Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 18 - 29 april 2009

2 – 3 MEI “4 de PAASZONDAG”
“ De goede herder geeft zijn leven ”

Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij.
Deze woorden zeggen iets over de relatie van God en de mens.
Het is een verbondsrelatie.
Het evangelie van vandaag daagt ons uit om stil te staan bij onze relatie met God.
Kunnen … durven wij ons toevertrouwen aan God?
Wat helpt ons daarbij? En wat staat er in de weg?
Een uitnodiging om hier over na te denken, of er samen over te spreken.
(naar het blauwe bijbeldoosje)

08.00 u           Zm. Marie Claes en Gaston Krieckemans, overleden familieleden Krieckemans – Claes – Hermans.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

VORMSELS IN GEEL

Oud-leerlingenavond Sint-Maria-Instituut Geel
Op 8 mei is er een oud-leerlingenavond voor de afgestudeerden van 1969, 1989, 1999 en 2004. Alle informatie vindt u terug op http://www.sintmariainstituut.be, oud-leerlingen.

Spreek met je ex-klasgenoten af en bevestig je deelname via de website ofwel telefonisch op het nummer 014/588672. Het gezellig samenzijn met een drankje aan democratische prijzen start om 19u30 en eindigt om 23u30. We hopen jou te ontmoeten.

GELOOFSAVOND VOOR OUDERS VAN EERSTECOMMUNICANTEN
In Holven zijn er al enkele kinderen, die hun eerste communie deden de voorbije weken, maar in de meeste parochies nadert de grote dag nu ook zeer snel. Kinderen die “de eerste keer tot de heilige tefel naderen. Wij gebruiken hier een oude uitdrukking, die veel zegde en vanzelf sprekend was “in den tijd”.
Toch doet deze dag nog iets voor onze kleintjes, niet enkel het feest, niet enkel de geschenken, niet alleen de grote belangstelling. De eerste communie is een stap in hun geloof in Jezus en zijn kerk. Ook ouders staan daar al eens bij stil en daarvoor is er een mooie gelegenheidsavond op komst …
Marc van Kerkhoven, inspecteur godsdienst in de lagere scholen, komt voor álle Geelse parochies naar de zaal van St.-Dimpna (Rijn,3) op donderdag 7 mei om 20.00 u. Wij verwachten veel ouders. Welkom.

VIERING VAN ONZE GEELSE HEILIGEN
Vrijdag 15 mei komen onze échte Geelse gelovigen weer samen rond de relieken van onze Heiligen. Dimpna en Gerebernus worden gevierd in de bijna volledig gerestaureerde kerk met hun naam. Priesters, diakens, pastorale werk(st)ers en bedevaarders verzamelen om 10.00 u in de kerk voor een plechtige viering. Voorganger en predikant is Jan Mertens, onze ere-deken.

DEKENALE PT-AVOND IN HOLVEN
In het Paulusjaar komt onze nieuwe bisschop kennis maken met de parochieteams van de Zuiderkempen. Wij verwelkomen hem op 12 mei in de parochiezaal van Holven. Ons is beloofd, dat wij er een aangename avond gaan beleven en dat wij er inspiratie kunnen opdoen om een jaar lang missionair te werken in onze parochies tijdens het volgende werkjaar. 
Geelse PT’s zullen toch zeker ook wel op post zijn ???

DIOCESANE LOURDESBEDEVAARTEN
Ons bisdom organiseert ook dit jaar twee bedevaarten naar Lourdes en verschillende formules zijn mogelijk:

Meer informatie bij Marie-Josee T’Syen op 014/58.02.26 of voor de jongeren bij Bart Rombouts op 014/56.08.39.

GEEL LAAT SLATINA TIMIS NIET LOS
Vrijdagmorgen, 10 april vertrokken om 05.00 u Tien Geelse jongeren en begeleiders van de VZW Geels Roemeniëkomitee naar Slatina-Timis in Roemenië, het verbroederingsdorp van de stad Geel.
De meeste jongeren zijn studenten van de Technische School. Zij verbleven een week in Slatina-Timis voor:

FEEST BIJ VZW KLIMOP
Op zondag 10 mei om 11.00 u viert de vzw Klimop zijn gouden jubileum in de St.-Amandskerk.Een gelegenheid om eens uit de schaduw te komen!
In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd in de toenmalige rijkskolonie heel wat aandacht gegeven aan een breed spectrum van ontspanningsmogelijkheden voor de vele honderden, zelfs duizenden patiënten of gasten!
Dr. Jos Meeussen met zijn vrouw Emma Aendekerk zette toen, na zijn pensionering, een eigen werking op in de villa Klimop op de Eikevelden. De leden van de vzw Klimop konden er terecht voor een heel gamma aan ontspanningsmogelijkheden..Er was ook ieder jaar een pensenkermis als feestgebeuren voor hen!
Vele jaren zijn voorbijgegaan, maar Klimop vzw is blijven bestaan. Met het jaarlijks Sinterklaasfeest bereiken we wel niet meer het rijke pallet aan bezigheden dat dr. Meeussen in oorsprong bedoelde, maar het is een feest, waar onze gasten telkens weer naar uitkijken en waar 70 of meer vrijwilligers zich voor inzetten. Zo bouwen we toch mee aan het unieke sociale weefsel, waarin onze gasten in Geel worden opgevangen!!
Zondag 10 mei  herdenken we in de St.-Amandskerk om 11.00 dr. Meeussen en zijn vrouw en ook de overleden leden van Klimop in de hoogmis die plechtig zal verzorgd worden door het Sint-Amandskoor onder leiding van Herman Matheussen en organist Joël Hooyberghs. Daarna gaan de leden van vzw Klimop en de pleegouders , die zijn ingeschreven, naar het parochiecentrum op de Werft onder begeleiding van feestmuziek door de Centrumharmonie.

PLUSSERSTOCHT IN BEELD
Op zondag 19 april zijn de Geelse Plussers op tocht gegaan. Te voet trokken ze van de St.-Amandskerk langs Stelen naar de abdij van Tongerlo. Van daar uit ging de tocht verder naar de St.-Dimpnakapel in Zammel, waar ze een korte bezinning hielden. Janneke en Mieke waren hun gids op de tocht en langzaam aan werden onze Plussers de leerlingen van Emmaüs: tochtgenoten in geloof. Het was een deugddoende dag: met veel zon, plezier, stilte, goede gesprekken, geloof en veel vriendschap. “Alleen zou ik die tocht niet kunnen gedaan hebben, maar door de steun en de vriendschap van de anderen kon ik het wel,” getuigde een plusser. Wie graag meer beelden hiervan ziet, moet maar eens op www.youtube.com kijken (zoeken naar ‘Plussers Geel’).

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17    

Externe Links