Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 50 - 9 december 2009

12 – 13 december: DERDE ZONDAG IN DE ADVENT.

" Er komt iemand, die sterker is "

“Ik moet naar een feest en heb geen schoenen die passen”, zegt de rijke.
“Ik moet naar school, tien kilometer verder en heb geen schoenen die passen”, zegt de arme.
En wij, welke schoenen hebben wij (wel ??? niet ???)
Uit het groene bijbeldoosje.

18.00 u. Adventsviering vormelingen. Jgt. Jan Boeckx en Bertin Dankcers.

08.00 u. H. Mis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

WELZIJNSZORG

De derde zondag van de advent komt de actie WELZIJNSZORG helemaal op gang. Zoals alle NGO’s staat het jaarthema dit jaar in het teken van “werk” en daar willen wij ook “werk” van maken. Mensen zonder werk hebben meer tijd om zich zorgen te maken en zorgen brengen zorgen met zich.

Vanavond na de adventswake kan je dit aan de kerk van Stelen mee bespreken met een lekkere tas “soep-vanop-de-stoep”. Een vrije bijdrage in de spaarpot is natuurlijk welkom voor de actie.

 

adventswakE federatie geel

Zoals de laatste jaren een traditie werd, is er voor alle parochies samen een adventswake. Dit is een woorddienst met medewerking van de zangkoren rond de adventsgedachte. Diegenen, die er ooit waren, spreken over een stemmige viering die reeds doet denken aan het échte Kerstmis.
Wij geven elkaar rendez-vous in de kerk van Stelen nu woensdag 9 december om 19.00 u.
Nadien starten wij de Adventsactie Welzijnszorg met “Soep op de stoep”. Het federatieteam treedt aan en vraagt een vrije bijdrage voor solidariteit met de werkende mensen in Vlaanderen.

QUIZ ACW VOOR HET GOEDE DOEL en …
Op vrijdag 18 december is het weer nadenken en gokken geblazen. ACW Geel organiseert dan voor de achtste maal de Trefquiz. Deze quizavond wil een ontmoeting zijn tussen alle Geelse medeburgers die een hart hebben voor vrijwillige, solidaire en sociale inzet.
De opbrengst van het initiatief gaat naar organisaties, verenigingen of mensen - uit de Geelse omgeving - die omwille van lichamelijke, sociale of economische redenen zich met minder kansen een weg moeten zoeken in onze samenleving.
De Trefquiz wordt gespeeld in een aangename en ludieke sfeer. Niemand hoeft een bolleboos te zijn in actualiteit, sport, literatuur. Iedereen kan meespelen en iedereen kan winnen.
Inschrijven voor 15 december is verplicht want er is niet te veel plaats in de zaal van St.-Amands aan de Werft. Meld je aan bij Jozef Goebels - 014 58 71 97 - jozef.goebels@skynet.be
Jos Verbraeken - 014 54 75 45 - jverbraeken@skynet.be
Marleen Römer - 014 58 00 44 - kmverellen@base.be

SOEP OP DE STOEP VAN ‘T STADHUIS
Vorige week schreven wij reeds, dat het ACW zijn solidariteitsquiz houdt op vrijdag 18 december.
Groepen kunnen nog steeds inschrijven bij Jozef Goebels - 014 58 71 97 - jozef.goebels@skynet.be
Alsof de solidariteit niet op kan, gaan die mannen ’s anderendaags ’s morgens op de markt staan met solidaire SOEP-OP-DE-STOEP. Hartelijk welkom en wees gul voor de actie Welzijnszorg.

KERSTSTALLENTOCHTEN
De toeristische dienst van onze stad wil de mensen weer laten delen in de mooie kerststallen, die onze streek sieren. Het gaat hier om een Kempense gewoonte, waar wij allen fier mogen op zijn. Iedereen kan deelnemen aan een rondrit met de bus langs de vele kerststallen in verschillende parochies.
Onderweg geniet je van heerlijke versnaperingen, luister je naar mooie kerstvertellingen van de gidsen, en afsluitend geniet je nog van een heerlijke koffietafel.
Op zaterdagen 19 en 26 december vertrekt de bus aan ons Toerismehuis, Markt 1,  telkens te 17.00 u.
De hele tocht duurt zowat vier uur. Deelnameprijs (alles inbegrepen) : slechts 12 euro.
Er kunnen telkens 40 personen mee – EERST is EERST!!!!
Groepen kunnen ook zelf, met eigen vervoer, tussen 19 en 27 december boeken bij Toerisme Geel : info 014 56 63 80.

KOORAVOND IN DE KERK VAN BEL
Nu zaterdag 12 december houdt de parochie Bel zijn kooravond. Wij kunnen er genieten van een optreden het Woshkoor uit Heist-op-den-Berg. Het Woshkoor is een grote zang- en muziekgroep met liederen uit en over de Derde en Vierde Wereld, liederen over armoede, hoop, onderdrukking, bevrijding, ...
Doorheen hun liederen spreekt de keuze die zij maken: tegen onderdrukking, ongelijkheid, onrechtvaardigheid.
Hoop op een betere toekomst, hoop op kerstvrede, voor iedereen in deze wereld.
Vooraf zingt het versterkt Lambertuskoor van Bel in diezelfde sfeer liederen op tekst van Jesaja, voor deze gelegenheid gecomponeerd door Christiane De Maeyer. Kerstmis anders bekeken.
Kaarten te verkrijgen bij de koorleden van Lambertus of op nummer 014/58 10 21 (Irene Van den Bergh).
Voorverkoop: 7 Euro, kassa: 8 Euro. De kerk is open vanaf 20.00 u. en het concert begint om 20.30 u.

KÉSMIS IN DEN DOENKERE
Kerstmis 2009 gaat dan toch wel alle andere “Kersten” overtreffen, want Toerisme Geel wil ook nog wandelen en sfeer aanbieden op een andere manier:

Deze drie wandelingen starten telkens om 18.00 u. duren drie uur. Je moet wel vooraf inschrijven aan 3 euro of ter plaatse aansluiten, als er nog plaats is.
Dan is er nog de unieke kerststallententoonstelling en verlichte tuin bij het Bakkerijmuseum – Worfthoeven 5 Ten Aard, van 19 december tot 6 januari.
Voor het naadje van de kous kan je terecht bij Toerisme Geel Markt 1, tel 014/ 56 63 80 of mieke.vos@geel.be of  kris.alen@geel.be.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48
Week 49        

Externe Links