Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 20 -  13 mei 2009

16 – 17 MEI “6 de PAASZONDAG”
DONDERDAG 21 MEI : HOOGFEEST VAN ONS-HEER-HEMELVAART
 “ DAT ONZE VREUGDE VOLKOMEN MOGE WORDEN ”

Op weg gaan en blijvende vrucht dragen … Twee opdrachten die in liet teken van de liefde staan bij Johannes.
Wordt onze liefde gekleurd door op weg te gaan en steeds nieuwe horizonten te verkennen?
Of blijven we bij wat ons vertrouwd is?
En welke vruchten draagt onze liefde?
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u           Zm. Marcel Goris en overleden familieleden Goris en Van Hove. Zm. Fons Taels, Frans en Leon Taels – Maria Geboes, Isidoor Gilis – Rosalia Daems. Zm. Rita Vanspringel. Jgt. Jos Geukens en overleden familieleden Geukens – Janssens. Jgt. Jef Nevelsteen, August Nevelsteen, Germaine Verachtert, Fien en Frans Verachtert. Zm. Louis Vangheel, Constantia Vermeulen, Louis Vissers, Lieve Gielen, Petrus Vermeulen, Dimphna Leysen, Isidoor Vangheel, Maria Verachtert.

08.00 u           Jgt. Jos Geukens en overleden familieleden Geukens – Janssens. Zm. Wim Lembreghts.

08.00 u           H. Mis.

11.00 u           Eerste Communieviering. H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

VORMSELS IN GEEL

VIERING VAN ONZE GEELSE HEILIGEN
Op vrijdag 15 mei viert Geel zijn Heiligen, Dimpna en Gerebernus. De datum is dit jaar op verschillende plaatsen fout gepubliceerd, maar de échte Gelenaar weet, dat wij Dimpna vieren op haar feestdag 15 mei. Zo veel mogelijk Geelse priesters gaan om 10.00 u voor in de plechtige eucharistieviering met feestredenaar Jan Mertens. Op deze gezamenlijke organisatie van het stadsbestuur, het Gasthuismuseum St.-Dimpna en de parochiefederatie hopen wij veel mensen tegen te komen.
Wij allen hopen, dat het ook dit jaar weer een mooi feest mag worden. … een laatste repetitie tegen het volgende Dimpnajaar 2010, waarvoor de eerste voorbereidingen reeds lopen.
U ook !!! Van harte welkom.

JONGERENVIERING
Op zaterdag 16 mei om 18.00 u organiseert het SOT, jeugdpastoraal Geel, een kruispuntviering in de St.-Amandskerk. “Love shine a light!” is het thema van de viering. Een kruispuntviering is een jongerenviering voor jongeren en ieder, die zich jong van hart voelt, gemaakt door jongeren. De viering wordt op passende wijze opgeluisterd door het gezinskoor Exsultate. Iedereen van harte welkom!

DIOCESANE BEDEVAART NAAR BEAURAING
Op woensdag 1 juli gaan we samen met vele mensen die Maria- de moeder met het gouden hart- in hun hart dragen op bedevaart. Deze 28 ste diocesane bedevaart, die begeleid zal worden door onze bisschop Mgr. Johan Bonny, samen met Mgr. Paul Van den Berghe, bisschop emeritus, heeft als thema: “God ontmoeten door haar woord.”

Programma:

De Prijs voor de bus bedraagt 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor jongeren tot 18 jaar. In lichtingen en inschrijvingen bij Annie Verachtert Stationstraat 14 c tel. 014/59 31 30 en bij Yvonne Peeters, Winkelomseheide, 88, 0479/88.60.30

LITURGISCHE ZANGAVOND ‘ZING IN’ op donderdag 28 mei 2009
Ons dekenaat verzorgt drie keer per jaar een zangavond voor alle koren en voor wie graag meezingt. Zo zijn wij weer uitgenodigd, om met pater Jos Bielen naar de volgende ‘ZING IN’ te komen op donderdag 28 mei te 20.00 u in de kerk van Sint-Jan-de-Doper (‘Molekens’, Olmenlaan 8) te Herentals.
Daar zal weer gezongen worden uit het repertorium van de nieuwe ‘Zingt Jubilate’ (van ICLZ). Gelieve dus dit liedboek mee te brengen als u dit hebt. En voor de anderen worden leenboeken ter beschikking gesteld.
Jos Bielen zal weer een keuze maken van een 12-tal passende liederen voor de komende liturgische tijd, en hij zal weer zorgen voor een degelijke orgelbegeleiding. 
Na het bezielde zingen van deze liederen, zijn we welkom in de nabije parochiezaal om onze kelen weer op te frissen met een lekker drankje. Deelname is gratis.

Als wij in groep gaan, dan graag een seintje aan ofwel:

Iedereen welkom

DEKENALE PT-AVOND IN HOLVEN
En volgende week verzamelen alle PT’s van de Zuiderkempen in de parochiezaal van Holven rond bisschop Bonny.
De vormingsdienst van het bisdom wil hen inspireren, om een jaar langt de pastoraal in onze parochies fris te houden. Met de spirit van Paulus, het geloof van Maria en het enthousiasme van onze PT’s moet dat lukken…
Tot dinsdag !!!

RETRAITE-AANBOD IN POSTEL
Van zondag 24 mei tot vrijdag 29 mei organiseert het gastenkwartier van de abdij van Postel een retraite rond het thema "Het Godsrijk: utopie, toekomstmuziek, of nu reeds werkelijkheid?". Pater Wilfried Rossel o.m.i.zal deze retraite begeleiden.
Meer informatie kan je krijgen aan de abdijpoort op 014/37.81.21

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19

Externe Links