Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 15 - 8 april 2009

11 - 12 APRIL “HOOGFEEST VAN PASEN”
“ JEZUS LEEFT !!! ”

De leerlingen van Jezus hadden even tijd nodig: op weg gaan … snel lopen … vooruit rennen …bij het graf komen … het graf binnen gaan … En dán komt daar bij: zien en geloven …
Blijkbaar is verrijzenisgeloof het resultaat van een proces.
Aan ons om in gang te schieten !
Zalig Paasfeest !
(naar het blauwe bijbeldoosje)

19.00 u           Witte Donderdagviering in Zammel, Punt en Elsum

15.00 u           kruisweg: Bel, St.-Dimpna, Ten Aard, Elsum, Holven, Larum, Stelen en St.-Amands.
19.00 u           Goede Vrijdagviering in Winkelomheide en St.-Dimpna.

09.45 u           St.-Dimpnaziekenhuis           
10.00 u          
O.P.Z.

08.00 u           Zm. Wim Lembreghts. Zm. Louis Vanhoof, de overleden familieleden families Verlooy, Cuyvers en Cluyts. Jgt. Josephina Peeters, Jules Vermeulen.

11.00 u           Gezinsviering.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

BROEDERLIJK DELEN MET INDIA
POLITIEK WERK 
De partnerorganisaties van Broederlijk Delen werken met dalits of kastelozen en inheemse volkeren en willen de stem van deze stemlozen laten horen bij de politieke leiders. Wie het beleid in een complex land als India wil beďnvloeden, botst niet alleen op gebrekkig toegepaste wetten, maar heeft ook te kampen met ingewikkelde sociale verhoudingen en vooroordelen tegenover kastelozen en inheemse volkeren.
Onze partnerorganisatie PARDS (Participatory Action for Rural Development) werkt samen met inheemse boerengroepen in Chhattisgargh aan een regelgeving die hun belangen verdedigt. Zij streven niet alleen naar een betere wetgeving, maar vooral naar een correcte toepassing van de al bestaande wetgeving.
Heel wat jonge meisjes en vrouwen die migreren van het platteland naar de steden, worden als huisarbeiders tewerkgesteld. Rechten heeft dit huispersoneel niet, alleen plichten. De Nationale Beweging voor Huispersoneel (NDWM), waarmee Broederlijk Delen al jaren samenwerkt, ondersteunt deze dienstmeisjes. De NDWM biedt onder andere opleiding aan, maar streeft ook naar een regelgeving waarbij huisarbeid wettelijk gezien als arbeid wordt erkend. Ook bij ons in het Noorden wordt hier politieke aandacht voor gevraagd. Broederlijk Delen schaart zich achter de eisen van de campagne ‘Waardig Werk’. Die kadert in de gezamenlijke acties van de noord-zuidbeweging rond ‘2015 De tijd loopt’

ZALIG PAASFEEST EN DANK VOOR DE BLOEMEN !!!
Palmenmarkt is ingepakt. Wij staan voor drukke dagen in alle kerken en zondag is het Pasen. Jezus leeft !!!
En alle medewerkers van het parochieblad wensen aan alle lezers (en waarom niet aan álle Gelenaren) een stukje van Jezus’ leven toe. Mogen wij allen dat leven krijgen, geven en delen met onze medemensen. Volgende zondag klinkt deze wens op ons TV-scherm … wereld-wijd … urbi en orbi !!! In de stad en in de wereld !!!!!

KREATIEF GEEL
Op 27 april van 14.00 u tot 17.00 u trekt de werkgroep van Kreatief Geel op uitstap naar Antwerpen. Zij brengen een bezoek aan de Antwerpse ruien.
Wens je mee te gaan, of meer informatie, bel dan naar 014/56.05.95 of mail Kreatief.geel@skynet.be

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14

Externe Links