Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 10 - 4 maart 2009

10 – 11 maart  “2 de ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD”
“ DIT IS MIJN ZOON, DE WELBEMINDE ”

Op de Taborberg zagen ze Jezus in zijn stralende heerlijkheid.
In de Olijfhof zullen ze Jezus zien als een hoopje doffe ellende.
Hoogtepunten en dieptepunten horen nu eenmaal bij elkaar.
Zo kunnen ze dan na Zijn verrijzenis zeggen:”Weet je nog van toen?”
En ze konden ook zeggen:”Zo zal het ooit weer worden.”
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u    Gezongen viering. H. Mis.

08.00 u    Zm. Louis Van Hoof, Verlooy, Cuyvers en Cluyts

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

VORMSELCATECHESE AAN ZET
De werkgroep vormselcatechese van onze 12 parochies nodigt de toekomstige vormelingen uit, om eens mee te pogen, om “Broederlijk Delen” en om “Vasten” beter te begrijpen.
Eind vorig jaar is er gestart met het project TOV12. Welnu, volgende zaterdag houden wij een Solidariteitsnamiddag in het parochiecentrum van St.-Amands op de Werft.

Wij stellen voor

Ook onze plussers zijn die namiddag aanwezig. Deze toffe groep jongeren tussen 12 en 18 jaar komt maandelijks samen voor een activiteit. Zij nodigen de vormelingen uit, of ze niet willen meedoen.
Let op! Ook de ouders worden verwacht tegen 15.30 u. Vergeet dus niet om hen uit te nodigen voor het Zuiders onthaal.
Meer info krijg je alsnog bij Bart Rombouts: 0497/43.27.94.

GIBBO GALBERGEN MOL
De school van de Galbergen in Mol nodigt ons allemaal uit op haar schoolfeest. Kaarten en spaghetti-eten, kan het nog aangenamer ?
Afspraak: zaterdag 7 maart. Om 15.00 u: zettersprijskamp. Van 17.00 tot 21.00 u: Spaghettirestaurant. Ga je mee ?

DE KLEUR VAN ONS GELOOF
Op 24 maart verwachten wij onze catechisten, gebedsleiders, leerkrachten en ál wie het ernstig meent met zijn geloof in een studielokaal van het K.H.Kempen. Wij spelen er met de vele kleuren en vele facetten, die ons geloof ons kan bijbrengen. Een boeiende computertest kan de aanleiding zijn, om eens met andere gelovigen in discussie te gaan. Heb je al eens ooit geprobeerd op geloofstest.htm ? Heb je zin om eens door te praten? Kom maar af.
En heb je geen pc, of kan je er geen weg mee? We helpen je er wel door. Juist dáárom huurden wij een lokaal in de campus af.
Volgende keer meer !!! Hou de datum al maar vrij !

BROEDERLIJK DELEN MET INDIA
Ondanks de huidige economische groeispurt in India zijn uitsluiting, werkloosheid, uitbuiting en plattelandsvlucht er nog alomtegenwoordig. Broederlijk Delen steunt de meest kwetsbare groepen in de samenleving, diegenen die sociaal, cultureel en economisch het meest achtergesteld zijn. In India zijn dat de inheemse volkeren en de dalits of kastelozen.
Broederlijk Delen steunt hen voornamelijk op het platteland, in twee regio’s op het Indiase subcontintent: Zuid-West Orissa en Zuid-Oost Chhattisgarh. In beide gebieden leven veel inheemse volkeren. Beide gebieden bevatten ook veel natuurlijke rijkdommen, waardoor ze erg gegeerd zijn bij de overheid en (inter)nationale bedrijven. Daarnaast biedt Broederlijk Delen ook steun aan de NDWM, de beweging van huispersoneel, een realisatie van de Vlaamse zuster Jeanne Devos.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08

Externe Links