Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 45 - 4 november 2009

7 - 8 november  " 32-ste zondag door het jaar "

" De arme weduwe bij de offerkist "
In zijn “kerkrede” zal Jezus straks de toehoorders waarschuwen. “Tempel en stad zullen vergaan. Wees waakzaam.” In de lezingen van deze zondag worden wij opgeroepen om ons alvast aan de kant van “de minsten” te zetten. Wie geeft uit armoede, is op de goede weg. Wie uit is op aanzien, op de kap van deze minsten, heeft bij voorbaat al verloren.
Naar het blauwe Bijbeldoosje

18.00 u. Gezongen viering. Zm. Jef Bertels. Zm. Frans Lievens – Fien Vandesande. Jgt. Fons Taels, Frans en Leon Taels, Maria Geboes, Isidoor Gilis – Rosalia Daems. Jgt. Gerebernus Taels, Toke Schroven, kinderen Helena en Paula en kleinzoon Paul Taels.

08.00 u. Jgt. Viktor Lembreghts, Rosalie Peeters, Wim Lembreghts. Jgt. Celine Hermans en Suska Dierckx, Gaston Krieckemans – Marie Claes, overleden familieleden Krieckemans – Claes en Hermans.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

credo in geel
Maandag 9 november verwachten wij alle gebedsleiders, PT-leden, lectoren, accolieten en andere medewerkers van onze parochies en alle mensen, die regelmatig bewust met ons meevieren, … wij verwachten hen allen in de parochiezaal van Holven. Een ervaren spreekster, Maria Verwimp, van de vormingsdienst van de Vlaamse kerk komt naar Geel, om ons te spreken over het CREDO.
Het wordt geen avond van zwaar-op-de-hand-discussiëren over een puntje of een komma die in de loop der tijden uit het kerkelijk wetboek is verdwenen.
Neen, wij praten over ons geloof en de geloofsbelijdenis … het gebed, dat iedere zondag na de preek wordt opgezegd in de eucharistieviering. Het is zowat “het volkslied van de gelovige” en het draagt een hele geschiedenis in zich.
Mogen wij je verwachten ?
Vrijdag 9 november om 20.00 u in de parochiezaal van Holven.

reizigers voor de grote oorlog
Het DAVIDSFONDS van Geel nodigt ons uit op een multimediavoorstelling in het Wijnhuis in de Stationsstraat op dinsdag 10 november om 20.00 u.
Deze mensen nemen ons mee naar DE GROTE OORLOG. De eerste wereldoorlog, die van 1914-1918.
In 1915 werd het eerste pantserkorps ter wereld, gelegerd aan het IJzerfront. Deze eerste volledig autonome legereenheid van vierhonderd Belgische oorlogsvrijwilligers die met bewapende wagens, motoren en fietsen ten strijde trokken. Hun leven veranderde drastisch toen koning Albert I het korps aan de Russische tsaar schonk. Ze vochten in 1916-1917 tegen de Duitsers en Oostenrijkers in Oekraïne.
Na de Russische Revolutie en de dood van de tsaar trokken ze verder door Siberië, China en de Verenigde Staten en pas in 1918 komen ze aan in België, na een wereldreis van drie jaar.
August Thiry en Dirk Van Cleemput brengen het onbekende relaas van vrijgevochten Vlamingen, Walen en Brusselaars en zorgen voor een onderhoudende herdenking, meer dan negentig jaar na de feiten.
Echt eens iets origineels. Een aanrader !!!

Turks koken in de bib tijdens de Week van de Smaak.
Wie houdt van de wereldkeuken, moet erbij zijn in de bibliotheek op dinsdag 17 november om 19.30 u..
Dan roert kok Peter Vangenechten in de potten, maar niet alleen! Zijn eregasten zijn de 17 poëzievrienden die zich op de Erfgoeddag (april) lieten fotograferen. Zij gaan Turks koken.
Twee mensen, die uit het publiek geloot worden, mogen mee helpen en al de anderen mogen kijken.
En dan vertelt de kok wat er gebeurt.
Gelenaar Peter Vangenechten (27) is zelf geen kleine garnaal. Hij geeft regelmatig keukengeheimen weg in het magazine Go4it en hij staat als sous-chef in de keuken van de “Nuance” in Duffel.
Hij komt van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. En kookte ooit voor de enige echte George Clooney aan de Cote d’Azur!
Diezelfde avond reizen we in geuren en kleuren rond in Turkije met Joris Iven en Esra. Zij laten het publiek proeven van de poëzie van de Turkse dichter Nazim Hikmet. Hij wordt in Turkije gezien als de eerste en belangrijkste hedendaagse Turkse dichter en wereldwijd als een van de grootste internationale dichters van de 20e eeuw.
Reserveer voor alle zekerheid op 014 56 67 50 of geel@bibliotheek.be

KOOR- & ORGELCONCERT
Op zondag 15 november brengen het Geels Vocaal Ensemble en organist Bart Wuilmus een religieus concert onder de leiding van Christiane De Maeyer in onze Sint-Dimpnakerk.
Het koor zingt “Super flumina Babylonis” (psalm 136) en “Laetatus sum in his” (psalm 121) van Jules Van Nuffel – “O hearken Thou” en “Fear not, O Land”, twee lofzangen van Edward Elgar – “Dona nobis pacem”, een zeer recent werk van Peteris Vasks.
Vanuit de ballingschap, met de vervloeking van de verdrukkers (Ps 136 - J. Van Nuffel), komt het gebed om gehoord te worden (O Hearken Thou - Elgar). Dus komt de vraag: “Geef ons vrede” (Dona nobis pacem - Vasks) heel terecht. Het antwoord van God is duidelijk: wees niet bevreesd (Fear not, o land - Elgar). En het concert eindigt met: hier zijn wij eindelijk thuis en er zal vrede zijn (Laetatus sum in his - Van Nuffel).
Die rode draad doorheen het concert wordt nog roder en sterker dank zij de improvisaties op het orgel en de begeleidende beeldprojectie.
Het concert begint om 15.00 u.
Kaarten: 10 euro bij koorleden en in cultuurcentrum De Werft 014 56 66 66. Kaarten aan de kassa: 12 euro.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44        

Externe Links