Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 27-28-29 - 1 juli 2009

4 – 5 JULI : VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

In de lezingen horen wij hoe profeten worden geroepen en apostelen worden gezonden. …
Laat je inspireren door ons gebed op de eerste bladzijde.

18.00 u            Zm. Constantia Lievens. Zm. Gustaaf Lornoy en overleden familieleden.

08.00 u            H. Mis

11 – 12 JULI : VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

18.00 u            Jgt. Karel Goris, Rosa Steynen, Marcel en Jos Goris. Jgt. August Nevelsteen, Annie Taels, Alfons Nevelsteen, Elise Verellen en Rita Van Springel.

08.00 u            Zm. Louis Van Hoof, overleden familieleden Verlooy, Cuyvers en Cluyts.

18 – 19 JULI : ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

18.00 u            H. Mis.

08.00 u            H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

ZIT DE KLAD ERIN ???
GAAN WE ER NU VOOR ???
DE VAKANTIE TEGEMOET ???
OF HOUDEN WIJ HET KALM ???
GENIETEN KAN IEDEREEN, OOK THUIS !!!
De klad zit in onze berichten, beste lezer. Parochiale activiteiten worden overal stilgelegd. Wij kunnen niet zeggen, dat onze parochies overschakelen op “automatische piloot”, maar voor de buitenstaander heeft het er de schijn naar. In elke parochie blijven wel mensen op post, maar elke organisatie heeft momenteel een schema nodig. Elke dag is er wel ergens een medewerker met vakantie en dat is ze gegund. Voor de meeste werknemers duurt het nog anderhalve week, maar de scholen zijn toe. De centrumbraderij is voorbij. Onze medewerkers in de parochies houden het ook voor bekeken en komen over drie weken nog eens met een poging tot nieuws, maar vanaf augustus zijn we er weer en er zitten al heel wat plannen “in the pipeline”. Laat ons genieten.
Fijne zomer !!!
De hele ploeg van het Geelse parochieblad

GEBED VOOR DE VAKANTIE
God, geef mij een hart
dat vakantie kan nemen,
zich even kan losmaken uit het gareel
van de zorg en verantwoordelijkheid,
dat los en Vrij,
de aarde kan proeven en ruiken
en de lucht en het water
en de mensen er bij.

Geef mij een hart, God,
dat, klein als een kind,
de verrassing beleeft
van elke nieuwe morgen
en elke nieuwe horizon,
dat zich laat drijven op de wolkén
en gaat rusten in een ondergaande zon.

Geef mij een hart
dat nog kan luisteren
naar de vogels
en kan glimlachen
bij de verre geluiden van koeien
als de morgen begint.

Geef mij een hart,
dat nog op uitkijk staat
naar vreemde mensen
en andere dingen
en gelukkig is, om hun anders-zijn.

Geef mij een hart
dat nog kan spelen
en alles kan vergeten
bij een bal in het water
of een kind in het zand.

Geef mij een hart, God,
een open hart en open handen
om naar de mensen toe te gaan,
te luisteren naar hun verhalen
en te snoepen van hun vriendschap,
als de avond valt.

LEUNEN SWINGT
Op 4 juli zullen de Leunen swingen. Vanaf 18.00 u staat er dans en muziek geprogrammeerd in de kleine voetbalkantine op de Leunen. Het leuke aan dit festivalletje is dat de artiesten van eigen bodem zijn. Dit kan men zeer letterlijk nemen. Zowel de Line Dancers als Zanggroep Alouette hebben enkele leden van de Leunen in hun rangen. Tussen de optredens door kan men genieten van een BBQ en wat sangria om alles door te spoelen. Je moet al een goede reden hebben om er niet bij te zijn.

Bedevaart Rome naar heiligverklaring pater Damiaan
Wie wenst er mee te gaan op bedevaart naar de heiligverklaring van pater Damiaan in oktober te Rome.
We vertrekken met de bus vanuit Geel onder begeleiding van o.a. Bart Rombouts.
De bus is al halfvol geboekt, dus best niet te lang aarzelen alvorens in te schrijven.
Bekijk de affiche.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25        

Externe Links