Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 09 - 3 maart 2010

6 – 7 maart : DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
" Geduld met de onvruchtbare vijgenboom "

Mensen worden zo vlug afgeschreven, geklasseerd, omdat ze niet renderen. Jij, Heer, neemt het altijd op voor de meest kwetsbare, de zwakste. Leer mij kijken, niet naar wat mensen niet kunnen, maar wel naar wat ze aan goede eigenschappen hebben. Leer mij mensen optillen, ze doen groeien, opdat ze geloven in eigen mogelijkheden.
Uit het groene Bijbeldoosje

18.00 u. Gezongen viering. Jgt. Jan Geukens - Maria Bakelants, August Verhaert – Mathilde ’s Jongers.

08.00 u. H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

BROEDERLIJK DELEN EN EQUIPO KALLPA 

Broederlijk Delen laat groepen mensen in het Zuiden hun eigen plannen uitvoeren in hun strijd tegen armoede en onrecht. Dat is de beste garantie voor duurzame ontwikkeling. In Bolivia steunt Broederlijk Delen onder andere Equipo Kallpa. Deze partnerorganisatie helpt de inheemse gemeenschappen om hun landbouwtechnieken te verbeteren en zich te wapenen tegen de klimaatopwarming. Zo hebben zij opnieuw voldoende voedsel. Equipo Kallpa organiseert vorming over organische landbouw, het gebruik en onderhoud van irrigatiesystemen en het aanplanten van inheemse struiken en planten om erosie tegen te gaan.

 

12 maart beelden uit Brazilie
Vorig jaar hadden de zusters Louisa en Leen van Ten Aard de gelegenheid, om een reis te maken naar Brazilië. Tijdens hun verblijf konden ze van nabij kennismaken  met het werk van hun medezusters van de congregatie van Berlaar op een vijftiental plaatsen in onderwijs, parochiewerk, ziekenhuiszorg en sociaal werk. Naast vier Belgische zusters telt de Bra­ziliaanse provincie ruim 90 inlandse zusters. De zusters van Ten Aard bezochten de verschillende gemeenschappen en werden overal even hartelijk ontvangen. "Sejam bem vindos", "wees welkom", zo luidde het overal waar ze kwamen.
Wij zagen in Brazilië de immense tegenstelling tussen rijk en arm: de favela's,  de sloppenwijken en de grootsteden … Toch was het voor ons een deugddoende ervaring, die wij en aan de hand van een powerpointpresentatie, in onze school en in het parochiecentrum van Ten Aard met mensen willen delen. Verslag uitbrengen over onze reis naar Brazi­lië, het werk van de zusters én de noden van de favela Castelo Branco.
Iedereen is van harte welkom in de kleine zaal van het parochiecentrum op 12 maart te 20.00 u.
zr. Leen

duivenwijding
Ieder jaar wordt het “duivenmelkersseizoen” op een christelijke wijze geopend in de kerk van Grobbendonk. Oud-Gelenaar Jozef Willems is er pastoor en duivenliefhebber. Hij ontvangt ieder jaar in zijn kerk heel wat duivenliefhebbers uit heel de Kempen en ook uit Geel. Zij brengen enkele van hun lievelingen mee, die tijdens de viering worden gezegend.
Dit jaar is de afspraak: zondag 7 maart om 13.30 u.

eten voor muziek
Het symfonieorkest van de Zuiderkempen is een ferme groep jonge muzikanten uit Geel, Meerhout, Mol, Lummen en Beverloorganiseert, die wekelijks repeteren in een Geelse basisschool. Muziek is hun passie en “geldgebrek in hun kas” is hun realiteit. Zondag 14 maart tussen 11.30 – 15u00 u. en 16.30 – 19.30 u. houden zij een eetdag om hun werking te ondersteunen in de grote zaal van St.-Amands. Warme en koude schotels, vis en vlees, je kan kiezen, maar inschrijven is verplicht.
Inschrijven en informatie inwinnen kan via Jorg Geldhof, Koppeleershoeven 29, 2440 Geel, jorg.geldhof@vzwdeschakel.be, 014 58 20 69 of een van onze concertleden.  (inschrijving verplicht).  Een steuntje waard !!! 

Johannes-Passion in DE St.-Dimpnakerk

Het Geels Vocaal Ensemble met 5 solisten en orkest zingt op zondag 21 maart om 15.00 u. in de St.-Dimpnakerk De Johannes-Passion van J.S. Bach. Het gaat om een werk van wereldklasse van dé vakman van de klassieke muziek, die in een muzikale vertelling van Jezus’ lijden en dood volgens het evangelie van Johannes naar voren brengt. Het lijdensverhaal wordt onderbroken door gezongen meditaties en gebeden onder de vorm van aria’s en koralen.
De Passion eindigt met een jubelend koraal waarin Bach de toehoorders door de treurnis van Goede Vrijdag heen trekt naar het licht van Christus’ verrijzenis. De algemene leiding is bij Christiane de Maeyer.
Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop bij de koorleden of op 0476 95 51 72. Aan de kassa: 18 euro.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
         

Externe Links