Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 11 - 11 maart 2009

14 – 15 MAART “3 de ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD”
 “IK ZAL DE TEMPEL DOEN HERRIJZEN”

Jezus haalt zonder pardon, en met een brutaliteit, die wij als snel “crimineel” zouden noemen, de gangbare manieren van Jeruzalem overhoop. Laten Wij ons ook overhoop halen door de woorden en het handelen van Jezus? Of lezen wij de verhalen liever zo, als zouden ze enkel over anderen gaan? Of halen wij er enkel de “meer vriendelijke” passages voor ons uit?
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u           Zm. Maria Van Tongerloo, vanwege de geburen. Jgt. Karel Bens, Mathilde Molenberghs, Jul en Remi Dams en Josephina Bens. Zm. Louis Vangheel – Constantia Vermeulen, de overleden familieleden Dresselaerts – Bastiaens, Louis Vissers en Lieve Gielen. Zm. Maria Daems, Karel en Louis Verachtert. Jgt. Alexander en Marcel Mertens en Anna Lambrechts, Jan en Jos Geukens en Celine Claes. Jef en Jos Geukens en Josephina Gielis, Bernus Wijnants en Dimphna Vermeulen.

08.00 u           H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

DE KLEUR VAN ONS GELOOF
Op 24 maart verwachten wij gelovige Gelenaars, om te praten over hun geloof. Wie wil, kan altijd zijn geloof eens testen op: http://home.scarlet.be/~jg123231/ccv/geloofstest.html. Het resultaat van een dergelijk test is even verhelderend als verbluffend.
Wie niet in de site geraakt, of wie geen PC kan bedienen, hoeft zich niet te schamen. Juist daarom trekken wij naar de K.H.Kempen en willen wij jullie helpen. Afspraak 24 maart om 19.30 u aan de hoofdingang van het K.H.Kempen in de Kleinhoefstraat. Hou de datum al maar vrij !

BROEDERLIJK DELEN MET INDIA
In de Indiase steden vind je tegelijk de grootste luxe en de meest onmenselijke armoede. In de huizen van de rijkere middenklasse knappen kinderen en vrouwen het vuile werk op voor een hongerloon.
Op het Indiase platteland verdienen kleine boeren nauwelijks genoeg om hun familie te onderhouden. Vaak lokken mensenhandelaars hun kinderen met mooie toekomstbeelden naar de stad. Daar aangekomen belanden de kinderen echter achter de gesloten deuren van een huishouden. Voor een hongerloon werken ze lange dagen. Ze worden brutaal vernederd en soms ook fysiek mishandeld.
Al meer dan twintig jaar trekt de Vlaamse zuster Jeanne Devos zich het lot aan van de zowat twintig miljoen huisarbeiders. Dit doet ze via de National Domestic Workers Movement (NDWM), een projectpartner van Broederlijk Delen.

MARIA ONTMOETEN IN BANNEUX
De vrienden van Koningin van de Vrede nodigen iedereen uit op hun ontmoetingsdag op zaterdag 4 april in de grote kerk te Banneux.
De dag begint om 10.00 u met een welkomstwoord en het eerste rozenhoedje met daarna een toespraak van pater Boulanger over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw door de eeuwen heen. Tijdens de middagpauze is er mogelijkheid tot stille aanbidding.
Om 14.00 u wordt het tweede rozenhoedje gebeden en om 15.00 u vieren wij eucharistie.
De dag wordt afgesloten met een geleide aanbidding en zegen met het Heilig Sacrament.
Wie naar Banneux wil, of meer informatie over deze gebedsdag, kan terecht bij Leen Fourneau op 014/72.31.12.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10        

Externe Links