Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 19 -  6 mei 2009

9 – 10 MEI “5 de PAASZONDAG”
“ WIE IN MIJ BLIJFT, DRAAGT VEEL VRUCHT ”

Kerk zijn kan je in veel beelden beschrijven: schip, herberg, trektocht, … Wat denk je van: wijngaard, wijnbouwer, wijnstok, ranken en vruchten ???
Het klinkt alvast feestelijk, veelbelovend, maar er is nog geen wijn, het feest moet nog komen.
Alles hangt af van onze verbondenheid met elkaar en met Jezus.
Hoe blijven wij op Hem geënt ? Hoe dragen wij rijke vruchten ???
(naar het blauwe bijbeldoosje)

08.00 u           Zm. Louis Van Hoof, overleden familieleden Verlooy – Cuyvers, Cluyts.

11.00 u           Vormselviering. Jgt. Elise Verellen.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

VORMSELS IN GEEL

GELOOFSAVOND VOOR OUDERS VAN EERSTECOMMUNICANTEN
De vormselvieringen lopen momenteel door onze Geelse parochies, maar ondertussen denken wij toch ook reeds aan de viering van de Eerste Communie.
Zowel voor de ouders van de kinderen, die dit jaar, als voor diegenen die volgend jaar hun eerste communie doen, willen wij een geloofsavond aanbieden. Wat boeit ons, om onze kinderen te laten meevieren?
Geloof.  Het is een traditie, een erfstuk dat bij grote familiegebeurtenissen wordt bovengehaald. Niemand weet waarvoor het dient, maar het wordt wel bewaard.
Geloof.  Daar praat je niet over, dat is privé. Maar wat dan met je levensvragen?
Geloof.  In de paasnacht werden er dit jaar in ons land 140 volwassenen gedoopt.
Geloof.  Geeft een extra smaak aan het leven zeggen ze. Voel jij dat ook zo aan?
Geloof.  Denk jij dat ‘gelovig leven’ een meerwaarde aan het leven van je kind kan geven?
Hierover praat schoolinspecteur Marc van Kerkhoven in de zaal van St.-Dimpna (Rijn,3) op donderdag 7 mei om 20.00 u.
Alle ouders van alle parochies, welkom !!!

VIERING VAN ONZE GEELSE HEILIGEN
Vrijdag 15 mei viert Geel zijn Heiligen, Dimpna en Gerebernus. Zo veel mogelijk Geelse priesters gaan om 10.00 u voor in de plechtige eucharistireviering met feestredenaar Jan Mertens. Het is daar steeds een blij weerzien van veel Geels-denkende mensen. Het gaat om een gezamenlijke organisatie van het stadsbestuur, het Gasthuismuseum St.-Dimpna en de parochiefederatie.
Zij allen hopen, dat het ook dit jaar weer een mooi feest mag worden. … een laatste repetitie tegen het volgende Dimpnajaar 2010, waarvoor de eerste voorbereidingen reeds lopen.
U ook !!! Van harte welkom.

DEKENALE PT-AVOND IN HOLVEN
En volgende week verzamelen alle PT’s van de Zuiderkempen in de parochiezaal van Holven rond bisschop Bonny.
De vormingsdienst van het bisdom wil hen inspireren, om een jaar langt de pastoraal in onze parochies fris te houden. Met de spirit van Paulus, het geloof van Maria en het enthousiasme van onze PT’s moet dat lukken…
Tot dinsdag !!!

RETRAITE-AANBOD IN POSTEL
Van zondag 24 mei tot vrijdag 29 mei organiseert het gastenkwartier van de abdij van Postel een retraite rond het thema "Het Godsrijk: utopie, toekomstmuziek, of nu reeds werkelijkheid?". Pater Wilfried Rossel o.m.i.zal deze retraite begeleiden.
Meer informatie kan je krijgen aan de abdijpoort op 014/37.81.21

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18  

Externe Links