Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 15 - 14 april 2010

17 – 18 april: DERDE PAASZONDAG
" Zo moet Christus lijden en verrijzen "

Durf ik geloven dat Jezus niet kijkt naar wat ik allemaal doe, maar wel naar hoeveel liefde ik heb “Heb jij Mij lief”. Als ik daar met heel mijn leven een positief antwoord op geef, dan mag en kan ik herder zijn. Als er in onze gemeenschappen geen herders meer zouden zijn, zou het dan kunnen dat er ook geen liefde meer is?
Uit het groene bijbeldoosje

18.00 u. Dankviering 50 jaar Chiro Punt. Jgt. Wim Daems, Fons Steurs, Karel Daems, Dimphna Helsen. Jgt. Theophiel Vanreusel – Maria Proost.

08.00 u. H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

EN DAN IS ER DIMPNA

HOOGMIS OP 15 MEI OM 10.00 U.

Nog één maand scheidt ons van het grote Dimpnaweekend, dat weer een stukje van het hart van iedere Gelenaar zal beroeren. Vorige week schreven wij reeds, dat de repetities van GheelaMania wel één en ander met zich brengen. Ook voor de Ommegang zijn de voorbereidingen druk bezig. De naaisters in de catacomben van de bibliotheek werken aan een razend tempo. Hier en daar staan de zenuwen gespannen en … duizenden kaarten gingen reeds over de balie van Cultuurcentrum De Werft.

En wij, de parochies van Geel ???? Wij verwachten de rechtgeaarde Dimpnavierders op 15 mei om 10.00 u. in de Kerk van St.- Dimpna. Reeds 16 pastores hebben toegezegd, dat ze rond onze bisschop mee zullen voorgaan in de pontificale viering. Er zullen er nog volgen !!!

Iedereen welkom !

WERELDWINKELBRUNCH OP 25 APRIL 2010
De traditie van de WereldWinkelBrunch wordt ook dit jaar verdergezet! Er worden (h)eerlijke gerechten geserveerd, zowel warm als koud, pittig en kruidig, geurig en kleurig maar vooral met producten uit de Wereldwinkel.
En om niet in de centrumparochies te blijven hangen bent  u dit jaar van harte welkom in het OC Winkelomheide, Kemeldijk 5 op zondag 25 april. De tafel is voor u gedekt van 11.00 tot 14.00 u. Inschrijven is wel verplicht en kan op 014 58 32 92 of in de Wereldwinkel zelf, Kollegestraat 20, ten laatste op 21 april.

WIJ KREGEN TWEE DANKBRIEVEN.
Caritas Internationaal vroeg ons, om alle mensen, die via allerlei kanalen hebben bijgedragen tot leniging van de noden in Haïti van harte te dank voor hun inzet. Die was vanuit Geel werkelijk massaal. “Uw gulle gebaar toont aan hoezeer u meeleeft met de getroffen bevolking en hoe belangrijk het voor u is om ook daadwerkelijk iets te doen.” Zo schrijven zij.
Caritas deelt aan 500 000 slachtoffers voedsel uit en bezorgt 43 000 Haïtianen een onderdak. Verder verlenen ze medische hulp aan 12 000 mensen. Het verlenen van noodhulp duurt twee maanden en wordt gevolgd door een heropbouwfase die drie tot vijf jaar duurt. Tijdens deze heropbouw zal de focus op onderdak en opleiding komen te staan.
Ook het nationaal secretariaat van Broederlijk Delen stuurde ons een brief vanwege Samuel, de Braziliaanse boer, die door tienduizenden werd voorgedragen als nobelprijswinnaar. Ook bij hen was de opbrengst iets hoger dan vorig jaar en dit ondanks het feit, dat wij met aijn allen een maand vroeger reeds “gul” waren geweest voor de mensen in Haïti.
Wij geven deze dankwoorden door aan al onze lezers.

ONZE DEKEN, HANS VANACKERE
Sedert 1 januari is onze deken, Hans Vanackere geen pastoor meer in Noorderwijk en Herentals. Hij woont dan ook niet meer in de pastorij aldaar en is daardoor ook een beetje minder bereikbaar, vermits de parochiale permanentie van Noorderwijk hem niet meer permanent opvolgt. Bovendien was hij enige tijd in ziekteverlof, maar sedert 29 maart heeft hij zijn taak als deken weer volledig opgepakt.
Hij deelt ons mee, dat hij voortaan voor iedereen bereikbaar is in de pastorij van Noorderwijk op de volgende momenten:
Maandag, woensdag en donderdag van 10.30 tot 12.30 u.
Op andere dagen is hij te bereiken via GSM: 0476 33 76 21 of e-mail: hans.vanackere@belgacom.net.
Het adres van het secretariaat van het dekenaat is: Sint-Baafshuis (pastorie Sint-Bavoparochie), Ring 9, 2200 Noorderwijk (Herentals), telefoon 014 26 25 48

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14        

Externe Links