Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 43 - 21 oktober 2009

24 – 25 oktober “30ste zondag door het jaar”

" Rabboeni, maak dat ik zien kan "
De blinde Bartimeüs getuigt vandaag van een sterk vertrouwen in Jezus: hij roept hem aan en spreekt zijn diepste verlangen uit. Hij gelooft, dat Jezus hem heil, genezing en een nieuwe toekomst kan en wil schenken,
Wat is ons diepste verlangen? Wat heeft dat met God te maken? Wat kan ik zelf doen en wat heb ik te ontvangen?
Naar het blauwe Bijbeldoosje

18.00 u. Naamopgave vormelingen.
Jgt. Liza Verachtert en overleden familieleden familie Verachtert – Verachtert en Mertens – Diels.

08.00u H. Mis.

14.00 u. Doopviering

15.00 u. Doopviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

CREDO IN GEEL
Al eeuwenlang wordt door. Christenen het geloof beleden in de vaste formule van het credo. Twaalf artikelen worden in één adem (figuurlijk dan toch) na elkaar genoemd, soms zonder goed te weten wat de betekenis ervan kan zijn. Achter elk van deze artikelen schuilt trouwens een heel verhaal, veel te groots om dit op één avond uit de doeken te doen.
Op 9 november praten wij er met zo veel mogelijk geïnteresseerden van onze 12 parochies over in de kleine parochiezaal van Holven. Volgende week meer. Hou de datum alvast vrij !!!!

vormseldata 2011 en later
De vragen over het vormsel en de vormseldata blijven maar komen. Daarom herhalen wij hier andermaal het volgende.
Op het bisdom is men zeer hard aan het werken, om de vormselvieringen in de meer dan 300 parochies haalbaar te houden. Bovendien is er een beleidsbeslissing, dat voortaan nog enkel dekens, (ere)vicarissen en bisschoppen als bedienaar van het vormsel zullen komen.
In 2010 wordt dus niet meer gevormd door federatiecoördinatoren, maar men behoudt overal wel de datum en het uur. (Volgende week een lijst in dit parochieblad).
Vanaf 2011 zullen versoberingen in de vormseldata moeten doorgevoerd worden en kunnen de data en de uren wijzigen. Ook zullen te kleine parochies eventueel samen vieren. Hierover valt een beslissing in december 2009 en wij beloven de lijst mee te delen in ons eerste nummer van 2010. … een reden temeer om abonnee van ’t parochieblad te blijven…

NIEUW WERKJAAR BIJ KREATIEF GEEL
Kreatief Geel is momenteel gestart met een cursus SPAANSE CONVERSATIE. Een basiskennis van het Spaans is wel vereist. De cursus gaat door op dinsdagnamiddag.
Er is ook een voormiddagles bloemschikken om een “allerheiligenstuk” te maken. Deze oefenbeurt gaat door in DE CASTAAR op maandagvoormiddag, 26 oktober om 9.00
Interesse of vrijblijvende info: 014 56 05 95 of kreatief.geel@skynet.be

COUNTRY BAL
Dansen is in. Je kan er niet naast zien. Hoeveel dansprogramma’s zijn er al niet op tv?. Dat we in Geel ook talent hebben, kon OKRA St.-Amands reeds enkele keren ervaren. Zij konden al genieten van optredens van de Far West dansers. In hun rangen dansen Christina Van Laer en Vincent Loos, die ook aan internationale wedstrijden deelnemen. Uit pure interesse organiseren zij samen met enkele andere dansers een Country Bal op zaterdag 31 oktober in zaal Den Horst in Lommel. Lisa Clark en Mister P and Lies zorgen voor de dansmuziek. Steun- en inkomkaarten kunnen bekomen worden bij Kelly op 0485 52 72 50 (na 19.00 u).

HERABONNERING OP ONS BLAD
Stilaan gaan wij denken aan onze nieuwe abonnementen !!! De prijs blijft !!! De abonnees toch ook ???
En hoeveel nieuwe abonnees gaan wij niet krijgen !!!
Volgende week verschijnt ons blad huis aan huis in de parochies Bel, Elsum, Ten Aard, St.-Dimpna en Larum. Mensen pas op: ook de post zal een nummer bezorgen, maar er zit slechts in één exemplaar een formulier om te betalen!!! Niet te ver wegleggen !!! Schrijf volgende week onmiddellijk 25 euro over op de parochierekening.
Met dank
De verantwoordelijken.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42  

Externe Links