Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 51 - 16 december 2009

19 – 20 december "VIERDE ADVENTSZONDAG"
25 december "HOOGFEEST VAN KERSTMIS"

" Gezegend is de vrucht van uw schoot "

De zaligspreking van Maria door Elisabet klinkt zeer uitdagend. Maria wordt geprezen omdat ze volop geloofde in het woord, dat tot haar werd gericht. Een belofte, waarvan de vervulling haar leven door elkaar haalde.
Aan welke woorden (ideeën, slogans, visies ...) hechten wij belang? Is er iets waarvan ik kan zeggen ‘Daar ga ik voor!’ Laat Gods belofte van een Koninkrijk van vrede en gerechtigheid je vol vertrouwen in het leven en in de wereld staan?
Uit het groene bijbeldoosje.

18.00 u. Jgt. Alfons Van Hove, Emma Van Springel, Andre Van Hove, Marcel Goris. Jgt. Jules Vermeulen, Josephina Peeters. Zm. Louis Geukens vanwege de geburen.

08.00 u. H. Mis.

Nachtmis met Clemenskoor
22.00 u.
Zm. Maria Vanuytven

08.00 u. Dageraadsmis.
11.00 u. Gezinsviering. Jgt. Lou Vandenbussche

Hier vind je alle kerstvieringen in de Geelse parochies terug.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

Parochiefederatie Geel ?

Al gedurende 5 jaar spreken wij niet meer van de dekenij Geel, maar van de “parochiefederatie Geel”. Toch blijft het zeker niet eenvoudig, om met nieuwe termen en nieuwe werkvormen om te gaan. Daarom – na 5 jaar – een balans en een momentopname van de onderlinge werking van onze parochies, zoals ze zich op het huidige ogenblik manifesteert.

Heel, maar dan ook héél lang geleden woonde er in Geel een Landdeken en zo’n landdeken had niet alleen enkele parochies “onder zich”, maar ook nog enkele andere dekens uit de omtrek. Toen maakte onze streek deel uit van bisdommen en bisschoppen, die ook heel ver van ons woonden in Kamerijk en ’s Hertogenbosch.

In 1560 werd het aartsbisdom Mechelen opgericht en dan woonde onze aartsbisschop al heel wat dichter bij ons. Zo waren er voortaan geen landdekens meer nodig en werd Geel één van de vele dekenijen, tot in 1962 het bisdom Antwerpen werd opgericht. De dekenij Geel omvatte 16 parochies, waarvan 11 in Geel, 3 in Meerhout en 1 in Kasterlee. Er liep nog veel water door onze beide Netes tot de dekenij zich in 2006 beperkte tot 12 Geelse parochies. Het bisdom had toen meer dan 30 dekenijen.  …

Toen werden de dekenijen plots afgeschaft en hield men 5 dekenaten over: Noorderkempen, Kempen, Zuiderkempen, Rupel-Nete en Antwerpen. Deze dekenaten werden ingedeeld in parochiefederaties en de vroegere dekenij Geel veranderde gewoon van naam. Andere dekenijen werden gesplitst tot enkele federaties en ook daar gebeurde de voorbije vijf jaar nog één en ander mee. Om maar één voorbeeld te noemen: de dekenij Mol werd eerst opgedeeld in twee federaties en die gingen later weer samen in één federatie en momenteel is er weer sprake van, om her en dar federaties te gaan samen voegen tot grotere gehelen. Dit zal vooral gebeuren, omdat verschillende federaties (Meerhout op kop) momenteel functioneren zonder dat er één niet-gepensioneerde priester benoemd is … een situatie die onze nieuwe bisschop als “onmogelijk” omschrijft.

