Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 07 - 18 februari 2009

21 – 22 FEBRUARI “7 de ZONDAG DOOR HET JAAR”
“ UW ZONDEN ZIJN VERGEVEN ”

25 FEBRUARI : ASWOENSDAG

Het geloof van de dragers van de lamme bracht genezing. Wij kunnen voor een verlamde mens het geloof bewaren: geloof in de toekomst, hoop op bevrijding, leven voor hen die geen leven hebben, welzijn voor uitgeslotenen, vrede voor hen die geweld lijden, zin voor zinzoekers.
En als we zelf verlamd zijn, kunnen wij hopen op hen die voor en in ons geloven.
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt. Louis De Pooter en Bertha Vangenechten, Jan Vangenechten. Jgt. Louis, Josephine en Karel Janssens, Josephina Ceulemans, Jos en Jan Geukens en Celien Claes. Jgt. Fons Vangheel. Jgt. Jan Nevelsteen, Angele Nevelsteen en Karel Vansant.

08.00 u        H. Mis.

14.00 u         Doopviering

15.00 u         Doopviering

09.00 u           H. Mis met asoplegging.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

Het Geelse stadsbestuur

Schoonmoeder of suikertante van de kerk ?

Enkele maanden geleden hebben wij op deze plaats in het parochieblad uitgebreid bericht over de kerkfabrieken van Geel. Het waren die openbare besturen, die ervoor moeten zorgen, dat de erediensten in onze kerken kunnen doorgaan. Vandaag willen wij het wat uitgebreider hebben over de verhouding tussen het stadsbestuur in Geel en de Geelse parochies. Elke organisatie, die in Vlaanderen aan cultuur doet, kan rekenen op enige subsidie van de overheid en als je kijkt, wat onze parochies op maatschappelijk gebied betekenen in onze samenleving, dan kan je er zeker niet rond, dat zij ook moeten kunnen rekenen op de steun van de overheid. Hoewel in deze tijd minder dan vroeger, is het toch maar de Kerk, die in Geel op 12 openbare plaatsen en nog een drietal meer privé-plaatsen, mensen samen brengt. In iedere kerk zijn er weekendvieringen, jubilea, doopsels en uitvaarten en heel wat kerkgebouwen hebben een historische waarde op zich. Geel staat vol met monumenten en monumentjes, die dikwijls rechtstreeks of onrechtstreeks in verband te brengen zijn met onze geschiedenis. Als sport en cultuur een regelmatig beroep moeten kunnen doen op de overheid, dan ligt het voor de hand, dat de gemeente ook inschikkelijk is voor de kerken en de parochies. Veel van die dingen moeten niet, maar toch kunnen wij op erg veel vlakken rekenen op het stadsbestuur als een hulp in nood. Of de gemeente nu de rol van schoonmoeder of suikertante speelt ???

Een overzicht:

Van de 12 kerkgebouwen in de 12 parochies zijn er niet minder dan 5, die rechtstreeks aan de gemeente toebehoren. Dit hebben wij zowel aan vadertje Napoleon Bonaparte als aan vadertje Duitsland te danken. In een ver verleden was er de Franse Revolutie, die alle kerken tot staatsbezit maakte. Later werden deze stuk voor stuk terug aan de parochies geschonken, maar hier en daar werd er eentje “vergeten”. Ook de kerken, die tijdens de tweede wereldoorlog werden verwoest en moesten heropgebouwd worden, kwamen kadastraal aan de gemeente, om de rompslomp zo klein mogelijk te houden. Daardoor bidden wij in St.-Amands, Oosterlo, Winkelomheide, Ten Aard en Stelen werkelijk op gemeentegrond. In de zeven andere parochies is de kerk eigendom van de kerkfabriek, maar ook daar staat de gemeente regelmatig klaar, om de eigenaars te helpen.

Dan zijn er nog heel wat kleinere kapelletjes, die toebehoren aan de gemeente en je staat er soms van versteld, waar je die kan vinden. Vele kleine gebedsplaatsjes zijn eigendom van mensen uit de buurt, sommige horen toe aan een kerkfabriek of aan een parochie, maar volgende kapelletjes zijn eigendom van de stad en worden ook door haar (min of meer) onderhouden: Oude Kastelseweg, Kievermont (2 stuks), Smaterskapel in de de Billemontstraat, de kapel van Elsum, Corneliuskapel in de Velveken, op de Hees en de St.-Gummaruskapel van Zammel.

Het is ook aan Napoleon te danken, dat de pastoors een wedde van de staat krijgen. Elke pastoor (niet elke priester) is ingeschreven als ambtenaar bij het “ministerie van justitie” … ze zijn zo een beetje collega van “de zjuus” en moeten in die functie ook kunnen rekenen op een woonst van de gemeente. Daarom is de stad ook eigenares van  zeven pastorieën. Op andere plaatsen zorgt de stad dat de pastoor een vergoeding krijgt, om zelf voor een woonst te zorgen. Door het slinkend aantal pastoors is het gebruik van deze gemeentelijke pastorieën wel erg divers geworden.

