Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 23 - 3 juni 2009

6 – 7 JUNI “DRIEVULDIGHEIDSZONDAG”
“ ZIE IK BEN MET U … ALLE DAGEN ”

11 JUNI SACRAMENTSDAG

God is niet ver.
De Vader zond zijn Zoon en sterkt ons met zijn Geest.
Zijn naam is “Ik zal er zijn voor U”
Op momenten van vreugde en vervulling, in ogenblikken van verlatenheid en leed: Hij is er!
Soms in helder licht, soms in duisternis.
Ook achter de wolken schijnt de zon.
Ken je mensen met zulk een geloof?
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u           H. Mis.

08.00 u           Jgt. Coleta Bervoets – Edward Verachtert en August Verbeek, Antonia Van de Wouwer en Wim Lembreghts. Jgt. Jozef Geukens, Philomena Van Reusel, Ludo Geukens en Melanie Knaepen.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

Bedevaart Rome naar heiligverklaring pater Damiaan
Wie wenst er mee te gaan op bedevaart naar de heiligverklaring van pater Damiaan in oktober te Rome.
We vertrekken met de bus vanuit Geel onder begeleiding van o.a. Bart Rombouts.
De bus is al halfvol geboekt, dus best niet te lang aarzelen alvorens in te schrijven.
Bekijk de affiche.

Donderdag 18 juni om 19u: Invullen belastingsbrieven door ACW Geel-BELASTINGSPLOEG in parochiezaal Geel Punt
Mensen, die iedere dag opnieuw ZO MAAR ten dienste staan van medemensen … in onze parochies kan je er veel vinden en sommige parochies houden niet op, om ze week na week te bedanken … Maar ook binnen onze verenigingen zijn ze te vinden … allemaal zware specialisten in dienstbetoon, in mensen graag zien.
Toch zit daar één ploeg in, die een beetje speciaal is. Ze zit een beetje in een politieke hoek, maar biedt zich elk jaar aan … verkiezingen of niet. En ze zijn specialist op één gebied: helpen bij het invullen van je belastingbrief. Ze maken de toer van heel Geel en helpen iedereen verder. Het is de ploeg belastingbrieven van het Geelse ACW.
Als je niet of moeilijk overweg kan met “het lottoformulier van Reynders”, bekijk dan even de onderstaande kalender en rep je vanaf 19.00 u naar de betreffende parochiezaal. Neem je belastingaangifteformulier mee, vergeet niet je papieren over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. Die ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs de kosten of baten, die de staat je volgend jaar zal bieden en je bent ervan af. Gratis. Belangeloos en gemakkelijk.

Voor meer info kan je altijd terecht bij RONY  VAN  HEMELEN, Katersberg  50 c, 014/58.96.39.
Welke documenten moet je meebrengen?
Aangifteformulier (en voorbereiding) en aanslagbiljet van het vorige jaar; aanslagformulier kadastraal inkomen (grondlasten); alle belastingfiches van loon, werkloosheidsuitkeringen, ziektevergoedingen, vergoedingen voor arbeidsongevallen, enz.; vakantiegeld (arbeiders); belastingfiche van de inhaalrustdagen (bouw); fiches pensioensparen, levensverzekering; fiche afbetaling hypothecaire lening, schuldsaldoverzekering; fiche ter staving kosten kinderopvang; fiche ter staving van aftrekbare giften en energiebesparende maatregelen dienstencheques, onderhoudsgelden enz…

HET PAROCHIEBLAD OP VAKANTIE

In juni krijgen we bij het parochieblad allemaal de koorts, want de grote vakantie brengt altijd 2 vakantienummers met zich, die zeer vroeg moeten samengesteld worden, want ook de drukkerij heeft recht op vakantie …

Volgende week vertellen wij meer, maar toch, mensen, die dingen in het blad willen … let goed op, want de zomer komt al vlug …

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22    

Externe Links