Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 26 - 24 juni 2009

27 – 28 JUNI “13 de ZONDAG DOOR HET JAAR”
“JEZUS WEKT EEN MENS TOT LEVEN ”

Getrouwe God, wij bidden U: schenk ons uw vertrouwen, als ons leven moeilijk wordt … als het misschien “bijna geen leven meer” is. Schenk ons eigen durf en waakzaamheid, om te ervaren, dat er méér is, dat U er bent in mensen, die anderen troosten en ondersteunen, die ons “weer meer leven” geven.
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt. Bertha Vangenechten en Jan en Louis De Pooter. Zm. Jos Molenberghs vanwege de geburen.

08.00 u           Jgt. Jefke De Ceuster, Jos Luyten, Jul en Marcel D’ Joos, Leonie Engelen, Gonda Verwimp en Gust De Ceuster.

14.00 u           Doopviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

A.C.W.-BELASTINGSPLOEG NOG DRIE PLAATSEN TE BESPREKEN
Iedereen, die in België een centje verdient, moet een belastingbrief invullen …
TAX ON WEB ……. ’t Is voor sommige mensen moeilijk. De ploeg van het ACW ondervindt het dagelijks dat mensen met zorgen tot bij hen komen. TAX ON ACW. Zij namen dezer dagen al honderden brieven mee. Ze berekenden en voorspelden, wat het volgend jaar zal zijn in veel Geelse Portemonnees.

Nog drie keer trekken zij hun boekentasje open voor het goede van de burgers van Geel.

voor meer info kan je altijd terecht bij RONY  VAN  HEMELEN, Katersberg  50 c, 014/58.96.39.
Dank aan de mannen en vrouwen die deze dienst al jáááren vervullen.

Welke documenten moet je meebrengen?
Aangifteformulier (en voorbereiding) en aanslagbiljet van het vorige jaar; aanslagformulier kadastraal inkomen (grondlasten); alle belastingfiches van loon, werkloosheidsuitkeringen, ziektevergoedingen, vergoedingen voor arbeidsongevallen, enz.; vakantiegeld (arbeiders); belastingfiche van de inhaalrustdagen (bouw); fiches pensioensparen, levensverzekering; fiche afbetaling hypothecaire lening, schuldsaldoverzekering; fiche ter staving kosten kinderopvang; fiche ter staving van aftrekbare giften en energiebesparende maatregelen dienstencheques, onderhoudsgelden enz…

HET PAROCHIEBLAD IN DE VAKANTIE: DE NIEUWSKRAAN IS DICHT !!!!
Het nieuws voor de komende droe weken moest vorig weekend op de parochie zijn. Haast je voor misintenties, berichten en foto’s, want volgend weekend sluiten wij voor de rest van de maand juli. Wij verwachten nog teksten voor nummer 30. Iedereen speurt dan met de natte vinger naar alle toekomstige berichten.

* Wij beginnen terug teksten in te zamelen voor nummer 33, dat op 12 augustus verschijnt.
Het weekend van 3 augustus
verwachten wij weer iedereen monter en fris terug om te werken aan nummer 33.
Medewerkers, hou er de moed nog twee weken in !!! Lezers, heb medelijden met uw dienaren en dienaressen !!!

EN UW PAROCHIE OP VERLOF …
Ook in de parochies gaan de diensten op een kleiner pitje draaien. Vergaderingen, koffiefeesten, sportontmoetingen … het valt allemaal een beetje stil want ook de bestuursleden trekken al eens efkes op vakantie. Het secretariaat zal op onregelmatige uren bereikbaar zijn. Dringende problemen kunnen altijd. Klop en er zal worden open gedaan. De pastores snoeien een beetje in de preek, de misdienaars hebben een vakantiejob, het koor zingt een stemmeke minder en dat geeft ons allemaal een beetje een vakantiegevoel. Laat de zon maar binnen schijnen. Gunnen we elkaar een beetje rust !!!
Laat ons elk probleem eens omdraaien, niet om het op te rakelen, maar om het te laten rusten !!! Laat ons het ervan nemen en laat ons de batterijen nog eens opladen.
Tot volgende week ??? Over drie weken ??? Of tot ergens onderweg … en dan praten wij verder.
Uw parochiebladploeg

Bedevaart Rome naar heiligverklaring pater Damiaan
Wie wenst er mee te gaan op bedevaart naar de heiligverklaring van pater Damiaan in oktober te Rome.
We vertrekken met de bus vanuit Geel onder begeleiding van o.a. Bart Rombouts.
De bus is al halfvol geboekt, dus best niet te lang aarzelen alvorens in te schrijven.
Bekijk de affiche.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25        

Externe Links