Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 01 - 08 januari 2009

10 – 11 JANUARI “DOOPSEL VAN JEZUS”
Bij het begin van zijn openbaar leven hoort Jezus de Eeuwige spreken. Een godservaring, een stem, een visioen! Hij heeft God én zijn opdracht gevonden en heeft dat alles als een geschenk ervaren.
En ik? Stel ik mijn oren en ogen voldoende open om God te ontmoeten? Staar ik me niet blind op wat ik al ken en weet?
God, geef me de moed om met open ogen en oren door het leven te gaan, om uw woorden en daden te herkennen op de plaats waar ik leef. Laat me, vanuit die ervaringen een mens zijn, die door anderen als “goed” wordt aanzien.
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u           H. Mis

08.00 u           Zm. Wim Daems, Jan Steurs – Karel Daems, Dimphna Helsen. Zm. Fien, Frans en Heidi Verachtert, Gust Nevelsteen – Linda Taels en Wim Verherstraeten. Jgt. De Pooter Godeliva.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

WELKOM AAN DE NIEUWELINGEN
Sommige van onze lezers zullen wij een paar weken moeten missen. Meer dan honderd stortingen voor een abonnement in 2009 hebben ons te laat bereikt, om ze in orde te krijgen voor deze editie van ons parochieblad … de eerste van het jaar 2009. Onze wensen mogen jullie nog steeds vergezellen en wij doen ook iedere week ons best om er het beste van te maken.
Ondertussen staat het ook reeds vast, dat wij vandaag enkele tientallen nieuwe abonnees kunnen verwelkomen. De eerste nieuwelingen zijn al aangeklampt gedurende laatste weken, maar sinds 1 december konden wij geen nieuwe postabonnementen meer toervoegen. Zij zijn er dus vandaag voor het eerst bij.
Aan elke lezer aparte en aan allen tezamen een hartelijke wens voor een deugddoend 2009. Veel leesgenot !

KLEINE MANNEKES MAKEN HET GROOT VERSCHIL

Op 16, 17 en 18 januari trekken de 12.00 vrijwilligers van Vredeseilanden weer de straat op om de kleine mannekes-sleutelhangers te verkopen. Ze vragen daarmee steun om boeren in staat te stellen de wereld te voeden én een waardig inkomen te verdienen. Dit jaar staat Nicaragua centraal, waar kleine boeren en boerinnen tonen hoe ze de voedselcrisis kunnen oplossen. Bekende Kleine Mannekes lenen hun gezicht aan de campagne.

In Larum sluiten de vormelingen zich bij de actie aan.

Geel is één van de betere steden van Vlaanderen, om deze actie te steunen. Wij doen mee.

DE NIEUWE BISSCHOP VAN ANTWERPEN

Sinds vorige zondag heeft het bisdom Antwerpen (en wij dus allemaal) een nieuwe bisschop in de persoon van Mgr. Johan Bonny. Dit doet ons onvermijdelijk terugdenken aan het on vergetelijke afscheid, dat wij onze oud-bisschop Mgr. Paul Van den Berhghe hebben geschonken in juni ’08. Welnu, de nieuwe bisschop zal ook vlug weten, waar Geel ligt in zijn bisdom. Het wordt deze keer geen volksverhuizing, maar hij bezoekt de actieve pastores van de Zuiderkempen in Geel op vrijdag 6 februari. We zeggen zeker geen “allen daarheen”, want alles zal in gesloten kring verlopen, maar áls je die dag op St.-Dimpna zou rondlopen …

ER IS EEN NIEUWE OPEN DEUR IN GEEL
De Open Deur is een plaats in de stad, waar iemand aanwezig is met tijd en aandacht om te luisteren in een gemoedelijke sfeer. Je kan er komen praten over wat je bezighoudt of wat je eens kwijt wil, over grote of kleine zorgen. Iedereen kan hier binnenstappen, zonder afspraak, zomaar.. gratis... en anoniem.
De Open Deur bestaat al sinds 1986, zonder veel publiciteit eerst in de Nieuwstraat en nu onlangs in de Lebonstraat. Honderden mensen kwamen al over de vloer en vonden er een beetje begrip. Wij zijn een groep vrijwilligers; vrouwen en mannen. We zijn geen psychiaters, of therapeuten. Wij kunnen geen financiële of materiële hulp bieden. We stellen geen nieuwsgierige vragen en we hebben de waarheid niet in pacht. We zijn een groep gewone mensen met een degelijke opleiding om te leren luisteren. Iedereen is bij ons welkom, ongeacht zijn of haar godsdienstige of filosofische overtuiging. Lebonstraat 122. tel. 014 59 23 86 tijdens de werkuren. Maandag, dinsdag en vrijdag van 15.00 u tot 18.00 u

QUIZ BIJ KWB St.-AMANDS

Op zondag 18 januari gaat alweer de zoveelste uitgave van de familiequiz door van KWB-St.-Amands. Het wordt weer een gezellige namiddaguitgave in de parochiezaal met kleine en grote opgaven voor alles en iedereen.
Ploegen kunnen zich alvast nog opgeven bij Rudy Belmans op tel 0478/53.09.91. De prijzen zijn niet het belangrijkst, maar gezelligheid is steeds gegarandeerd.

Archief

Deze Week

Week 52      

Externe Links