Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 03 - 20 januari 2010

23 – 24 januari : DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
" Het Schriftwoord is thans in vervulling gegaan "

Jezus, Jij hebt er wat voor over gehad om de profetieën in vervulling te laten gaan? die over jou werden gedaan. Was de wil van jouw Vader zo duidelijk? Help mij, om te ontdekken wat ik kan doen om, op mijn niveau, met mijn beperkte mogelijkheden, iets te realiseren van die droom van God voor ons allen. Help mij, om al was het maar één steentje te verleggen in de stroom van mijn leven, ten goede van een medemens.

18.00 u. Gezinsviering: 2e themaviering eerste communicanten. Jgt. Stans Lievens.

08.00 u. Jgt. Antonia Van De Wouwer, August Verbeek, Edward Verachtert, Coleta Bervoets, Wim Lembreghts.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Oud-leerlingenavond St-Maria-Instituut Geel
De oud-leerlingenbond van St. Maria organiseert een oud-leerlingenavond op 12 februari 2010. Wie meedoet, bevestigt zijn deelname bij voorkeur via de website op http://www.sintmariainstituut.be , oud-leerlingen ofwel telefonisch op het nummer van de school: 014 58 86 72. Het gezellig samenzijn met een drankje aan democratische prijzen start op 12 februari om 19u30 en eindigt om 23u30. We hopen jou te ontmoeten in de refter van de school (Pas 110). Zie je nog oud-klasgenoten, spreek af en maak er een fijne avond van vol herinneringen. Alle oud-leerlingen welkom

KOORAVOND IN DE ST.-DIMPNAKERK
Nog voor het begin van de veertigdagentijd willen onze zangkoren zich al klaar maken voor Pasen. Zij zijn afgesproken in de kerk van St.-Dimpna op woensdag 10 februari om 19.30 u. (let wel op het vroege beginuur). Elk koor studeert een Paaslied in en na “Jezus om Uw lijden groot” (een lied voor de Goede Week) zullen zij één voor één hun lied aanzingen. Het wordt een mooie en deugddoende avond. Vorig jaar heeft de formule gewerkt. Wij duimen ook voor dit jaar !

ZANGNAMIDDAG VAN DEKENAAR ZUIDERKEMPEN IN HERSELT BERGOM
Op 28 januari nodigt dekenaat Zuiderkempen alle zangminnende kerkgangers uit in de kerk van Herselt Bergom om 14.00 uur. Er bestaat een gewoonte, om zangavonden te verzorgen in de kerk van de Molekens in Herentals. Voor één keer wordt van die gewoonte afgeweken. Men wil deze keer een namiddag houden voor die mensen, die ’s avonds niet graag meer de deur uitgaan. Ook de locatie is voor één keer verlaten, maar de aangename sfeer (met een drankje achteraf) zal toch gegarandeerd zijn.
Pater Jos Bielen van Averbode zorgt staat garant voor de kwaliteit van de namiddag. Hartelijk aanbevolen.

WINTERTAFEL KOMPAS
Op zondag 7 februari organiseert de ouderraad van Kompas zijn “wintertafel”. Op het menu staan pensen met appelmoes, frikadellen met krieken en kip met appelmoes. Dit winterfestijn gaat door in de parochiezaal van St.-Amands. Men kan er ’s middags tussen 12.00 en 14.00 u en ’s avonds tussen 16.00 en 18.00 u terecht. Inschrijven kan bij Luc Peeters op 014 58 71 89.
Warm aanbevolen!

KWB-ST.-AMANDS EN DE FAMILIEQUIZ
Volgende zondag houdt de KWB van St.-Amands zijn “wereldberoemde” quiz. Het gaat om een gezellige namiddag voor groot en klein. 24 januari om 14.00 u. zijn ze daar afgesproken. Als je met een ploeg van maximaal 7 deelnemers nog wil inschrijven, bel dan als de gesmeerde bliksem naar de voorzitter Rudy Belmans, op 0478 53 09 91.

VORMINGSDAG IN TONGERLO
Op maandag 8 februari trekken de pastores van het hele dekenaat Zuiderkempen zich terug in de abdij van Tongerlo voor een vormingsdag. Theoloog Philippe Zutterman komt hen onderhouden over de kern van ons geloof. Die dag zijn er dus geen vieringen overdag in onze kerken, omwille van “iedereen afwezig”.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02  
         
         

Externe Links