Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 48 - 25 november 2009

28 – 29 november EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

" Uw verlossing komt nabij "

Verlossing, verlossing, losmaken, loskomen van. Ik heb het dikwijls zo nodig, God.
De druk van presteren en consumeren is soms zo groot, maar ook de eenzaamheid.
Als ik dan jouw evangelie hoor, word ik mij bewust van wat essentieel is.
Maar alleen maak ik dat niet waar. God, zet mensen op mijn weg die mij helpen om die weg naar verlossing te zien en te durven gaan.

Uit het blauwe Bijbeldoosje

18.00 u. Zm. Jul Dams, Remi Dams, Josephina Bens, Karel Bens en Mathilde Molenberghs. Jgt. Linda Taels, Gust Nevelsteen – Germaine Verachtert en Louis Verherstraeten.

08.00 u. H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

Als je het mij vraagt “Chiro” en ze bestaan 75 jaar!!


In Geel zijn ze met ongeveer 900 en een 100 tal van hen speelt leidster of leider. Als je het de leiding vraagt is Chiro meer dan de wekelijkse zondagnamiddag. Voor hen is het een manier van leven. Het heeft te maken met spelen en verantwoordelijkheid en leren die op te nemen. Spelen is voorbereiden op het leven en dat zul je geweten hebben op een zondagnamiddag in Geel. Je hoort hun enthousiaste kreten galmen langs parochiehuizen of  jeugdlokalen en vaak dansen of zingen ze samen hun programma. Ze verkleden zich als zotten bij elk spelletje dat je maar bedenken kan en ze zijn gemengd of apart actief. Ze rennen, lopen, springen in bos en hei maar ook op straat en op parkings. En gegarandeerd moet je een keer per jaar spaghetti eten of wc papier kopen om geld in het bakje te brengen. Volwassen begeleiders en hier en daar een proost houden het allemaal vanop afstand in het oog. Op leidingskringen worden de activiteiten van zondag besproken en het jaar voorbereid. Het hoogtepunt ligt in de zomer op bivak en dan zindert het in Vlaanderen en Wallonië. Maar het feest van  Christus Koning is ook een topper: met een  groot spel en een gezellige maaltijd en een viering in de parochiekerk beleven ze een  schitterende chirodag .

En ja, ze zijn christelijk geïnspireerd, gegroeid uit de vaderlijke zorg van de toenmalige onderpastoors en geestelijken, om de jeugd van straat te houden en een zinvol aanbod te geven: “het patronaat”. Uiteindelijk koos men  voor de fris klinkende tweeklank chiro (de eerste letters in het Grieks van het woord Christus). De PX werd hun symbool. Als je de leiding van vandaag hierover aanspreekt, dan hebben ze daar een invulling aan gegeven .Ze spreken dan over hun droom. We vroegen hen wat hun droom is. Op hun website lees je dat heel duidelijk.

Drie Chirowaarden staan  centraal: graag zien, innerlijkheid en rechtvaardigheid.

Ieder van ons verdient het om graag gezien te worden. Pas als je graag gezien wordt, kun je je talenten en mogelijkheden ontplooien. Die kansen willen wij in de Chiro zeker bieden!

Met de waarde innerlijkheid gaan we in tegen oppervlakkig leven en consumeren. We maken bewuste en doordachte keuzen en durven nadenken over wat ons ten diepste beweegt om aan Chiro te doen.

We komen op voor een rechtvaardige samenleving waar aan iedereen eerlijke kansen worden geboden. Zolang dit niet kan en er mensen uitgesloten worden, komen we als Chiro op voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen.

Hoe wordt dit gerealiseerd? Met chiromethoden

Speels en participatief zoeken wij samen met kinderen en jongeren hoe het anders kan. Hiervoor hebben we geen gewichtige woorden nodig, we beleven het elke week in de ontelbare kleine details die van een gewone spelnamiddag een echte Chiroactiviteit maken. Liever dan erover te praten, laten we kinderen en jongeren ervaren wat Chiro betekent. We geven hun intuïtie een belangrijke plaats.

