Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 01 - 06 januari 2010

9 – 10 januari : TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
" Doe wat Hij U zeggen zal "

Er zijn momenten dat we de indruk hebben dat de wijn op is, dat wij geen vreugde meer hebben aan samenzijn en samenleven. Dat het geen feest meer is.
Laten we het dan verder verwateren of beginnen we weer te dromen, dat er van water wijn kan worden gemaakt?
Het is goed wat “water” in de kruik van ons samenleven te gieten en te weten dat Jezus er “wijn” van kan maken!
Of: hoe beperkt onze bijdrage ook mag zijn, wanneer ze gebeurt in de goede geest van Jezus zal ze vreugde brengen.
Uit het groene bijbeldoosje.

18.00 u. Gezongen viering. Jgt. Frans, Fien en Heidi Verachtert, Linda Taels, Germaine Verachtert, Wim Verherstraeten, Gust en Jef Nevelsteen. Jgt. Roza Steynen, Karel, Marcel en Jos Goris. Jgt. Godelieve De Pooter.

08.00 u. Jgt. Philomena Vanreusel, Jozef en Ludo Geukens, Melanie Knaepen.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

WELKOM AAN DE NIEUWE LEZERS
Het waren er weer enkele tientallen, de mensen, die ingingen op onze algemene bedéling en die voor het eerst een abonnement namen op ons blad. Sommige “verloren schapen kwamen na een jaar afwezigheid terug en hopelijk zijn wij weer volledig (wij zijn echter niet naïef). Dit is het eerste nummer van een nieuwe jaargang. De eerste die de prijs niet hoefde te verhogen tegenover vorig jaar en daar zijn wij heel fier op. Wij hopen met zijn allen, dat wij er een mooi jaar kunnen van maken, een jaar zonder ongelukken, met een goed gevuld blad en met vooral veel goed nieuws van Noord tot Zuid met goede mensen, die goede dingen (zullen) doen.
De parochiebladploeg

acw-trefquiz
Zoals ieder jaar bracht de trefquiz van ons stedelijk ACW weer heel wat volk op de been. De sneeuw had wel wat volk thuisgelaten, maar er kwamen toch weer 29 ploegen opdagen, om de buit te verdelen. Het was de ploeg van KWB-Punt, die met de hoofdprijs ging lopen  en zo maar 250 euro schonk aan de afdeling gehandicapten van de Geelse korfbal. Verder werden nog centen verdeeld aan Cunina, LOI den Ark, MIN, Esperanza, ACV Katanga en het Roemeniëcomité.
Dank aan iedereen die zijn steentje bijdroeg, en als je volgend jaar ook weer stenen wil aandragen, noteer dan nu reeds het moederdagontbijt 15 augustus, want dáár worden de centen bijeen gebracht (samen met de afdelingen die de zaak vrijwillig sponsoren).

SOEP OP DE STOEP
Dit jaar pakte Welzijnszorg uit met een mensvriendelijke actie. Men wilde, dat voorbijgangers en wilde weldoeners, een vrijwillige bijdrage leverden voor een kop warme soep. Die soep was met een groot hart van op de stoep aangeboden. En dat maakte mensen “content”.
Eerst was er de adventswake in Stelen, waar diaken Mon Dilliën voor lekkere soep had gezorgd, die door de leden van het federatieteam werd aangeboden aan de aanwezigen. Opbrengst: 167 euro.
Het ACW nam daarop de handschoen op en mobiliseerde bij -15° Celsius de rommelmarkt. Mensen van MIN en van Al-Arm kwamen meedoen en damen brachten zij 250 euro in de doos en de soep was eigenlijk een uurste te vroeg “oep”.
Dank aan iedereen en mogelijk volgend jaar NOG beter, maar ’t was al goed hoor !!!

universiteit vrije tijd
Via het Davidsfonds mogen wij in Geel profiteren van de “universiteit vrije tijd”, die nu en dan cursussen voor de streek opzet in het Wijnhuis in de Stationstraat.
Op Donderdagen 4, 11, 18 en 25 februari en 4 en 11 maart van 14.00 tot 16.00 u. komt professor Antoon Naert de mensen spreken over het vroege Christendom in het Westen.
Enkele thema’s:

Er is een uitgebreide syllabus aan de voordrachten verbonden en informatie kan je krijgen bij Jeanine Geukens op 014 72 02 85.

VORMSELS IN GEEL IN 2011
Zoals lang aangekondigd, heeft de bisschopsraad knopen doorgehakt voor de viering van het vormsel in de toekomst. De datums voor de jaren 2011 tot 2015 liggen vast. Indien er nog meer parochies zouden gaan samen werken, dan zullen de datum nog niet verschuiven. Er kunnen enkel datums weg vallen en voor ons, in de Geelse parochies, werden elf datums uit de brand gesleept. Let wel, beste mensen: aan de datum voor 2010 verandert niks, maar de verdere jaren, dáárvoor kunnen nu plannen gemaakt worden. De juiste uren worden later bepaald, maar de voormiddag is tussen 09.00 en 11.00 u en de namiddagvieringen zijn steeds ná 14.00 u.

De datums worden steeds geteld vanaf Pasen.

KOORAVOND IN ST.-DIMPNA
Momenteel werken de mensen van onze kerkkoren druk aan de voorbereiding van het koortreffen van woensdag 10 februari.
Die avond, midden in de veertigdagentijd, zullen alle parochiekoren samen een hele avond paasliederen zingen. Elk koor bereidt een lied voor en samen kunnen ze dan genieten van een nieuw stukje repertorium. Datum vrij houden alstublieft !!!

Archief

Deze Week

Week 52      
         
         

Externe Links