Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 13 - 25 maart 2009

28 – 29 MAART “5 de ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD”
“ ALS DE GRAANKORREL IN DE AARDE STERFT … ”

Zijn leven geven …
Sterven uit liefde voor mensen, om de komst van Gods rijk …
Dat is de weg, die Jezus ging.
Het is de weg van allen, die in Zijn spoor gaan.
Is het ook onze weg ten leven ???
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u Jgt. Hilda Heylen, Staf Heylen – Anna Dierckx. Jgt. Melanie Dams en Eddy Helsen. Jgt. Bernus Van Gorp – Dimpna Sterckx en overleden kinderen.

08.00 u           H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

BROEDERLIJK DELEN MET INDIA
Broederlijk Delen steunt 250 partnerorganisaties in twintig landen van het Zuiden. Groepen mensen die hun toekomst in handen nemen en armoede en onrecht bestrijden door hun eigen plannen waar te maken. In India ondersteunt Broederlijk Delen zestien partnerorganisaties. Met zijn campagne ‘Tilak heeft ook talent’ zoomt Broederlijk Delen in op de eigen plannen van deze mensen.
Tijdens de campagne zet Broederlijk Delen ook de ontmoeting tussen Noord en Zuid centraal, door tien gasten uit India uit te nodigen in Vlaanderen. Vanaf 9 maart verblijven tien medewerkers van Indiase partnerorganisaties in Vlaamse gastgemeenschappen. Op die manier kunnen Vlamingen hen ontmoeten en kennismaken met hun cultuur en leefgewoonten. De gasten uit het Zuiden leren dan weer Vlaanderen kennen, samen met het enthousiasme van de vele solidariteitsvrijwilligers.

MARIA ONTMOETEN IN BANNEUX
De vrienden van Koningin van de Vrede nodigen iedereen uit op hun ontmoetingsdag op zaterdag 4 april in de grote kerk te Banneux. Wie naar Banneux wil, of meer informatie over deze gebedsdag, kan terecht bij Leen Fourneau op 014/72.31.12.

5 APRIL IS ’T PALMENMARKT
En da’s een begrip in Geel. Het is een week(end) dat mensen van heinde en verre afzakken naar het centrum van Geel. Ook vanuit de buitenparochies. Ieder jaar maken de verenigingen in het Centrum van deze gelegenheid gebruik, om ook de vrienden te ontvangen.

ZINGEN IN “DE MOLEKENS”
Dekenaat Zuiderkempen organiseert drie keer per jaar een zangavond met dé koorzangspecialist van Vlaanderen, Norbertijn Jos Bielen. Deze avonden gaan afwisselend door in de kerken van Oosterwijk en Herentals St.-Jan(Molekens), twee ruime open kerken, waar het goed zingen is met een fijn orgel, vlak bij de dirigent. De twee kerken zijn ook centraal gelegen in het dekenaat, om goed bereikbaar te zijn. Ook koorleden van Geel, of gewoon mensen-die-graag-zingen, zijn er welkom.
Wie kan, brengt best zelf een zangboek Zingt Jubilate mee. Wij zijn de volgende keer welkom op 28 mei om 20.00 u in Herentals. Men zegge het voort. Meer info bij Jos Van Loon, 014/21.14.82

DIOCESANE LOURDESBEDEVAARTEN
Vorig jaar vierde Lourdes de 150ste verjaardag van de Mariaverschijningen. Ontelbare mensen, onder wie heel wat Gelenaars, namen deel aan een bedevaart. Het bisdom Antwerpen organiseert ook dit jaar weer twee bedevaarten naar Lourdes en verschillende formules zijn mogelijk:

2009 wordt een ‘Bernadettejaar’. Het is dan ook een uitstekende gelegenheid om een bezoek te brengen aan Nevers, de plaats waar Bernadette leefde als kloosterlinge. In juli rijdt er alvast een autocar langs Nevers.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Marie-Josee T’Syen op 014/58.02.26 of voor de jongeren bij Bart Rombouts op 014/56.08.39.

Een legende bij de pastores van dekenaat Zuiderkempen …
Zo maar …

TIEN WELMENENDE PASTORES

Tien welmenende pastores voelden ‘t onbegrip van de wereld wegen;
één gaf ontgoocheld op. Toen waren ze nog met negen.

