Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 44 - 28 oktober 2009

31 oktober - 1 en 2 november “31ste zondag door het jaar” "Hoogfeest van Allerheiligen en Allerzielen"

" Gelukkig, wie zuiver van hart zijn "
Dit is een dag, om ons hart te zuiveren: ons ontdoen van alles, wat ons beklemt, verleidt, verhult en bezoedelt. Naakt voor God staan en ervaren: de eeuwige ziet mij zoals ik ben en bemint mij om wie ik ben. Zalig gevoelen !!!
Naar het blauwe Bijbeldoosje

18.00 u. Herdenking overledenen van het afgelopen jaar, opgeluisterd door het Clemenskoor. Zm. Frans Roelens en Leonie Geboes en familie. Zm. Maria Vanuytven. Zm. Louis, Jos, Tuur en Jan Geukens en Celin Claes, Alexander en Marcel Mertens, Anna Lambrechts, Jef en Jos Geukens en Josefina Gielis, Bernus Wijnants en Dimpna Vermeulen.

08.00 u. Zm. Jul en Marcel D’Joos, Leonie Engelen, Jos Luyten, Jefke en Gust De Ceuster, Ganda Verwimp en Silvy Van Rooy en Alfons Roodhooft.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

GEBEDSDIENSTEN VOOR OVERLEDENEN SINDS 1 NOVEMBER 2008

PAROCHIE

31 oktober

1 november

2 november

ST.-GEREBERNUS Punt

18.00 u.

 

 

ST.-LUCIA Oosterlo
ST.-APOLLONIA Stelen
ST.-LAMBERTUS Bel
O.L.V.-BEZOEK Larum
ST.-HUBERTUS Ten Aard

 

14.00 u.

 

ST.-LAURENTIUS Zammel
ST.-JOZEF Holven

 

15.00 u.

 

O.L.V.-BEZOEK Larum

 

 

10.00 u.

ST.-FRANCISCUS Elsum

 

 

17.45 u.

ST.-AMANDS Centrum
H.HART Winkelomheide
ST.-DIMPNA Centrum

 

 

19.00 u.

Vormsel in Geel in 2010
Sedert vele jaren is het in ons bisdom de gewoonte, dat de zogenaamde “plechtige communie” en het “vormsel” samen worden toegediend in een viering die in de plaatselijke kerk wordt voorgegaan door een afgevaardigde van de bisschop. Het was het antwoord van de jaren zeventig op het concilie. Men wilde het vormsel meer accentueren dan de plechtige communie die tot dan toe de meeste nadruk kreeg in onze Vlaamse harten. Toch was dit eigenlijk uitzonderlijk, want het is eigenlijk enkel de bisschop die de bedienaar van het vormsel is en die wil nu voortaan spaarzamer zijn in het kiezen van zijn vertegenwoordigers. Daarom blijven de vormseldata van 2010 nog overeind, maar mogen wij geen zekerheid meer geven voor de komende jaren. Daarvoor is het wachten tot januari 2010.

In elk geval zullen de vormelingen van 2010 zeker en vast het vormsel ontvangen op volgende data:

CREDO IN GEEL
Al eeuwenlang wordt door. Christenen het geloof beleden in de vaste formule van het credo. Twaalf artikelen worden in één adem (figuurlijk dan toch) na elkaar genoemd, soms zonder goed te weten wat de betekenis ervan kan zijn. Wij houden in Geel een spiritualiteitsavond en wij staan stil bij het geloof van ieder van ons, want de hele geloofsbelijdenis zit vervat tussen de woorden ‘ik geloof en ‘amen. Wij drukken uit:”Ik beaam het”. Meer dan de betekenis van elk woord te ontleden, is het dus van belang, hoe ieder van ons tegenover deze herkenningsmelodie van het christendom staat. Op 9 november praten wij er met zo veel mogelijk geïnteresseerden van onze 12 parochies over in de kleine parochiezaal van Holven. Volgende week meer.
Hou de datum alvast vrij !!!!

HERABONNERING PAROCHIEBLAD
Een abonnement op ’t parochieblad kost zoals vorig jaar nog steeds 25,00 euro en is betaalbaar in elke parochie. Mensen, die ons blad buiten Geel ontvangen, kunnen altijd 25,00 euro storten op het rekeningnummer van “parochiefederatie Geel Noord”: 833-5301921-62. Vermeld wel je adres ook in de mededeling onderaan, want sommige banken sturen nog enkel de naam van de rekeninghouder door en dan raken ook wij niet verder. Met dank

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43

Externe Links