Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 53 - 30 december 2009

2 – 3 januari : OPENBARING DES HEREN
" Jij bent mijn geliefde zoon "


Iets mooiers kon Lucas niet bedenken: Jezus is Gods vreugde! Dit staat boven alle andere namen die Jezus krijgt toebedeeld in het verdere evangelie. Vanuit die relatie met God kon Jezus mensen echt tot zichzelf laten komen. Het was zijn aanstekelijk levensgeheim. Meer nog, Hij wil er ons in laten delen! Geloven wij dat God ook tegen ieder van ons zegt dat wij “zijn vreugde” zijn? Wat doet ons dat? Kan het ook ons zoals Jezus op pad zetten om bevrijdende ruimte te zijn voor mensen, zeker voor hen die nergens nog ruimte krijgen of ervaren? Doe het vandaag nog!
Uit het groene bijbeldoosje.

18.00 u. Jgt. Jos Spruyt, To Deceuster, Denis Deceuster, Alfons en Fons Steurs, Josefina Hannes. Jgt. Anna Lambrechts, Alexander en Marcel Mertens, Louis Geuken en overleden ouders en familie.

08.00 u. H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

JAAR VAN DE MISDIENAAR
De Belgische bisschoppen hebben 2010 uitgeroepen tot het jaar van de misdienaar. Volgens de bisschoppen zijn ze niet te missen in de mis. In onze Geelse parochies zijn er ongeveer 25 misdienaars actief in de mis. Zij zorgen voor een jeugdige noot in onze weekendvieringen. Dit jaar zullen zij extra verwend worden met enkele leuke activiteiten. Zo staat er een nationale misdienaarsdag gepland op vrijdag 14 mei in Scherpenheuvel voor alle misdienaars tot 30 jaar. Dit is een dag voor alle misdienaars uit Vlaanderen met een toffe mix van stappen, bezinning, show en ambiance op een indrukwekkende locatie. Op het einde van de dag vieren ze samen met de Vlaamse bisschoppen eucharistie. Maar er staat ook een internationale misdienaarsontmoeting in Rome gepland van 28 juli tot 6 augustus voor misdienaars vanaf 14 jaar tot 30 jaar. In Rome worden er van 1 tot 5 augustus 40 000 acolieten uit heel Europa verwacht. Onderweg naar deze internationale ontmoeting houden we met de Vlaamse deelnemers tussen 28 en 31 juli halt in Turijn en Assisi. We leren er Don Bosco en Franciscus kennen. Petrus en Paulus nemen ons op sleeptouw in Rome. Gebed, natuur, nieuwe en leuke vrienden, liturgie, cultuur, zon, verdieping en een doldwaze sfeer zijn de ingrediënten van deze onvergetelijke trip! Deze reis heeft natuurlijk ook zijn kostprijs: 595 euro. Voor de ouders en geïnteresseerde misdienaars voor deze reis staat er een infovergadering gepland op dinsdag 5 januari om 20.00 u in de parochiezaal van St.-Amands (Werft 16). We hopen ook enkele van onze Geelse misdienaars mee te kunnen nemen naar Rome. Samen met hen willen we nadenken aan een spaaractie voor de reis. Voor meer informatie over de Geelse misdienaarswerking neem je best contact op met de jeugdpastor Paul Renders 0494.93.34.21 renderspaul@gmail.com  

WAT IS ER TE WENSEN ???
Zo tussen Kerst en Nieuw ??? voor sommigen de hoop, dat hun inkomen niet zakt vanaf overmorgen. Voor allen, dat de prijzen niet stijgen vanaf volgende week. Voor velen, dat ze het er in het volgende jaar (of ineens voor de volgende 10 jaar ???) wat comfortabeler gaan op krijgen. Voor iedereen het definitieve einde van de crisis. … en wij kunnen zo nog efkes doorgaan, maar wij in onze parochies in Geel, willen eens een jaar werken aan onze hartelijkheid ??? Kan het een zoveelste jaarthema worden ???
Geloven wij écht dat wij een “barmhartige stede” zijn ??? Dan moeten wij dat met zijn állen zélf waar maken … vanaf overmorgen.

VORMSELS IN GEEL IN 2011
Zoals lang aangekondigd, heeft de bisschopsraad knopen doorgehakt voor de viering van het vormsel in de toekomst. De datums voor de jaren 2011 tot 2015 liggen vast. Indien er nog meer parochies zouden gaan samen werken, dan zullen de datum nog niet verschuiven. Er kunnen enkel datums weg vallen en voor ons, in de Geelse parochies, werden elf datums uit de brand gesleept. Let wel, beste mensen: aan de datum voor 2010 verandert niks, maar de verdere jaren, dáárvoor kunnen nu plannen gemaakt worden. De juiste uren worden later bepaald, maar de voormiddag is tussen 09.00 en 11.00 u en de namiddagvieringen zijn steeds ná 14.00 u.

De datums worden steeds geteld vanaf Pasen.

KOORAVOND IN ST.-DIMPNA
Momenteel werken de mensen van onze kerkkoren druk aan de voorbereiding van het koortreffen van woensdag 10 februari.
Die avond, midden in de veertigdagentijd, zullen alle parochiekoren samen een hele avond paasliederen zingen. Elk koor bereidt een lied voor en samen kunnen ze dan genieten van een nieuw stukje repertorium. Datum vrij houden alstublieft !!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48
Week 49 Week 50 Week 51 Week 52  

Externe Links