Negen welmenende pastores hadden zo’n kerkverval nooit verwacht;
één vond: “Ik word te moe”. Toen waren ze nog met acht.

Acht welmenende pastores wilden respectvol met mensen samenleven;
één kreeg geen waardering. Toen waren ze nog met zeven.

Zeven welmenende pastores kregen over theologie een veel te moeilijke les;
één zag het niet meer zitten. Toen waren ze nog met zes.

Zes welmenende pastores deden vertwijfeld om beurt joviaal of stijf;
één meende: “Maar dat is niet oprecht !“. Toen waren ze nog met vijf.

Vijf welmenende pastores telden in hun kerk: “Hoeveel mensen hier?”
één schrok: “Oei, zó weinig!”. Toen waren ze nog met vier.

Vier welmenende pastores kloegen: “Geen enkele jongere die ik zie!”;
één voelde zich o zó oud. Toen waren ze nog met drie.

Drie welmenende pastores holden dan maar met de wereld mee;
één zuchtte: “Dat hou ik niet vol”. Toen waren ze nog met twee.

Twee welmenende pastores wisten echt niet meer waarheen;
één raakte in paniek. Toen was er nog maar één.

Eén welmenende pastor, erg eenzaam toen,
dacht verweesd: “Moet ik hier nu echt het licht uitdoen?”

Wanhopig nam hij toen zijn bijbel mee,
het boek viel open op Matteüs twintig twee.

Hij las: “Hou van de Heer
en van die naast u evenzeer
!”

Tien woorden, tot een simpele zin geweven,
maar een Bron, genoeg voor heel zijn leven.

Hij ging terug begeesterd naar de mensen toe,
hij zei die éne zin, de rest, dat deed er toch niet toe!

Eén welmenende pastor, alleen, maar in zijn hart Gods vree;
een zoeker vond hem wondermooi. Toen waren ze weer met twee.

Twee welmenende pastores zeiden: “Daarvoor doen we het nu zie”;
een doener meende: “Goh., da’s knap”. Toen waren ze weer met drie.

Drie welmenende pastores baden doorleefd en met veel zwier;
een devoot man voelde zich geroepen. Toen waren ze weer met vier.

Vier welmenende pastores wisten met hun vreugde echt geen blijf;
er knikte toen een optimist. Toen waren ze weer met vijf.

Vijf welmenende pastores werkten enthousiast maar zonder stress;
een twijfelaar vatte moed. Toen waren ze weer met zes.

Zes welmenende pastores wisten Gods Geest een plaats te geven;
een denker werd daardoor zó gepakt. Toen waren ze weer met zeven. 

Zeven welmenende pastores discussieerden met jongeren, een hele nacht;
Echt cool” zei één van hen. Toen waren ze weer met acht.

Acht welmenende pastores waren voor jong en oud een zegen;
een zorgverlener zag dat zitten. Toen waren ze weer met negen.

Negen welmenende pastores lieten God aan de wereld zien;
een spiritueel vond: “Zie, zô werkt Gods Geest”. Toen waren ze weer met tien.

Tien welmenende pastores geloofden in jou, in God en in zichzelf;
een pessimist sloeg om: “Mag ik ook?” Toen waren ze zelfs met elf.

Nog eentje kwam erbij, maar toen was ‘t plots helemaal gedaan.
Hoezeer die twaalf probeerden, aan een dertiende geraakten ze niet meer aan.

Ze werden verward en ongerust, ze hadden zo graag een grote kerk,
voor Gods Rijk vooral, maar ook een beetje voor al hun werk.

Maar God de Vader glimlachte naar hen en zei: “Maak je geen zorgen,
mijn Geest zorgt voor jullie, denk dus niet teveel aan morgen.

Jullie moeten echt niet de aarde willen zijn, alleen het zout,
‘t is toch genoeg als je van Mij en van die ander houdt.

Bedenk, ook al vind je het aantal volgelingen toch zo klein:
ook mijn eigen Zoon had er in zijn tijd niet meer dan een dozijn”.

 Edwin Uwents

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12    

Externe Links