Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 17 - 22 april 2009

25 – 26  APRIL “3 de PAASZONDAG”
“ ZO MOET CHRISTUS LIJDEN EN VERRIJZEN ”

Heer, soms ontsnapt me wel eens een zucht, als ik teksten uit de bijbel begin te lezen. De taal, de sfeer zijn zo anders dan onze taal en cultuur van vandaag. Ik begrijp er niet zo veel van. Leer en help mij, door te zetten en de bijbel te blijven vastnemen. Maak vooral mijn hart ontvankelijk voor uw blijde boodschap.
(naar het blauwe bijbeldoosje)

08.00 u           H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

ALS CHRISTENEN GEVORMD WORDEN

Tussen Pasen en Pinksteren worden traditioneel de 12-jarigen gevormd. Ook in de Geelse parochies. In ons kadertje kan je de vormselkalender vinden, maar in Elsum staken ze dit jaar iedereen de loef af, want daar werd met Pasen reeds het vormsel toegediend aan een pronte volwassen meid, Jill Wuyts (zie foto). Toch is het vormsel niet zo maar een feit van 1 dag. Heel wat mensen zetten zich een jaar lang in voor heel wat vormelingen. Wij schreven reeds dikwijls over de tocht naar Nijmegen, maar wie zijn ze toch, onze vormselcatechisten ???

Twee Geelse vormselcatechisten getuigen

De meeste Geelse parochies kunnen rekenen op een groep vormselcatechisten die zich belangeloos inzetten om jonge tieners voor te bereiden op de viering van het vormsel.

Ik wou wel eens weten waarom die mensen elk jaar weer hun eigen geloof, inzet en vrije tijd willen cadeau doen aan vormelingen. Ik vond twee dames bereid voor een losse maar toch enthousiaste babbel: Tine Verhesen is al 15 jaar bezige bij als catechist en coördinator in Sint-Amands en Annick Kempen geeft sinds 2 jaar vormselcatechese in Larum.

Wat me bij de eerste kennismaking onmiddellijk opvalt, is de vanzelfsprekendheid en de gedrevenheid waarmee ze die opdracht vervullen. Blijkbaar spelen de familiale achtergrond, een vroeger engagement in de jeugdbeweging en de band met de parochie een belangrijke rol.

Doorgeven aan nieuwe generaties wat je zelf aan geestelijke rijkdom en levenswijsheid hebt mogen ervaren!

Met jonge mensen begaan zijn en voor een deel coach mogen zijn in hun geloofsgroei : het is de rode draad doorheen heel dit gesprek. En al, heten ze nu toevallig Annick en Tine, zij voelen zich verankerd in een groep medecatechisten die stuk voor stuk de boodschap van het geloof en het evangelie op een frisse, open en onbevangen manier aan opgroeiende jongeren van vandaag durven verkondigen en voorleven. Blijkbaar is die verbondenheid met een vaste werkgroep erg inspirerend en motiverend: je kan steeds terugvallen op gelijkgezinden, die je stimuleren, je bemoedigen, je tips geven; je kan er ook je eventuele frustraties en ontgoochelingen kwijt, je voelt je begrepen en opgevangen; je werkt in onderling overleg en maakt concrete afspraken.

Op mijn vraag naar het belang van vormselcatechese komt spontaan het antwoord: waarden doorgeven zoals dankbaarheid uitstralen, talenten aanboren en gebruiken ten dienste van, samen sterk staan in het leven zoals in het verhaal van het uitzonderlijke visje Swimmy blijkt, solidariteit beleven met mensen dichtbij of veraf, ijveren voor vrede en vriendschap…  Dus helemaal geen wereldvreemde benadering van de grote bijbelse verhalen en zeker geen saaie kennisoverdracht.

In de vormselcatechese van vandaag is er plaats voor speelsheid, openheid, ruimdenkendheid en samenwerking. Naar de vragen, kritische opmerkingen en twijfels van jonge kinderen wordt geluisterd en er wordt rekening gehouden met hun inbreng.

De vormelingen komen gemiddeld éénmaal per maand samen in groepjes van 6 à 7 gedurende een heel werkjaar. Ze bezinnen zich over levensechte verhalen uit het evangelie, ze tekenen, knutselen, musiceren, spelen, bereiden vieringen voor, zetten een actie op rond bijvoorbeeld Vredeseilanden, organiseren in de vastenperiode een sobere maaltijd of leren het kerkgebeuren van dichterbij kennen. Kers op de taart kan bijvoorbeeld een weekend in Olmen zijn of een bezoek van alle Geelse vormelingen aan het Bijbels Openluchtmuseum in Nijmegen.