Zoals elke culturele vereniging, doen de parochies ook regelmatig een beroep op ons stadsbestuur, als er al eens een podium, een vlaggenmast, een sierboompje, nadarafsluiting of iets van deze aard nodig is. De kerkpleintjes, die eigendom zijn van de stad, worden pikfijn onderhouden en als er een begrafenis is bij winterweer, dan rukken de strooidiensten spontaan mee uit. Schoonmoeder ??? Suikertante ??? Meid voor alle werk ??? Bezorgde moeder ???

Onze kerken hebben heel wat zorgen vandoen en de stad Geel heeft een areaal aan bevoegde en ervaren werkkrachten. Daarom levert ze regelmatig vrienden- en burendiensten aan de parochies. Bij heel wat mankementen, natte plekken, verstopte dakgoten, lampen vervangen op grote hoogte en ander moois is het bijna normaal, dat de diensten van de stad instaan voor de werkuren en dat de kerk enkel de materialen moet betalen …” wat we zelf doen, doen we beter en als we er veel papier aan vuil moeten maken, kost het nog meer !!!” Zoiets gebeurt in overleg met het schepencollege.

Jaarlijks tegen 1 mei krijgen onze kapelletjes een beurt en momenteel is de Technische dienst bezig aan een inventaris van de gebreken aan de kerken op basis van verslagen van monumentenwacht. Met deze inventaris zal er een traject uitgewerkt worden om werken uit te voeren aan de diverse gebouwen en dit met gelden die de stad jaarlijks zal voorzien. Zo kwamen onlangs de pastorieën van St.-Dimpna, Winkelomheide en St.-Amands nog aan de beurt

In  2008 was er heel wat werk aan de kerken van Ten Aard en Larum. Er kwam een nieuwe geluidsinstallatie voor de kerk van het Punt en het plafond van Holven moest nog wat wachten op stedelijke zorgen, omdat de budgetten op waren. … Niks is oneindig. Er wordt momenteel gerekend op een budget van 50.000 euro per jaar voor onderhoud van onze kerken en een apart bedrag van 46.200 euro voor de dakgoten.

Een apart verhaal is natuurlijk de lopende restauratie van de St.-Dimpnakerk. Daar komen wij één van de volgende maanden apart op terug. Daar is het de staat en de provincie, die voor het basisbedrag zorgen: kostprijs 2,2 miljoen euro exclusief de kosten voor de architect en de veiligheidscoördinator.

Een laatste vermelding houden wij eigenlijk in petto voor de oude kapel van Elsum. … Grootse plannen, maar de kapel moet ook nog bereikbaar worden. Dan zal ze mooi gerestaureerd worden en ingericht als een kleine gebedsplaats. Architect Luc Sledsens werkt aan het dossier, dat binnenkort zal ingediend worden voor subsidiëring.

Lezer, welk is je conclusie ? Hebben wij aan de stad in onze kerken en bemoeizieke schoonmoeder ??? Treedt de stad op als een milde suikertante ???

MGR BONNY OP BEZOEK IN GEEL
Op vrijdag 6 februari kreeg Geel het bezoek van Mgr. Johan Bonny, de nieuwe bisschop van Antwerpen. Hij had, als geboren Gistelnaar uit West-Vlaanderen, bijzondere aandacht voor het praalgraf van Anna Van Gistel in het hoogkoor van de St.-Dimpnakerk, maar ook enkele Geelse pastores hadden bijzondere aandacht voor hun bisschop.

ASWOENSDAGVIERING
Volgende week, woensdag 25 februari
vieren wij Aswoensdag. In de parochies wordt overdag een viering met asoplegging gepland. ’s Avonds zijn wij echter allemaal welkom op St.-Amands. Wij vieren samen Aswoensdag om 19.00 u in de kerk en nemen een start voor Broederlijk Delen in de zaal. … het wordt boeiend. Mensen van Geel en van ver erbuiten vertellen over India en we kijken samen naar de film. Kom je meedoen ???
Gie Goris bezocht reeds vijf keer India. Met zijn eigenzinnige kijk op India wil hij verduidelijken hoe sterke economische groei en onderontwikkeling er vandaag samen kunnen gaan. Een boeiend verhaal over ‘shining’ en ‘crying’ India.
Enkele Gelenaars , brachten in 2004 een tegenbezoek aan  Rachael Raykumari. Zij maakten er kennis met enkele partnerorganisaties van Broederlijk Delen. Een  boeiend ooggetuigenverslag! Ook nog in 2008 waren Gelenaars op reis bij projecten in India. Zij brengen ons hun boeiendste verhalen. Doorlopend Wereldcafé door Oxfam Wereldwinkel Geel.
Het programma kan je nog vlug inkijken in ons volgend nummer, dat die dag verschijnt.

LUISTERCONCERT
Op zondag 1 maart om 14.30 u in P.C. Holvenia brengt "Gebak" een nederlandstalig kleinkunstprogramma om van te snoepen. Deze muzikale groep bestaat uit 4 enthousiaste mensen die gepassioneerd bezig zijn met muziek en liedjes. Samen vormen ze een perfecte harmonie: dat voel je, dat hoor je, dat zie je. Kom en geniet van "Een handvol liedjes": een ontspannende, unieke namiddag. Info: OKRA Holven: 014/58.86.24 of 014/58.63.46

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06    

Externe Links