Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 40 - 30 september 2009

3 – 4 OKTOBER "ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR"
“ WAT GOD VERBONDEN HEEFT? MAG EEN MENS NOOIT SCHEIDEN ”

Ook vandaag wijst Jezus op de moraal van het hart en niet op de hardheid van de wet. Uit de echtgescheiden mensen worden vandaag nog vaak met de vinger gewezen.
Achter hun rug wordt geoordeeld en veroordeeld.
De barmhartigheid van God roept ons op, om in deze menselijke mislukking en gebroken-
held ‘bij elkaar te staan’ en ‘elkaar bij te staan’. Zo kunnen mensen iets van die ‘warm-hartigheid’ van God ervaren, van een God die mensen in hun mislukking niet veroordeelt maar verwelkomt zodat ze in staat zijn hun mislukking te aanvaarden en te verwerken.
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00u. Gezongen viering Zm. Petra en Gerry Wuyts. Zm. Vic en Mia Mangelschots en Leonie Hermans.

08.00 u. H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

Beste inwoner van “Geel Zuid”

Ja, zo noemen ze in de kerk de parochianen van de Geelse parochies St.-Amands, Stelen, Punt, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo. Het gaat hier om een indeling, die gemaakt is, om het PAROCHIEBLAD te verdelen. Voor de rest zien wij in de kerk heel Geel even graag.

Deze week vallen wij zo maar binnen bij alle mensen van deze zes parochies, om ze te tonen, wat voor een mooi blad wij toch wel hebben, want daar zijn wij fier op. Week na week proberen wij de mensen van Geel te informeren over al wat er reilt en zeilt in de Geelse parochies. Wij kondigen niet alleen de missen en misintenties aan, hoewel dat een groot deel van ons blad inneemt, en terecht. Neen, wij informeren ook over allerlei kerkelijk nieuws, over onze verenigingen over plechtige- en eerste communicanten, over samenkomsten en uitstappen, die wekelijks doorgaan rond al onze kerktorens. Kortom wij geven de wekelijkse hartslag van onze parochies weer.

Op onze frisse en eigentijdse opmaak zijn wij sedert één week geleden fier, maar ook zeer fier zijn wij op hetgeen wij zo maar vanuit de Vlaamse kerkgemeenschap iedere week mee mogen verdelen: nieuws over de kerk in Vlaanderen. Al te dikwijls zien wij het gebeuren, dat in de grote media de mening en de overtuiging van Christelijk Vlaanderen onvoldoende aan bod komt. Grote en kleine problemen, grote en kleine meningen, waarover de Vlaamse kerk een visie heeft, die halen het tv-nieuws niet. Ook daar komt ons blad KERK & LEVEN iedere week voor uit. Wij werken in Geel wekelijks mee aan het meest gelezen blad van Vlaanderen en daar zijn wij ook al fier op. Wij willen U, beste lezer, ons blad presenteren en wij weten, dat wij kwaliteit te bieden hebben aan een zeer schappelijke prijs.

Wij willen U vandaag uitnodigen, om in te tekenen op ons blad. Wij houden ons aan de prijs van vorig jaar. De prijs van voor de crisis. Daar doen wij het voor.

Parochianen van St.-Amands, Punt en Stelen vinden deze week in dit blad een overschrijvingsformulier. Wacht niet te lang, maar bezorg het met 25,00 euro aan de bank. Dan brengen wij alles zo vlug mogelijk helemaal in orde. Zet ook in de mededeling duidelijk je adres, want anders zou de bank wel eens moeilijk kunnen doen in het belang van jou privacy.

Parochianen van Zammel, Oosterlo en Winkelomheide hebben nog een paar weken de tijd. Eind oktober zullen zij ook een brief in de bus krijgen, om hen te verzoeken een abonnement te nemen. Ook hen willen wij nu reeds vragen, de brievenbus in het oog te houden.

Beste mensen wij willen één grote familie van Christen-gelovigen vormen rond één parochieblad dat er is voor iedereen?

Ga je mee voor het jaar 2010 ??? Wij willen je nu al danken.

De parochiebladploeg.

EERSTECOMMUNIES IN DE GEELSE PAROCHIES
Een veel gestelde vraag bij grootouders, tantes, nonkels en goede vrienden: wanneer is ’t eerste communie in die andere parochie? Niet elke parochie viert op de zelfde dag en zo kunnen mensen ook eens in een naburige parochie gaan meevieren.

Daarom hier een overzicht van de  eerstecommuniedata voor volgend jaar.

Als een lopend vuurtje
Zo luidt het thema van de startdag van alle Geelse vormelingen op zaterdag 3 oktober. Na twee jaar Nijmegen trekken we dit jaar richting Scherpenheuvel-Zichem. De vormelingen worden ondergedompeld in het pinksterverhaal en uitgenodigd om het goede nieuws te verspreiden als een lopend vuurtje. In Zichem krijgen de jongeren voor de middag een Bijbelse evocatie voorgeschoteld, alsook wordt er samen gezongen en is er een groot groepsspel. Na de picknick trekken we te voet (in zes groepen) naar Scherpenheuvel om daar een enthousiaste geloofsgetuige te ontmoeten. De slotviering met ouders en andere sympathisanten vindt plaats in de Mariahal om 16.00 u.  Opdat alles vlot zou verlopen, willen wij toch nog een briefing houden op woensdag 30 september om 20.00 u in het Pastoraal Huis, Winkelomseheide 145. Van elke parochie wordt er minstens één iemand verwacht voor deze briefing.
                                                                                                                                De Geelse werkgroep vormselcatechese

Bedevaart Rome naar heiligverklaring pater Damiaan
Wie wenst er mee te gaan op bedevaart naar de heiligverklaring van pater Damiaan in oktober te Rome.
We vertrekken met de bus vanuit Geel onder begeleiding van o.a. Bart Rombouts.
De bus is al redelijk vol geboekt, dus best niet te lang aarzelen alvorens in te schrijven.
Bekijk de affiche.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39        

Externe Links