Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 37 - 9 september 2009

12 - 13 SEPTEMBER “24 ste ZONDAG DOOR HET JAAR
“ WIE ZEGGEN JULLIE, DAT IK BEN ”

Een vraag aan ieder van ons: wie mag Jezus voor ons zijn: een profeet?
Een mensenvriend?
Een Godsgezant?
Gods liefde voor elkeen maar vooral voor kleine mensen?
De lijdende maar opgestane Heer?
Vul zelf in vanuit eigen beleving en ervaring.
Geef je aan Hem over en je zal leven vinden.
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u           Zm. familie Vangheel – Peeters, familie Verwimp – Van Doninck. Zm. Edward Verellen, Marie Verbist, Roza Van de Plas, Odil Verbist.

08.00 u           Zm. Louis Van Hoof, overleden familieleden Verlooy, Cuyvers en Cluyts.

09.00 u           Schoolviering Top@Punt met Abbé Pierre uit Oost-Congo en 60-jarig jubileumviering inwijding St.-Gerebernuskerk.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

EXTRA DIMENSIE AAN HET GASTHUISMUSEUM
Van 13 september loopt er reeds een uitzonderlijke tentoonstelling in de Gasthuismuseum St.-Dimpna onder de titel: God of doctoor?
Dit is de vraag die de zieke mens zich altijd heeft gesteld. Tot ongeveer 1800 moest hij het doen met huis- en tuinmiddeltjes, met bijgeloof, veel omhaal en de feitelijke onmacht van doctoors, chirurgijns en kwakzalvers allerhande. Soms nam God het over. Hij bracht dan troost en hoop, maar ook zonde en straf en nog meer vragen . Verwacht geen geleerde uiteenzetting maar loop even mee met de zieke mens, zijn vragen en de antwoorden van God en den doctoor.
De ingang van het museum bevindt zich tegenwoordig op de binnenkoer van het oud Gasthuis. Loop eens langs!
De tentoonstelling loopt nog tot 31 maart van volgend jaar

GEZINSDAG IN DE POSTELSE ABDIJ
Op zaterdag 3 oktober organiseert het gastenkwartier van de abdij van Postel een gezinsdag rond het thema "Het gezin en de priester". E.H. Andy Penne begeleidt de dag vol gebed en ontmoeting, geloofsverdieping en gesprek. Zij vieren de eucharistie met de gezinnen en nemen deel aan het avondgebed van de abdijgemeenschap. Er is catechese en opvang voor de kinderen.
Wie wil, kan het hele weekend komen van vrijdag 2 oktober 19.00u. tot zondag 4 oktober. Contacteer de gastenpater.

VOLKSTUINEN EN LOBELIA
Hou je van bloemschikken ??? Er zijn nog enkele plaatsen vrij in onze lessen, die beginnen op 21 en 28 september. Vlug inschrijven is echter de boodschap. Meer info op 014 58 72 36 of op nelly.matheve@telenet.be

VORMSELCATECHESE WEER IN SCHIJF
Op 3 oktober gaan onze vormelingen van 2010 naar Zichem en Scherpenheuvel. Wij verwachten een startdag, die een impuls moet kunnen zijn, een eerste “catechesebad” met een impressie uit het evangelie, verschillende werkwinkels en een voettocht naar Scherpenheuvel. Daar verwachten wij ook ouders, die willen meevieren met hun vormelingen.
Informatie wordt gegeven via de parochiale begeleiders. Je kan steeds je parochie contacteren voor de laatste stand van zaken

FEDERALE STARTAVOND PAULUS
Onze parochiefederatie start dit jaar met een avond rond de apostel Paulus. Het lopende Paulusjaar heeft in de hele wereld een schok teweeg gebracht, die zijn invloed heeft tot in de meest interne kringen van de Islam. Paulus was de man, die Jezus’ boodschap heeft uitgedragen. De “tentenmaker, zeiler, wetenschapper, wereldreiziger en toergevoegde apostel” Hij was het allemaal.
Meer over Paulus en zijn invloed op de wereldgeschiedenis en op ons eigen leven verneem je op de startavond van vrijdag 25 september in de parochiezaal van St.-Dimpna.

Bedevaart Rome naar heiligverklaring pater Damiaan
Wie wenst er mee te gaan op bedevaart naar de heiligverklaring van pater Damiaan in oktober te Rome.
We vertrekken met de bus vanuit Geel onder begeleiding van o.a. Bart Rombouts.
De bus is al redelijk vol geboekt, dus best niet te lang aarzelen alvorens in te schrijven.
Bekijk de affiche.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36    

Externe Links