Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 14 - 1 april 2009

4 – 5 APRIL “PALMZONDAG. BEGIN VAN DE GOEDE WEEK”
“Wij lezen het passieverhaal van Marcus ”

Jezus, je hebt jezelf gegeven in brood en in wijn en gevraagd, je zo te gedenken.
Daarom vieren wij eucharistie en bidden wij: wees aanwezig in ons midden en beziel ons met Uw Geest, dat wij Uw woorden spreken, dat ook wij breken en delen, dat wij vandaag voor mens en wereld ook Uw lichaam mogen worden. Amen.
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u           Kruisoplegging vormelingen. Zm. Louis Wuyts en overleden familieleden. Zm. meester Smets, Jeanne Berghmans, Florent Bens, Maria Geukens, Theodoor Bens, Louis Geukens. Jgt. Jef Bertels. Jgt. Jul en Remi Dams, Josephina en Karel Bens, Mathilde Molenberghs. Jgt. Mit Van den Brande. Zm. Vic Nietvelt.

08.00 u           Zm. Vanden Bussche Maria en overleden familieleden.

19.00 u Witte Donderdagviering.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

5 APRIL IS ’T PALMENMARKT
Kunnen wij kort zijn ???
Laat ze op ons af komen als een uitdaging. Een kans op plezier, ontspanning, lekker eten, samen uit met de vrienden, die van ver naar Geel willen komen, lol t®appen en de grenzen van het leven opzoek. Maar ook een gevaar op ruzies, verkwisting, profitariaat. Een gelovige Gelenaar kan genieten van de Palmenmarkt. Je kan “gelovig” zijn op de kermis en dáárover kan je ook nog eens nadenken !?!? Een goede Goede Week !

DIENSTEN VAN VERZOENING
Op weg naar Pasen willen wij ons leven keren naar God en elkaar. Voor de parochies van Geel-Zuid zijn er twee diensten van verzoening:

Eénieder is van harte welkom!

BROEDERLIJK DELEN MET INDIA
Broederlijk Delen wil groepen mensen in het Zuiden hun eigen plannen ter bestrijding van armoede en onrecht laten uitvoeren. Broederlijk Delen heeft 250 partnerorganisaties in twintig landen van het Zuiden. Zij krijgen steun op verschillende manieren.
De meeste partnerorganisaties krijgen financiële steun. Bij een zestigtal organisaties stelt Broederlijk Delen een tijdelijke medewerker of vrijwilliger tewerk. Daarenboven stimuleert Broederlijk Delen de uitwisseling van ervaringen tussen partnerorganisaties, bijvoorbeeld via seminaries. Ten slotte steunt Broederlijk Delen via politiek werk. Door in of vanuit Vlaanderen acties te voeren over de (inter)nationale oorzaken van armoede, sleutelen we aan de structuren van armoede en onrecht. In India ondersteunt Broederlijk Delen zestien partnerorganisaties. Met Palmzondag is er de tweede omhaling.

MARIA ONTMOETEN IN BANNEUX
Volgende zaterdag trekken de  vrienden van Koningin van de Vrede naar Banneux voor hun ontmoetingsdag in de grote kerk.
De dag begint om 10.00 u met een welkomstwoord en het eerste rozenhoedje met daarna een toespraak van pater Boulanger over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw door de eeuwen heen.
Tijdens de middagpauze is er mogelijkheid tot stille aanbidding.
Om 14.00 u wordt het tweede rozenhoedje gebeden en om 15.00 u is er eucharistie.
De dag wordt afgesloten met een geleide aanbidding en zegen met het Heilig Sacrament.
Wie mee wil, of meer informatie over deze gebedsdag, kan terecht bij Leen Fourneau op 014/72.31.12.

DIOCESANE LOURDESBEDEVAARTEN
Ons bisdom organiseert ook dit jaar twee bedevaarten naar Lourdes en verschillende formules zijn mogelijk:

Meer informatie bij Marie-Josee T’Syen op 014/58.02.26 of voor de jongeren bij Bart Rombouts op 014/56.08.39.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13  

Externe Links