Ieder kind en elke jongere heeft eigen mogelijkheden, eigen sterke en zwakke kanten. We vinden het belangrijk dat iedereen die mogelijkheden kan benutten. Sterker nog: we spreken kinderen en jongeren net op die mogelijkheden aan. We zorgen ervoor dat iedereen mee verantwoordelijkheid opneemt voor het samenleven. Een Chirogroep wordt zo meer dan de optelsom van de verschillende afdelingen en de leidingsploeg. Chirogroepen vormen een gemeenschap waar klein en groot hun plaats kunnen vinden. We werken meestal leeftijdsgericht, maar kiezen uitdrukkelijk voor groepsmomenten waar we verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van elkaar.

We geven al onze leden inspraak in het programma. Dat betekent niet voor elke afdeling hetzelfde. Van jongs af aan betrekken we onze leden bij het Chirogebeuren en gaandeweg wordt dat meer uitgebouwd. Als Chiro proberen we ook te participeren aan de samenleving rondom ons. We nemen deel aan het buurtleven en willen zo mee vorm geven aan de samenleving. Het is belangrijk om de stem van kinderen en jongeren te laten horen en onze verantwoordelijkheid op te nemen, ook buiten de Chiro.

Vol spanning naar de zomervakantie toeleven, geldt ongetwijfeld voor iedereen, en zeker voor de Chirogroepen. In de zomer organiseren ze een bivak, hét hoogtepunt van het werkjaar. Het bivak vraagt een intense voorbereiding van de leidingsploeg en de verschillende afdelingen. Er wordt samen geleefd, gewerkt, gelachen, gebabbeld, op- en afgebouwd, ruzie gemaakt en ook weer bijgelegd. Chirogroepen vormen op bivak echte minimaatschappijtjes. Ze bouwen in samenspraak en met respect voor de omgeving aan hun Chirodroom.

Bij deze droom mag je gerust hun zorg voor ecologische waarden toevoegen en hun zoeken naar de juiste weg in de multiculturele samenleving. Het openstellen voor andere culturen, vraagt diepe reflectie over wat je zelf bent of wil worden. Je wordt er een beetje stil van: zulke dromen zijn evangelisch tot en met en duidelijk georiënteerd op een hedendaagse samenleving.

Op die manier mogen ze er gerust nog 75 jaar bijdoen!!

 Jan Lembrechts

TOV12
Zo heet het overkoepelend project vormselcatechese in onze parochiefederatie en op 28 november houden zij weer een activiteit. We gaan dan op bezoek in de abdij van Averbode. Na een korte kennismaking nemen we deel aan de eucharistieviering met de paters. Aansluitend eten we onze eigen picknick op. Om 14.00 u volgt dan een rondleiding in de abdij. We sluiten af met een quiz en een vieruurtje. Het belooft weer een geslaagde dag te worden!

adeventswakE federatie geel
Zoals de laatste jaren een traditie werd, zal er voor alle parochies samen een adventswake doorgaan en dit jaar werd er weer voor een parochie van “Geel Zuid” gekozen. Op woensdag 9 december om 19.00 u. verzamelen allen, die het even stil willen maken in hun leven rond advent en Kerstmis, in de kerk van Stelen.
Achteraf tracteert Welzijnszorg op Soep-op-de-stoep.

Praatpunt Geel
Iedere donderdagnamiddag van 13.30 u tot 15.30 u.oefenen anderstaligen in de ACV-vergaderzalen aan het Stationsplein 4 om vlot Nederlands te leren spreken. Aan elke tefel zitten twee Nederlandstaligen en vier anderstaligen rond een gespreksonderwerp. Dat is het concept van Praatpunt GEEL. Iedereen die al een beetje Nederlands spreekt en verder wil oefenen, kan naar Praatpunt komen.
Praatpunt Geel is een initiatief van ACV Geel en vzw Kreatief Geel, in samenwerking met Vormingplus Kempen en Het Huis van Het Nederlands provincie Antwerpen.
Interesse? Vzw Kreatief Geel, 014 56 05 95 of kreatief.geel@skynet.be

BUURTQUIZ IN OOSTERLO
Al voor de twaalfde keer organiseert de KWB van Oosterlo zijn buurtquiz. Die gaat door in de zaal van het MPI op zaterdag 5 december. Inschrijven op voorhand hoeft niet, maar ’t is wel veilig. Inlichtingen bij Fons Geerinckx, de voorzitter.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45 Week 46 Week 47  

Externe Links