Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 17 - 28 april 2010

1 – 2 mei: VIJFDE PAASZONDAG
" 1 mei: Sint Jozef, arbeider "
" Een nieuw gebod geef Ik U "

Wij bidden: Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn, laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt, laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn,
Franciscus van Assisi in het groene bijbeldoosje

18.00 u. jgt Alexander en Marcel Mertens, Anna Lambrechts, Jos en Louis Geukens. Jan Geukens, Celine Claes , Tuur en Jos Geukens; Jozef Geukens ,Josephina Gielis; Bernus Wijnants, Dimphna Vermeulen

08.00 u. Zm. Marie Claes, Gaston Krieckemans, overleden familieleden Krieckemans, Claes en Hermans.

11.00 u. H. Vormsel.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Geel viert zijn heiligen

De voorbije weken hebben wij toch al véél bericht over de Dimpnadagen, maar vandaag willen wij toch de Dimpnaviering in de kerk van St.-Dimpna even in het zonnetje zetten. Zoals ieder jaar (en da’s dus méér dan om de vijf jaar) vieren wij met een plechtige eucharistieviering op 15 mei om 10.00 uur de Geelse heiligen. In elke kerk van het bisdom Antwerpen, waar men de mis van de dag viert, spreekt de priester die dag over de Heilige Dimpna … en of wij daar fier op zijn. Hier in Geel worden dan alle priesters en pastoraal werkenden uitgenodigd, die ooit iets met de pastoraal van Geel te maken hadden of nog hebben. Zij krijgen dit jaar als voorgangen Mgr. Bonny, bisschop van Antwerpen, maar wij kregen reeds de toezegging van heel wat pastores, dat zij aanwezig zullen zijn en nog talrijker zijn de verontschuldigingen van heel wat oudere priesters, die niet kunnen komen omwille van hun hoge ouderdom. Ook aan hen willen wij die dag denken. Moge het een uitnodiging zijn voor vele Gelenaren, om aanwezig te zijn.
Wij kregen reeds de toezegging van Mgr. Johan Bonny, Rik Aegten, Clem Bellinckx, Jan Bockx, Marcel Daems, Mon Dilliën, Lieve Helsen, Nand Kerckhofs, Jef Lievens, Theo Mandonx, Jan Mertens, Jos Opdebeeck, Paul Renders, Bart Rombouts, Paul Sannen, Mia Schoofs, Jef Seuntjens, Eric Thielemans, Guy Vandijck, Leon Van Gorp, Hans Vanackere en Jan Verheyden. Ook zijn er nog enkelen, die hun antwoord in beraad houden, omdat ze die dag in hun eigen parochie mogelijk een uitvaart zouden kunnen hebben…
U komt toch ook ???

KLEINE GESCHIEDENISKWIS

Weet jij wie prins Vaudemont is? En wie de strijd zal winnen De Brigands of de Fransen ? Ken jij de droom van Sint-Dimpna die nog altijd verder gaat?  Was jij getuige van het bezoek van koning Leopold in Geel? Als je het moeilijk hebt om op al deze vragen te antwoorden dan moet je zeker naar Gheelamania komen. Meer dan 400 acteurs zetten de legende van Sint-Dimpna en de geschiedenis van Geel op de planken. Zovele mensen werken al maanden aan de kostuums en de decors, vele mensen zullen tijdens de opvoeringen ervoor zorgen dat alles in de beste omstandigheden zal verlopen. Meer dan 7.000 toeschouwers  kochten al een kaartje om te komen kijken. Wacht dus niet te lang om je kaarten aan te schaffen via het cultureel centrum. Er zal in elk geval over het gebeuren nog lang nagekaart worden in Geel. 

Geelse zevende dag
Het is een kleine traditie aan het worden, dat het Geelse ACW één keer per jaar enkele prominente en bevoegde mensen naar Geel haalt, om op een zondagvoormiddag een “eigen zevende dag” te organiseren rond een actueel thema. Volgende zondag 2 mei is het dan weer zo ver. Wij zijn verwacht in de parochiezaal van St.-Dimpna om bij enig ontbijtvertoon te luisteren en desnoods vragen te stellen of een eigen inbreng te hebben rond het thema: “Armoede, ook in Geel
Voor kort werd er een film gedraaid rond “armoede in de Kempen”. Deze film zal eerst bekeken worden en daarna komen er getuigenissen van Geelse mensen van MIN, AL-ARM OCMW CM en ACV.
Of we er wat kunnen aan doen ??? Daarover debatteren aansluitend Eric Bergs (OCMW), Eric Nijsmans (Welzijnszorg Kempen), Ivo Bollen (OCMW) en Julien Van Geertsom (Maatschappelijke integratie en Sociale Economie).
Deelname is vrij en voor het ontbijt wordt een “vrije gift” verwacht.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16    

Externe Links