Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 36 - 2 september 2009

5 - 6 SEPTEMBER “23 ste ZONDAG DOOR HET JAAR”
“HIJ LAAT DOVEN HOREN EN STOMMEN SPREKEN ”

In iedere christengelovige zit iets — misschien wel veel — van een heiden: doof voor Gods Woord en stom als het erom gaat voor zijn of haar geloof uit te komen.
Iedereen moet zich hiervan laten genezen, zich laten raken om goed te horen en om volop te kunnen spreken.
En wij? Welke inspanningen doen wij om Gods Woord of om Jezus’ oproep correct te beluisteren?
Waar en wanneer spreken wij voluit over “ons geloof”?
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u            Gezongen viering. Jgt. Louis Wuyts en overleden familieleden. Jgt. Josephina Boons, Gerard Cuyvers, Gusta Cuyvers, Ernest Wuyts, Alfons en Geert Nijs en Nancy Binnenmans.

08.00 u            Zm. Wim Lembreghts.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

EEN BEETJE EEN VALSE START …
Voor Uw federatiecoördinator en meteen voor ’t parochieblad beleven wij momenteel een kleine valse start. Marcel De Vries lag er voor een week helemaal tussenuit en toch verscheen er vorige week een parochieblad met alles erop en eraan. Dit bewijst meteen twee dingen:

1: Iedereen kan wel eens gemist worden.
2: Er stonden zéér veel helpende handen klaar om alle grote en kleine problemen uit handen te nemen en voor een tijdje over te nemen.

Wij doen ons best en krabbelen stilaan terug wat bijeen en danken natuurlijk iedereen voor de spontane hulp … “We benne op de wereld om mekaar om mekaar …”

EEN NIEUW BLOEMENJAAR
De vereniging “volkstuinen en lobelia” trekt haar werking weer op gang. Indien u geïnteresseerd bent in het tuinieren, wordt dan lid van één van de twee verenigingen. Als lid krijg je ons maandblad “De Volkstuin” Je mag ook gratis onze voordrachten bijwonen.
Onze eerste voordracht heeft als onderwerp " Het belang van groenbemesters" en gaat door op 8 september om 20.00 u in de eetzaal van SAIO, Billemontstraat 77. Voor meer info bel naar 014/58 72 36 of mail naar volkstuinen.geel@skynet.be  

VORMSELCATECHESE WEER IN SCHIJF
De vormselploegen in onze parochies maken zich momenteel klaar voor de grote start. Op 3 oktober trekken ze met zijn allen naar Zichem en Scherpenheuvel voor een klein “vormselbad”. Ook aan de ouders wordt enige medewerking gevraagd. Laten wij er met zijn allen het beste van maken en volg de informatiemomenten zo goed mogelijk op, dan kan dit initiatief zeker niet stuk.

FEDERALE STARTAVOND PAULUS
Onze parochiefederatie start dit jaar met een avond rond de apostel Paulus. Het lopende Paulusjaar heeft in de hele wereld een schok teweeg gebracht, die zijn invloed heeft tot in de meest interne kringen van de Islam. Paulus was de man, die Jezus’ boodschap heeft uitgedragen. De “tentenmaker, zeiler, wetenschapper, wereldreiziger en toergevoegde apostel” Hij was het allemaal.
Meer over Paulus en zijn invloed op de wereldgeschiedenis en op ons eigen leven verneem je op de startavond van vrijdag 25 september in de parochiezaal van St.-Dimpna.

Bedevaart Rome naar heiligverklaring pater Damiaan
Wie wenst er mee te gaan op bedevaart naar de heiligverklaring van pater Damiaan in oktober te Rome.
We vertrekken met de bus vanuit Geel onder begeleiding van o.a. Bart Rombouts.
De bus is al redelijk vol geboekt, dus best niet te lang aarzelen alvorens in te schrijven.
Bekijk de affiche.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35      

Externe Links