Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 08 - 25 februari 2010

27 - 28 Februari: TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
" Zijn gelaat veranderde van aanblik "

Indien Jezus aan mij zou vragen om mee te gaan naar een bijzondere plaats om met Hem samen tot God te bidden? Zou ik dan bereid zijn om mee de berg op te gaan en het oppervlakkige van het leven achter mij te laten?
Met God spreken en vooral heel lang naar Hem luisteren, maakt mensen mooi, vanbinnen en vanbuiten!
Uit het groene Bijbeldoosje

18.00 u. Gezinsviering in gebedsdienst: themaviering eerste communicanten.
Zm. Jeanne Boeckx, Erna Geudens, en overleden familieleden Dens – Boeckx. Zm. Emiel Daems, Maria Schelles, Ludo Vermeiren en Herman Van Olmen

08.00 u. H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

BROEDERLIJK DELEN 2010

De campagne gaat dit jaar over Samuel, een kleine Boliviaanse boer, die samen met zijn familie op de Andeshoogvlakte woont. Hier overleven is niet eenvoudig. Zeker nu het steeds minder regent. Dit is het gevolg van de opwarming van de aarde. Daardoor daalde de opbrengst van alle belangrijke teelten dramatisch.

Arme mensen krijgen vandaag al de rekening gepresenteerd van de opwarming van de aarde. Droogtes, stormen, woestijnvorming of overstromingen bedreigen hun woongebieden, gewassen en lokale economie

Gelukkig is Samuel niet bij de pakken blijven zitten. Met de steun van Equipo Kallpa, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen, kon hij een irrigatiesysteem bouwen. Dankzij dit initiatief kan hij opnieuw voldoende voedsel telen.

Waarom nomineren we Samuel voor de nobelprijs?

Zoals Samuel zijn er veel kleine boeren in het Zuiden. Ondanks de klimaatsverandering en de slechtere oogsten blijven ze niet bij de pakken zitten, maar realiseren ze hun eigen plannen om hun voedselproductie, hun woongebieden en het milieu te beschermen.

Juist daarom willen we Samuel, en via hem al onze partnerorganisaties, nomineren voor een prijs die in onze wereld nog ontbreekt: de Nobelprijs voor Duurzame Ontwikkeling. Deze symbolische prijs is een hommage aan het talent in het Zuiden en een ondersteuning van onze politieke actie.

KOFFIESTOP 6 MAART
Tijdens de vastencampagne ‘Nomineer Samuel voor de Nobelprijs voor Duurzame Ont-wikkeling’ organiseren heel wat parochies solidaire maaltijden. Stuk voor stuk zijn ze een teken van solidariteit met het Zuiden. Het zijn samenkomsten van mensen die de campagne van Broederlijk Delen inhoudelijk en financieel steunen. Maar mensen gaan ook samen aan tafel omdat het een mooi symbool is van de wereld die ze willen: een plaats waar het goed is om te leven voor iedereen. In die zin is deelname aan een sobere maaltijd ook een ‘politieke’ daad. Dit jaar plaatsen we met onze campagne Bolivia in de kijker. Maar ook wanneer we aan de winkeldeur even een “bakje troost” willen drinken, een fijne tas koffie, dan stellen wij een goede daad, een dat van solidariteit. 6 Maart aan de deur van de Colruyt ??? Doe je mee??? De hele namiddag lang.

SPIRITUALITEITSDAG IN POSTEL
Op zaterdag 27 maart organiseert het gastenkwartier van de abdij van Postel een spiritualiteitsdag rond het thema "De heilige tekens en gebruiken van de H. Mis". pater Benny Berrens leidt de dag met twee conferenties, waarin wij dieper kennismaken met enkele gebruiken en tekens van de H. Mis, die we zo gewoon zijn om te zien en te doen.
We hopen deze heilige tekens en gebruiken te ontsluiten zodat ze kunnen worden wat ze zijn: tekenen en symbolen van de diepste christelijke werkelijkheden, gestalten waarin onze innigste ervaringen naar buiten treden.
Inschrijving en inlichtingen via pater Benny, Abdijlaan 16, 2400 Mol 014 37 81 21 of gastenkwartier@abdijpostel.be

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07  
         

Externe Links