Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 18 - 5 mei 2010

8 – 9 mei: ZESDE PAASZONDAG
13 mei: HEMELVAART VAN DE HEER
15 mei: FEEST VAN DE GEELSE HEILIGEN DIMPNA EN GEREBERNUS

" De Heilige Geest zal U alles Leren "

Lieve God,
Jezus heeft gekozen, om dicht bij de mensen te staan, zoals U het wilde. Dat was voor Jezus een moeilijke weg. Wij hebben het tegenwoordig ook niet zo gemakkelijk in Uw kerk. Deze kerk, die ons lief is. Daarom durven wij – vandaag meer dan ooit – bidden om Uw aanwezigheid in ons leven.
Naar het groene bijbeldoosje

18.00 u. Jgt. Julia Verwimp, Jan Vangheel, Janneke en Jeanine Vangheel, Patricia en Isidoor Veraghtert, Jos Lathouders, Fons en José Vangheel. Jgt. Bertine Danckers en Jan Boeckx. Zm. Fons Taels, Isidoor Gilis, Rosalia Daems, Frans en Leon Taels, Maria Geboes.

08.00 u. Zm. familie Louis Van Hoof, Cuyvers, Cluyts en Verlooy.

08.00 u. H. Mis
11.00 u. Eerste communieviering. Zm. Maria Vanuytven.

14.00 u. Huwelijksviering Vio Neyens en Marleen Holvoet.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

BEDEVAART HEILIGE DAMIAAN
Graag nodigen wij u uit voor een bedevaart met autocar naar Tremelo en Leuven op tweede pinksterdag. Op maandag 24 mei treden wij in het voetspoor van de grootste Belg: Pater Damiaan. Deze boerenzoon uit Tremelo trok in 1863 naar de Hawaï-eilanden. Hij ging er na enige tijd leven tussen de melaatsen op Molokaï en stierf op 15 april 1889. Op zondag 11 oktober 2009 werd hij door Paus Benedictus XVI te Rome heilig verklaard. Ook enkele Gelenaars waren er bij op het St.-Pietersplein.
Naast een bezoek aan de parochiekerk in Tremelo alsook een rondleiding in het geboortehuis en Damiaanmuseum trekken we eveneens naar Leuven, alwaar Damiaan begraven ligt. We sluiten de bedevaartsdag af met een eucharistieviering in de St.-Antoniuskapel. Het is beslist een aanrader …. Gelieve in te schrijven voor 10 mei op één van de parochiesecretariaten of bij Bart Rombouts via het nummer 0497-43.27.94. Mailen kan naar b.rombouts@telenet.be. De deelnameprijs bedraagt 15 euro.
Ben je lid van een koor of zing je gewoonweg graag? Laat het dan weten. Een gelegenheidskoor luistert de eucharistieviering op in Leuven. Er wordt gerepeteerd op woensdag 19 mei om 19.00 u in de kerk van Stelen.
Bart Rombouts  e-mail b.rombouts@telenet.be  gsm 0497.43.27.94 

AFSCHEID VAN PRIESTER JEF VERHAEGEN (2)
In de begrafenisviering van priester Jef Verhaegen, oud-leraar aan het St.-Aloysiuscollege werd door de neef van de overledene een herinneringsrede gehouden, die wij hier toch op zijn plaats vinden.
“Nonkel Jef heeft tijdens zijn leven nooit grootse daden gesteld. Het is te zeggen: hij heeft nooit woorden gesproken of geschreven die ze later nog in de boeken zullen aanhalen. Oh neen, al wat nonkel Jef ooit geweest is, gezegd en gedaan heeft, staat alleen geschreven in het hart van de vele mensen die hem hebben gekend Hij was niets anders dan een eenvoudige, goede pastoor, die gedaan heeft wat een goed priester moet doen met een hart vol liefde voor de mensen en Onze Lieve Heer.
‘Eenvoud - eenvoudig’. Ik weet het wel, we leven tegenwoordig in een maatschappij waarin men assertief moet zijn, bescheidenheid siert een mens niet, nederigheid is voor losers, men moet opkomen voor zijn rechten, laten zien wat men in zijn mars heeft. Welnu, zo was onze nonkel Jef niet. Integendeel, hij cijferde zich graag weg en zelfs zijn muzikaal talent was enkel gekend door zijn vrienden en getrouwen. En nogmaals, ik weet het wel, we leven in harde tijden. Maar des te meer heeft onze maatschappij nood aan nederige goedheid, eenvoudige blijheid, en stille dienstbaarheid. En deze priester straalde al deze waarden uit en verwees zo naar Gods liefde.
E.H Verhaegen heeft nooit grootse dingen gedaan. Neen, hij was gewoon een groot man.”
Jef Verhaegen, zijn neef.

DIMPNADAGEN (AFLEVERING ZOVEEL)
Beste mensen, de kop is eraf. Sedert vorige week zie je dat de DIMPNADAGEN eraan komen. De immense tent overheerst ons stadbeeld. Gisteren mochten de “intimi” de generale repetitie van GheelaMania meemaken. Vandaag worden er nog wat plooien glad gestreken en morgen is er de zogenaamde try-out ( elke medewerker mag er 1 mens voor uitnodigen ) en nu vrijdag is er de eerste opvoering. Daarna spelen wij nog 12 keer !
Volgende week zaterdag gaan wij met zijn allen naar de mis en ’s anderendaags is er de ommegang. Duimen wij voor goed weer ??? Of vertrouwen wij er zo maar op ??? Eieren naar de zusters ??? Do we break a leg ???  ’t Is zeker geen zaak voor de Heilige Rita, patrones voor hopeloze zaken !!! Proficiat en goede moed aan alle leiders en medewerkers van dit immense initiatief, dat verder reikt dan Geel en dan 2010.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17  

Externe Links