Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 14 - 7 april 2010

10 – 11 april: TWEEDE PAASZONDAG
"Steeds meer mensen geloofden in Hem"

Geloven dat Jezus leeft, groeit maar met mondjesmaat. Maria Magdalena ziet alleen een leeg graf. Petrus die snel naar binnen loopt, ziet al zwachtels, Maar een andere leerling aarzelt, wacht en gaat dan pas het graf in. Zet Pasen ook ons aan tot wachten ? Doet het ons om ons heen kijken en beseffen dat Jezus lééft?
Uit het groene bijbeldoosje

18.00 u. Jgt. Bernus Van Gorp – Dimpna Sterckx en overleden kinderen. Jgt. Mit Van den Brande. Zm. Vic Nietvelt. Jgt. Josephina Peeters en Jules Vermeulen. Jgt. Jul en Remi Dams, Josephina en Karel Bens, Mathilde Molenberghs. Jgt. Jos Goris, Karel en Marcel Goris, Roos Steijnen, Simonne en Jos Geerts, Maria Smets.

08.00 u. Zm. Wim Lembreghts. Zm. Louis Van Hoof en overleden familieleden Cuyvers, Cluyts en Verlooy.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

MISDIENAARS IN ACTIE!
In de zomermaanden wordt er in Rome een internationale misdienaarsbedevaart (28 juli t.e.m. 6 augustus) georganiseerd voor misdienaars van 14 tot 30 jaar. Enkelen van onze Geelse misdienaars zijn reeds ingeschreven voor deze bedevaart. Deelnemen aan zo’n bedevaart is natuurlijk niet goedkoop (595 euro per persoon). Ze organiseren daarom zelf een wafelenverkoop in de kerk om de kostprijs te drukken. Onze misdienaars zullen met veel enthousiasme dit weekend op 10 en 11 april na de misvieringen in de St.-Amandskerk en op 24 en 25 april in de kerk van het Punt hun wafels verkopen. Kerkgangers, toon daarom uw warm hart aan deze jongeren die bijna wekelijks actief zijn in de liturgie.

PASTORALE TEAMS OP POST !
Op maandag 3 mei verzamelen de pastorale teams van de 62 parochies uit de Zuiderkempen in de grote zaal van Holven om een stuk vorming mee te krijgen en om gelegenheid tot ontmoeten te krijgen. Zij willen er zijn voor mensen. Er wordt materiaal uitgedeeld en toegelicht en wij hopen er een stimulans te krijgen voor een goede en deugddoend werkjaar 2010-2011

EN DAN IS ER DIMPNA

Wij zijn in 2010 in een “DIMPNAJAAR”, dat weten wij en dat zien wij aan allerlei brochures die ons via het stadbestuur worden bezorgd.

Zo’n Dimpnajaar zet Geel om de vijf jaar toch wel een beetje op zijn kop. De vroegere militaire basis van Kievermont is regelmatig terug geschikt voor militaire oefeningen. De Brigands van de Kempen nemen het er regelmatig op tegen de Franse soldaten. (Wie wint ???) Hollandse soldaten plunderen regelmatig Geelse huizen leeg en zeker 2 doden vallen er tijdens elke repetitie … burgemeester Lebon en één of andere Geelse plunderaar-met-een-heel-slecht-karakter.

’t Zijn moeilijke tijden voor heel Geel, zieken, plunderingen, zwarte armoede …maar Dimpna wordt op zoete wijze meedere keren vermoord.

Ja … GheelaMania houdt zijn repetities in het kamp, tot de spektakeltent klaar is en het zal FERM worden !!!

  • 7 tot 24 mei: 14 opvoeringen van GheelaMania

  • 15 mei om 10.00 u. Pontificale viering met bisschop Johan Bonny

  • 16 mei Dimpna-ommegang

Volgende week méér nieuws.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

Externe Links