Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 10 - 10 maart 2010

13 – 14 maart: VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

" De verloren Zoon "
Halfvasten: eerste omhaling voor broederlijkdelen!

Twee broers kunnen elkaar niet luchten. Ze zijn als te dicht op elkaar staande boompjes, ze verdringen elkaar om het zonlicht op te vangen. De vader heeft geen lievelingskind, hij houdt van beiden evenveel. De jongste bekeert zich naar het vaderhuis. De moeilijkste bekering, ook voor ons, is die van de oudste zoon: altijd je best gedaan, altijd opgepast en nu moeten gunnen dat de ‘genieter’, de ‘verbrasser’ evenveel liefde krijgt als jij. Moeilijk, hé! De vader nodigt uit: ‘Kom jongen, wees blij!’
Uit het groene Bijbeldoosje

18.00 u. Zm. Louis Wuyts en overleden familieleden.

08.00 u. Zm. Louis Van Hoof en overleden familieleden Cuyvers –Cluyts en Verlooy. Zm. overleden familieleden Criekemans – Mellebeeckx en Wuyts.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

HALFVASTEN = BROEDERLIJK DELEN
Broederlijk Delen wil groepen mensen in het Zuiden hun eigen plannen ter bestrijding van armoede en onrecht laten uitvoeren. Broederlijk Delen heeft 250 partnerorganisaties in twintig landen van het Zuiden. Zij krijgen steun op verschillende manieren.
De meeste partnerorganisaties krijgen financiële steun. Bij een zestigtal organisaties stelt Broederlijk Delen ook een tijdelijke medewerker of vrijwilliger tewerk. Daarenboven stimuleert Broederlijk Delen de uitwisseling van ervaringen tussen partnerorganisaties, bijvoorbeeld via seminaries. Ten slotte steunt Broederlijk Delen via politiek werk. Door in of vanuit Vlaanderen acties te voeren over de (inter)nationale oorzaken van armoede, sleutelen we aan de structuren van armoede en onrecht. In Bolivia ondersteunt Broederlijk Delen twintig partnerorganisaties. Deze staan dit jaar het meest in de belangstelling, maar ook de langlopende projecten in andere landen zullen hun steun niet moeten missen, … als wij blijven steunen.
Volgend weekend houden wij in de weekendvieringen de eerste omhaling.
Iedereen kan steeds rechtstreeks steunen op rekening 000-0000092-92 van Broederlijk Delen. Een attest voor belastingvermindering wordt U toegezonden vanaf 50,00 euro. Wij hebben natuurlijk graag, dat je in de mededeling vermeldt van welke Geelse parochie je bent. …

PANNENKOEKENDAG!!
Zin in lekkere pannenkoeken of croque-monsieurs?  Kom dan op zondag 21 maart naar de PANNENKOEKENDAG van de Katholieke Vereniging Gehandicapten Geel.
Onze smaken zijn niet te schatten !!! Niemand doet beter !!!
In PC Ten Aard, Vaartstraat te Geel van 14 uur  tot 19 uur.  Alvast bedankt namens

NU VRIJDAG: beelden uit Brazilie
Vorig jaar hadden de zusters Louisa en Leen van Ten Aard de gelegenheid, om een reis te maken naar Brazilië.
Aan de hand van een powerpointpresentatie, in de school en in het parochiecentrum van Ten Aard willen zij ons laten delen in hun ervaring. Zij willen verslag uitbrengen over hun en het werk van de zusters én de noden van de favela Castelo Branco. Iedereen is van harte welkom in de kleine zaal van het parochiecentrum op 12 maart te 20.00 u.
zr. Leen

Johannes-Passion in DE St.-Dimpnakerk
Het Geels Vocaal Ensemble met 5 solisten en orkest zingt op zondag 21 maart om 15.00 u. in de St.-Dimpnakerk De Johannes-Passion van J.S. Bach.  De algemene leiding is bij Christiane de Maeyer.
Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop bij de koorleden of op 0476 95 51 72. Aan de kassa: 18 euro.

DEKEN HANS VANACKERE
De deken van de Zuiderkempen en titulair pastoor van Winkelomheide, Hans Vanackere, heeft sinds Nieuwjaar zijn pastorale taken in Herentals-stad neergelegd, maar heeft het zeker niet rustiger gekregen. Momenteel herstelt hij van een heelkundige ingreep, die hem voor enige weken buiten strijd heeft gezet.
Wij zouden bijna een clubke van herstellende pastoors kunnen gaan stichten, met als voorloper onze eigen Jan Verheyden, pastoor van St.-Dimpna, Elsum, Bel en Ten Aard, die ook herstellende is van een zware val.
Wij kunnen al die revaliderende pastoors alleen maar het beste wensen en hopen dat ze snel weer goed in vorm zijn. Dat doen wij dan ook bij deze.
mdv.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09        

Externe Links