op 27 mei nodigt onze deken en het dekenaal team alle mensen die graag zingen weer uit in de kerk van “De Molekens” in Herentals voor een dekenale zangavond. Pater Jos Bielen neemt met ons enkele nieuwe liederen voor de tijd door het jaar door.
Wie ooit op deze avonden was, weet, dat het er “goed” is. Het is geraden om zelf een zangboek mee te brengen. Inschrijven (tenzij je met een grote groep komt) is niet noodzakelijk en achteraf kan de keel gesmeerd worden in de parochiezaal.
Iedereen welkom. Aanvang: 20.00 u. 

EUCHARISTIEVIERING DIMPNA EN GEREBERNUS
Elke Gelenaar is welkom en uitgenodigd, nu zaterdag om 10.00 u. in de kerk van St.-Dimpna, om samen met Mgr. Bonny en 20 concelebranten onze Geelse heiligen te vieren. En ’s Avonds doen we het nog eens lichtjes over voor een gemeenschap in Canada, die met ons mee wil vieren. Wij kunnen onze heiligen niet ieder jaar in het weekend vieren. 15 mei is dit jaar een zaterdag en dan kunnen veel mensen zich vrij maken. Wij hopen op mooi weer en … goei volk, want:

Dimpna’s droom leeft steeds in Geel
Hij zal altijd verder gaan
Dimpna is van ons een deel en van het Geels bestaan.
Dimpna gaf een hart, een gezicht aan ons stad.
Aan Geel aan Geel aan Geel aan Geel aan Geel
De stad van Dimpna is hier Geel !!!
(uit slotlied GheelaMania)

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18

Externe Links