De uitdaging bestaat erin om twaalfjarigen te motiveren, te interesseren en te begeleiden in hun zoektocht naar gelovig zijn. Voor de catechisten is elk nieuw werkjaar telkens een spannend avontuur.  Het loopt immers niet altijd van een leien dakje. Zij vragen zich af of het nog zin heeft, "waarmee ze bezig zijn" en "hoe het nu verder moet". Er lijken nogal eens meer vragen dan antwoorden te zijn, vaak omdat de catechist het gevoel krijgt alleen te staan. Daarom juist is steun van anderen zo belangrijk!

De belangstelling en medewerking van de kinderen is bovendien op die leeftijd nog erg afhankelijk van de voorbeeldfunctie van de ouders. Het kan ontnuchterend zijn hoe sommige ouders reageren op gemaakte voorstellen en afspraken.

Goddank, is er nog steeds een meerderheid die zich betrokken voelt bij het catechesewerk en op vrijwillige basis her en der logistieke steun verleent. Voor een aantal onder hen betekenen deze oudercontacten zelfs een leuk duwtje in de rug om eens na te denken over hun eigen geloofsbeleving, hun zoeken naar zin en hun verwoorden van twijfels.

Hoe dan ook beamen Annick en Tine volmondig dat er nog veel werk aan de winkel is. Kandidaten vinden om in de toekomst zinvol en met veel overtuiging en geduld catechese te geven, is en blijft een prangende zorg van de gelovige gemeenschap. Zeker als mensen in de toekomst afhaken om hun kinderen te laten dopen en vormen.

Tine en Annick nemen het engagement in verband met vormselcatechese ten zeerste ter harte.  Ze blijven erin geloven mee omwille van de aangename reacties van de kinderen zelf: van deze gezichten valt vaak zomaar spontane dankbaarheid en vriendschap af te lezen.

Meer hoeft dat voor hen niet te zijn. Het geeft zowaar een boost om als gelovig zoekende mens verder aan de weg te timmeren.

Annick en Tine, van harte bedankt voor jullie getuigenis en nog veel genoegen in jullie vrijwilligerswerk.  Ook aan alle andere collega’s catechisten een welgemeend schouderklopje en doe voort.

Jan Drijkoningen

VORMSELS IN GEEL

ERFGOEDDAG 2009: UIT VRIENDSCHAP?!

Op zondag 26 april kan je een hele dag lang in heel Vlaanderen en Brussel terecht voor een fantastisch en veelzijdig erfgoedaanbod. In Geel zijn je gastheren de bibliotheek, het stadsarchief, de musea, de stadsgidsen, toerisme Geel en enkele jeugdbewegingen. Vast staat dat zij hun uiterste best zullen doen om je in de watten te leggen. Het thema van deze Erfgoeddag is ‘Uit vriendschap!?’ Dit is het onderwerp van waaruit alle activiteiten op Erfgoeddag vertrekken.
Alle activiteiten zijn gratis en lopen van 10.00 tot 18.00 u, tenzij specifieke uren worden vermeld. Het volledige programma vind je terug op www.erfgoeddag.be of in de gratis programmabrochure, te verkrijgen in de openbare bibliotheek of bij Toerisme Geel.
Voor meer informatie contacteer je het Stadsarchief, Werft 30, 014/56.66.90.

OPENDEURDAG IN KOGEKA
Op zondag 26 april heeft de traditionele opendeurdag plaats van de scholen van KOGEKA. Ouders en leerlingen van het zesde leerjaar die interesse hebben in Nijverheid en Voeding kunnen terecht in ’t Peperstraatje. Op het Sint-Aloysiusinstituut organiseert men een inschrijvingsdag met een quiz. Het Sint-Maria-Instituut op de Pas gaat veel aandacht besteden aan de projecten waarmee de school ook dit jaar het regionale nieuws haalde. Op het Sint-Jozefinstituut in de Technische Schoolstraat is er traditioneel heel wat te beleven. De Hotelschool is altijd een publiekstrekker, maar ook andere studierichtingen zijn zeker de moeite waard. De afdeling Hout wordt dit jaar 90 jaar oud en u mag zeker niet vergeten de “Train for Europe” te gaan bekijken. De trein is een uniek Europees project waaraan een aantal afdelingen van de school hebben gewerkt. Het departement Landbouw is opnieuw actief op de leerboerderij De Bogaard op de Diestseweg en op de KHK. Een gratis bus brengt u naar al onze Geelse locaties en naar de KHK. Ook het Sancta Maria Instituut in Kasterlee opent haar deuren op 26 april.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16      

Externe Links