Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 05 - 4 februari 2009

7 – 13 FEBRUARI “5 de ZONDAG DOOR HET JAAR”
“ HIJ GENAS VELE ZIEKEN ”

De evangelist Marcus toont ons in hel verhaal van de genezing van de schoonmoeder van Pelrus het verband tussen het genezend optreden van Jezus en het opwekken van geloof.
De verkondiging van het woord Gods is ook vandaag maar geloofwaardig, geloofwekkend, als ze gepaard gaat met de zorg voor zieken, gekwetsten, uitgestotenen, armen.
Opstaan en dienen, daartoe zijn de volgelingen van Jezus, zowel mannen als vrouwen, geroepen.
(uit het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u        Gezinsviering met kinderzegening. Jgt. Mil Daems en Maria Schelles, Ludo Vermeiren en Herman Van Olmen.

08.00 u        Zm. Wim Lembreghts.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

TAAKHERSCHIKKING PASTORES GEEL-ZUID
In  overleg met Marcel De Vries, federatiecoördinator van Geel en met Hans Vanackere, deken van de Zuiderkempen, heeft de bisschop van Antwerpen zijn akkoord gegeven aan een herschikking binnen de federatie Geel in het algemeen en in Geel-Zuid in het bijzonder.

De bedoeling van deze herschikking is de samenwerking, die tussen de parochies van Geel-Zuid de voorbije jaren groeide, aan te moedigen en te verstevigen. De bijeenkomsten van de parochieteams, de pastores, de gezamenlijke oudercontactavonden vormselcatechese, de misdienaarswerking, de weekendvieringen met preekbeurten, de doopvoorbereidingen en de gezamenlijke vieringen tijdens de Goede Week zijn daar voorbeelden van.

Samen met de leden van de verschillende parochieteams wordt het pastorale werk van de vrijgestelden voor de parochies aldus verdeeld:

Bart Rombouts blijft in het geheel van de federatie verantwoordelijk voor de catechese en hij blijft tevens pastoor van de volgende parochies: Sint-Amands (Geel-centrum) Sint-Gerebernus (Punt) en Sint Apollonia (Stelen). Hij wordt als pastoor van de Heilig-Hartparochie (Winkelomheide) vervangen door Hans Vanackere, deken van de Zuiderkempen.

Mia Schoofs blijft in het geheel van de federatie medeverantwoordelijke voor Broederlijk Delen en voor ‘Opendeur’ en parochieassistente in de parochie van het Heilig-Hart in Winkelomheide.

Paul Renders blijft in, het geheel van de federatie, verantwoordelijk voor jeugdpastoraal en parochieassistent in de parochies van Sint-Amands en  Sint-Gerebernus (Punt).

Deze herschikking is in werking getreden vanaf 21 januari 2009.

PACEM IN TERRIS
De voordrachtenreeks van de groep “Pacem in terris” is weeral bijna voorbij. Op vrijdag 13 februari om 20.00 u spreekt bisschop Paul Van den Berghe, bisschop-emeritus van Antwerpen in de abdij van Postel met als thema: “De Christusboodschap van de apostel Paulus” Wie vertrouwd is met de bisschop en met de voordrachten van “Pacem in Terrus” weet, dat dit een speciale en verzorgde en boeiende avond wordt. Van Harte aangeraden.

ROEMEENS RESTAURANT
Op zondag 15 februari trekken wij weer met velen naar de zaal van Elsum …“Omdat we er blijven in geloven”.
Volgend jaar zal het 20 jaar geleden zijn dat Geel de besliste om Slatina-Timis in Roemenië te adopteren, wat leidde tot verbroedering en officiële jumelage in 1992. Sindsien kreeg het Geels Roemeniëcomté grote weerklank, zowel in Geel, als in Slatina als in België tot een groot stuk van Europa.
Dank zij de jaarlijkse deelname van een 700-tal eters aan ons Roemeens restaurant, naast de adverteerders, kunnen de projecten ook verder uitgebouwd en betaald worden. Alvast bedankt voor jullie ondersteuning.
Inschrijven kan tot en met 12 februari via Jozef Goebels op 014/ 58.71.97 of jozef.goebels@skynet.be Ook bij de Noordzuiddienst op 014/ 56.68.35 of gerd.belmans.nz@geel.be. Een volledig menu met vis, goulash of kip aan 15 of 17 euro en mensen met een vrijetijdspas krijgen alles aan de helft van de prijs.

WINTERTAFEL KOMPAS
Op zondag 8 februari organiseert de ouderraad van Kompas hun wintertafel. Op het menu staan pensen met appelmoes, frikadellen met krieken en kip met appelmoes. Dit winterfestijn gaat door in de parochiezaal van St.-Amands. Men kan er ’s middags tussen 12.00 en 14.00 u en ’s avonds tussen 16.00 en 18.00 u terecht. Inschrijven kan nog bij Luc Peeters op 014/58.71.89.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04        

Externe Links