Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 47 - 18 november 2009

21 – 22 november CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

" Gij zegt, dat ik uw koning ben "
Wat voor koning is Jezus dan wel? In het evangelie staan twee koningschappen tegenover elkaar: het aardse koningschap, gebaseerd op macht en heerschappij en het koningschap van Jezus. Jezus is een koning die opkomt voor waarheid en gerechtigheid. De echte koning is hij die de zorg op zich neemt voor een menswaardig leven voor allen en die bijzondere aandacht heeft voor de minsten en de zwakken in de samenleving.
Naar het blauwe Bijbeldoosje

18.00 u. St.-Ceciliaviering Clemenskoor. Zm. Louis Geukens vanwege zijn vrienden. Zm. Tuur Geukens vanwege de geburen. Jgt. Louis Hermans en Jeanne Slegers.

08.00 u. Zm. uit dankbaarheid.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

CHRISTUS KONING
Traditioneel viert de Chiro zijn naamfeest met Christus Koning. In Geel zijn er heel wat Chirogroepen, die deze traditie in ere houden. Ze organiseren een open Chirodag, waar iedereen welkom is voor spel en plezier. Sommigen zijn ook te gast in de eucharistieviering van hun parochie. Het is toch mooi dat Jezus op deze manier door de jeugd gevierd wordt. Het jaarthema van de Chiro luidt: “Een maatje meer, leve de vriendschap!” De Chiro is een plek waar vriendschap belangrijk is. Vaak vinden jongeren er hun vrienden voor het leven.
Hetzelfde thema werd ook gekozen voor de kruispuntviering van het SOT, jeugdpastoraal van onze parochiefederatie. Dit jaar zijn ze te gast bij de Chiro van Stelen op zondag 22 november om 10.00 u in de kerk van Stelen. Waarom er een boom centraal staat in de viering, kunnen alle jongeren en jong-van-harten zelf komen ontdekken in deze viering. Iedereen is er welkom.
Namens jeugdpastoraal Geel wensen wij de Chirogroepen van Geel een mooie en feestelijke dag toe!
SOT, Jeugdpastoraal Geel 0494 93 34 21, renderspaul@gmail.com 

OMHALING VOOR KERKOPBOUW GEEL
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (Christus Koning) is het de gewoonte, dat in de Geelse kerken wordt gecollecteerd voor “Kerkopbouw Geel”. Het geld, dat wordt rondgehaald in de parochies wordt solidair afgestaan aan de gemeenschappelijke kas van onze 12 parochies. Wie een beetje begaan is met de werking van onze parochies, merkt zeker, dat die de laatste tijd meer en meer samen werken en ook samen dingen organiseren. Om die samenwerking een kans te geven, kan het niet zijn, dat voor elke vorm van samenwerking een financiële bijdrage van elke parochie wordt gevraagd. Dit zou alleen maar een vlotte samenwerking in de weg staan en de zwakke broertjes weg houden van samenwerking. Dáár en nergens anders ligt dan het doel van “kerkopbouw Geel” om ook financieel een gezamenlijke onderbouw te hebben, die de gezamenlijke kost van onze pastoraal ook naar de toekomst toe veilig kan stellen.
Langs deze weg willen wij ook de mensen danken, die regelmatig (ook buiten deze tijd van het jaar) hun steun betuigen aan kerkopbouw. Zij storten regelmatig een (klein) bedrag op rekening 778-5923442-95 van Kerkopbouw Geel. Wij zouden het fijn vinden, als nog meer mensen naar aanleiding van deze omhaling hun voorbeeld zouden volgen. Nu al dank.
Marcel De Vries
Federatiecoördinator

BRUNCHEN VOOR ROEMENIË
Een gezamenlijk initiatief van de KWB-afdelingen van Larum en St.-Amands brengt op 29 november hopelijk veel mensen op de been naar de parochiezaal van St.-Amands. Niks zo gezellig als een zonnige winterzondagmorgen zonder zorgen !!!
Van 10.00 tot 14.00 u zorgen de mannen en vrouwen van de KWB’s voor een uitgebreid buffet van wereldsoepen, warme en koude, zoete en hartige happen en hapjes en ’t is dan nog voor het goede doel.
Jaarlijks trekken de KWB-ers naar ons Roemeens zusterdorp Slatina Timis, want ze hebben daar ook voor een mannen- en vrouwenwerking gezorgd. Die bewegingen hebben er reeds een stevige voet aan de grond en dan is een steun in de rug vanuit de “moederbeweging” toch elk jaar een opsteker. De opbrengst van de brunch zal besteed worden voor de KWB-, Vrouwen- en Ziekenzorgwerking in Roemenië. Een mooier doel bestaat toch niet voor een KWBafdeling ?
Inschrijven kan bij: Rudy Belmans, Brukel 6, 0478 53 09 91 op rudybelmans@telenet.be.
Of bij Piet Van der Wilt, Buitensteinde, 19, 014 58 77 01 op piet.van.der.wilt@telenet.be
Of nog bij Jozef Goebels, Technische Schoolstraat 22, 014/58 71 97 op jozef.goebels@skynet.be
Wij kunnen dit initiatief niet hard genoeg aanbevelen.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45 Week 46    

Externe Links