Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 39 - 23 september 2009

26 – 27 SEPTEMBER " ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR "
“ WIE NIET TEGEN ONS IS , IS VOOR ONS ”

Ik aanvaard jou en ik hoop, dat je me ook aanvaardt.
Een bloementuin is alleen maar mooi als er verschillende bloemen in staan.
Verschillen kunnen elkaar zo prachtig aanvullen.
Verschillen, die plaats geven aan elkaar, die brengen iets moois tot stand.
Zie jij dat ook ?
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u. Zm. Gianni Staring - Lornoy. Zm. Constantia Vermeulen en Louis Vangheel, Frans Dresselaerts, Tinne Bastiaens en overleden familieleden, Louis Vissers, Lieve Gielen. Jgt. Fons Steurs, Wim Daems, Karel Daems en Dimphna Helsen

08.00 u. Zm. overleden familieleden Nevelsteen – Haepers en zoon, familie Canters – Bergen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

Als Paulus eens in Geel zou komen!
Wij roepen alle nadenkende gelovigen op om volgende vrijdag naar de parochiezaal van St.-Dimpna te komen, want dáár is dan voedsel voor onze ziel te rapen. Ons geloof in de God van Abraham, ons geloof in Jezus, het heeft de eeuwen doorstaan. Met vallen en opstaan hebben pausen, priesters en leken het met wisselend succes kunnen doorgeven, doorvertellen, vernieuwen en uitzuiveren. … Steeds opnieuw.

De wereldkerk en elke parochie maken momenteel boeiende en beroerde tijden mee. Er is tijd en plaats voor optimisme en pessimisme, voor vreugde en voor tranen. En eigenlijk is het nooit anders geweest, niet in de tijd van Jezus aan het kruis of niet in de tijd, dat Paulus met Jezus’ boodschap de toen bekende wereld rondtrok.

Over Paulus en zijn tijd spreekt Martin Otten. Nu vrijdag 25 september om 20.00 u. in de parochiezaal naast de kerk van St.-Dimpna. Wij verwachten mensen uit alle parochies.

Federatie nieuws
…Geen kerktorens meer op blz. 1? …Een foutief parochieblad? …Liep er weer iets mis?
…Neen, lezer!
Vanaf vandaag oogt ons blad een beetje “hipser”. Er kwamen zowel universiteitsprofessoren aan te pas als gewone lezers zoals wij allemaal. Grote studies en nog grotere raadplegingen hebben er toe geleid, dat de opmaak van de binnenbladzijden nu ook is doorgedrongen tot op de eerste vier bladzijden van het parochieblad van Geel.
Wees gerust, de kerktorens zijn er nog, je kan ze vinden op blz. 3 boven de vieringen, die ook een andere plaats kregen. De eerste weken zullen wij allemaal een beetje moeten zoeken, maar geloof ons vrij: het is allemaal goed bedoeld en wij hopen hierdoor ook steeds meer mensen te kunnen bereiken. Ja, de laatste tijd is veel oubolligheid verdwenen uit ons blad en dat is maar goed ook.

Belangrijk
Mogelijk ontvangt u volgende week twee keer hetzelfde parochieblad in de brievenbus. Let op! Het is geen vergissing van uw postbode. Wij willen echter ons nieuw ogend blad onder de ogen van vele Gelenaren brengen en daarbij natuurlijk ook nieuwe abonnees maken. In de parochies St.-Amands, Punt en Stelen zit er in het extra parochieblad een brief met oproep (alsook een overschrijvingsformulier) om te herabonneren. De prijs blijft hetzelfde. Ook in 2010 kost een abonnement op het parochieblad 25 euro. De herabonnering dient te gebeuren voor 15 november. Wacht echter niet te lang !!! En denk eraan: het blad dat de post brengt, bevat géén overschrijvingsformulier. Mensen van St.-Amands, Punt en Stelen, gebruik het formulier !!! In Winkelomheide, Zammel en Oosterlo komen wij later terug op de abonnering.

Als een lopend vuurtje
Zo luidt het thema van de startdag van alle Geelse vormelingen op zaterdag 3 oktober. Na twee jaar Nijmegen trekken we dit jaar richting Scherpenheuvel-Zichem. De vormelingen worden ondergedompeld in het pinksterverhaal en uitgenodigd om het goede nieuws te verspreiden als een lopend vuurtje. In Zichem krijgen de jongeren voor de middag een Bijbelse evocatie voorgeschoteld, alsook wordt er samen gezongen en is er een groot groepsspel. Na de picknick trekken we te voet (in zes groepen) naar Scherpenheuvel om daar een enthousiaste geloofsgetuige te ontmoeten. De slotviering met ouders en andere sympathisanten vindt plaats in de Mariahal om 16.00 u.  Opdat alles vlot zou verlopen, willen wij toch nog een briefing houden op woensdag 30 september om 20.00 u in het Pastoraal Huis, Winkelomseheide 145. Van elke parochie wordt er minstens één iemand verwacht voor deze briefing.
                                                                                                                                De Geelse werkgroep vormselcatechese

Mediazondag
Op Zondag 27 september is het een uitgelezen moment om in de weekendvieringen aandacht te vragen voor ‘de media’ in het algemeen en de eigen kerkelijke media in het bijzonder. Het thema van Mediazondag is dit jaar “Wie niet tegen ons is, is voor ons”, een vers uit de evangelielezing (Mc 9, 40). Jezus’ merkwaardige uitspraak kan ook gelezen worden als een uitnodiging om niet bang te zijn voor de media, maar om er, integendeel, zinvol gebruik van te maken om het Goede Nieuws te verkondigen. De kerkelijke media brengen Gods woord elke dag naar al wie het horen en lezen wil en ernaar wil leven. Mocht St.-Paulus vandaag leven, dan zou hij zonder twijfel dankbaar gebruik maken van alle huidige media om een zo groot mogelijk publiek te kunnen bereiken.
De
jaarlijkse collecte is de belangrijkste bron van inkomsten van het Bisschoppelijke Comité voor de Media (BCM). Alleen met uw hulp kan de Vlaamse kerkgemeenschap blijven investeren in mensen en middelen voor haar eigen media. Alleen met uw steun kan zij bestaande projecten voortzetten en nieuwe projecten opstarten.

Bedevaart Rome naar heiligverklaring pater Damiaan
Wie wenst er mee te gaan op bedevaart naar de heiligverklaring van pater Damiaan in oktober te Rome.
We vertrekken met de bus vanuit Geel onder begeleiding van o.a. Bart Rombouts.
De bus is al redelijk vol geboekt, dus best niet te lang aarzelen alvorens in te schrijven.
Bekijk de affiche.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38

Externe Links