Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 41 - 7 oktober 2009

10-11 oktober "28 STE zondag door het jaar"

Heilig verklaring Pater Damiaan 

" Ga alles verkopen, wat ge bezit "
 Zegt Jezus … en ??? Is dat nu wel nodig ???

Naar het blauwe Bijbeldoosje

18.00 u. Jgt. Emma Van Springel, Alfons Van Hove, André Van Hove, Marcel Goris. Jgt. Alfons Sterckx, Sylvie Mertens, Jos Bakeland. Jgt. Alfons Nevelsteen, Anna, August en Elise Verellen, Rita Vanspringel, Sooi en Geert Sauvillers, Inge Neuts en Seppe Baelus. Jgt. Toke Schroven, Gerebernus Taels, kinderen Helena en Paula en kleinzoon Paul Taels.

08.00 u. Zm. Wim Lembreghts. Zm. Louis Van Hoof, Verlooy, Cuyvers en Cluyts.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

Het doopselsacrament

Zoals een kind met zijn kop vooruit de wereld induikt, zo zet het ook een gezin op zijn kop. Zeker een eerste kind gooit het leven van een echtpaar overhoop. Kort daarop volgt een keuze: laten dopen of niet, waarom wel, waarom niet en waar moeten we daar voor zijn, bij wie kunnen we ons melden?

Dopen in Geel
Zoals  het  er nu aan toe gaat met het dopen in onze parochies, zo is het niet altijd geweest. Waar is de tijd dat kinderen zo vlug mogelijk na de geboorte gedoopt werden. De meeste vrouwen bevielen in het moederhuis en daar werden de kinderen ook gedoopt. Van enige voorbereiding was geen sprake. Alles ging zo vlug dat zelfs de moeder niet aanwezig was bij het doopsel van haar eigen kind. Ook de doopritus was anders dan nu. Eigenlijk was die een kopie van de doop van een volwassene. Er waren twee delen: het verzaken aan het kwade en de duivel en de ritus van het dopen zelf. Het tweede Vaticaans concilie deed een nieuwe wind waaien door onze geloofsgemeenschap en dat was ook merkbaar in de dooppastoraal. Het dopen kwam terug in het kerkgebouw, waar gelovigen zich verzamelen. Oneerbiedig gezegd; in het clublokaal waar ‘ nieuwe leden verwelkomd worden. Toch werd er Geel nog enkele jaren ten huize gedoopt. Op de vraag waarmee men eeuwen geworsteld had: “wat gebeurt er met een kind dat zonder doopsel sterft?” kwam er gelukkig een veel juister antwoord. Er werd tyot dan te veel de nadruk gelegd op het feit dat het doopsel het kind zuiverde van de erfzonde. Het werd soms wel eens voorgesteld alsof het kind voor het doopsel een klein duiveltje was, waar God door het doopsel een engeltje van maakte .Dat gaat natuurlijk te ver. Elk kind is al vanaf de geboorte door God bemind, het is toch het werk van zijn handen. Erfzonde of oerzonde wil voornamelijk zeggen dat het kleine kind geboren wordt uit ouders die niet volmaakt zijn, die ook hun karakterfouten aan hun kinderen doorgeven, het kind erft die. Het kind zal ook zondigheid mee-erven vanuit het milieu, waarin het zal opgroeien. Vanuit de stimulans van het concilie, om leken te betrekken in de pastoraal, kwam de vraag naar doopcatechese. Het moest niet meer raprap en er kwam tijd voor doopvoorbereiding. Hier lag een prachtige kans om ouders in contact te brengen met het kerkelijk geloof. Langzaam kwam in de federatie Geel een echte doopcatechese tot stand. Ouders worden voortaan na de geboorte van hun kind bezocht en het doopboekje met het verloop van het doopsel wordt doorgenomen. Zo kregen zij meer inzicht in de rijke symbolen: water,olie, handoplegging, doopkaars, kruisteken en doopkleed. Een volgende stap werd de gezamenlijke doop. Hier en daar was er tegenstand, want een doopsel is toch een familiaal gebeuren. Ja natuurlijk, maar de opname in de kerkgemeenschap  van een nieuw leven mag toch ook als een gezamenlijk feest gevierd worden.

Procedure om een kindje te laten dopen
Ouders  krijgen de keuze om hun kindje te laten dopen in hun eigen parochiekerk of in een andere kerk in Geel. In onze kerken wordt gedoopt op een vastgestelde datum. Minstens om de twee maanden is er een doopzondag in elke kerk. Van de ouders wordt verwacht dat ze een voorbereidende avond volgen in de parochie waar hun kind zal gedoopt worden. Je neemt gewoon contact op met het secretariaat of met de doopcatechist van je eigen parochie en die zal de weg wel wijzen, als je naar een andere kerk wil omwille van de datum. De voorbereiding gaat natuurlijk door met de parochie, waar gedoopt wordt. De doopkalender staat steeds vast vanaf september tot het eind van het volgende jaar en je kan hem in elke parochie nagaan. Over een paar weken zetten we de hele kalender ook wel eens in dit parochieblad. De parochie waar het doopsel is doorgegaan, zorgt ervoor dat het doopsel in het register wordt ingeschreven en dit in de eigen parochie én in de parochie waar de ouders wonen.

INFOMOMENT VOOR MANTELZORGERS
Mantelzorgers nemen de zorg op voor een partner, een kind of een naast familielid.  Maar even goed kan het gaan over kennissen, buren of vrienden. Mantelzorg lijkt voor heel wat mensen zo vanzelfsprekend dat vergeten wordt dat mantelzorg soms zwaar kan zijn en dat ondersteuning welkom is.
Ziekenzorg CM is erkend als mantelzorgvereniging. Jaarlijks worden verschillende activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd. In deze samenkomst kunnen mantelzorgers op een herkenbare manier kennismaken met het begrip mantelzorg. Mantelzorgers krijgen de kans om elkaar binnen de gemeente te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Grenzen en uitdagingen, waarmee mantelzorgers tijdens hun “carrière” te maken kunnen krijgen, worden geduid en de mantelzorger vindt de weg naar ondersteuning.
Wil j e ook weten wat Mantelzorg is en waar je terecht kan voor ondersteuning? Kom dan naar dit infomoment op 23 oktober van14.00 tot 16.00 u. in het ACW huis, Stationsstraat 158.
Info en inschrijving: tel: 014 40 34 79 of ziekenzorg.turnhout@cm.be

Bedevaart Rome naar heiligverklaring pater Damiaan
Wie wenst er mee te gaan op bedevaart naar de heiligverklaring van pater Damiaan in oktober te Rome.
We vertrekken met de bus vanuit Geel onder begeleiding van o.a. Bart Rombouts.
De bus is al redelijk vol geboekt, dus best niet te lang aarzelen alvorens in te schrijven.
Bekijk de affiche.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40      

Externe Links