Dit alles brengt echter wél met zich mee, dat wij in het geheel van het bisdom Antwerpen doorgaan voor een “grote federatie”. Wij mogen niet klagen, hoewel wij met veel parochies zijn in één federatie (12). Bladerend in het jaarboek van ons bisdom kan je een federatie vinden van 7 parochies met 68.000 inwoners of eentje van 4 parochies voor 39.000 inwoners. … ’t Zit dus allemaal niet zo in verhouding en in Geel is een opdeling tussen Noord en Zuid gegroeid, die ook wel werkt, maar waar allerlei argumenten roepen om een kritische benadering. Noord en Zuid moeten nader bijeen komen. …

Heel wat zaken worden binnen de 12 Geelse parochies samen besproken en nog meer dingen worden besproken in Noord en Zuid afzonderlijk. Voor het parochieblad zullen wij nog wel enige tijd deze indeling kunnen (of moeten) aanhouden, maar van vele zijden worden wij aangeraden, om het onderscheid tussen Noord en Zuid stilaan te gaan verkleinen of weg te werken.

Geel Noord omvat zes parochies (Elsum, St.-Dimpna, Bel, Larum, Ten Aard en Holven) waarin heel wat vrijwilligers gevonden worden om de parochie leefbaar te maken. Deze parochies hebben allen een pastoraal team, maar voor twee werd reeds een poging gedaan, om ze samen te brengen. Ondertussen vergadert er maandelijks een gezamenlijke PT-vergadering in ’t Kapelleke van Holven, om gemeenschappelijke problemen te bespreken en tot een gezamenlijke afspraak te komen als ’t erop aankomt. Misuren, goede weekvieringen, boetevieringen, parochiebladen en dagelijkse afspraken passeren er op de dagorde. Vier PT’s zijn volledig aanwezig, hoewel sommige heel klein zijn, en twee sturen een afvaardiging. … Zo werkt Geel Noord.

In Geel Zuid komen de pastores regelmatig samen en zij roepen 4 keer per jaar hun PT’s samen. Een grote groep verzamelt zich dan in het pastoraal huis in Winkelomheide. De dagelijkse beslommeringen worden door de pastores geregeld, zodat een tweemaandelijkse vergadering van de PT’s volstaat, om de violen gelijk te stemmen. Ook daar dagen dan vijf PT’s in bijna volledige getale op om de grote planningen uit te stippelen en op te volgen. … Zo werkt Geel Zuid.

En hoe werkt Geel dan ??? Daarvoor komt er maandelijks een bureau van 4 mensen samen, om de snaren van de violen niet te erg te doen krassen en zoekt een gezamenlijk team zijn weg. De hoofdbekommernis is daar om de juiste akkoorden te vinden in de Geelse symfonie. Maandelijks komt dat team samen bij de zusters van de Pastoor Van Neylenstraat. Mensen met een bekommernis voor heel Geel proberen te denken in de richting van “Geel” en niet van de 12 kleine Geeltjes en daar wensen wij hen veel succes mee … Dimpna en Gerebernus ter ere.

Marcel De Vries

WELZIJNSZORG

De soep stond op de stoep, de omhalingen waren goed en hopelijk loopt de verdere actie in heel goede banen. Mensen, WELZIJNSZORG maakt werk van werk !!!

zalig kerstfeest
De lichtjes branden. De Kersteconomie draait.
En de kerk maakt zich klaar, om de komst van de Heer te vieren.
Meer dan andere weken nodigen wij alle mensen uit op onze vieringen.
KOMT ALLEN TESAMEN
Rond een kind en een kribbe.
En nu zaterdag staat er soep-op-de-stoep van ons stadhuis.

KERSTSTALLENTOCHTEN KÉSMIS IN DEN DOENKERE
Vorige week maakte wij uitgebreid plaats voor deze initiatieven van de toeristische dienst van onze stad. Leest het nog eens na, of ben je al ingeschreven ???

GEZOCHT IN DE PAROCHIE ST.-AMANDS
Omwille van familiale omstandigheden komt de parochiezaal van St.-Amands plots zonder kuisvrouw te zitten … Kandidaten (mannen of vrouwen), die de taak willen overnemen (zowat 10 uur en alles wettelijk in orde) kunnen contact opnemen met Rik Scheelen op 014 58 95 54.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48
Week 49 Week 50      

Externe Links