Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 52 -  24 december 2008

27 – 28 DECEMBER “FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE”
“ DE OPDRACHT VAN JEZUS IN DE TEMPEL ”

Want met eigen ogen heb ik de redding gezien.” … Neem de woorden van Simeon zelf eens in de mond … Is Gods heil zichtbaar vandaag in onze stad ? Zijn onze ogen ervoor open ? Zijn onze ogen juist gericht ???
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt. To De Ceuster en Jos Spruyt, Alfons en Fons Steurs, Denis De Ceuster. Jgt. Overleden familieleden Dens – Boeckx en Erna Geudens.

08.00 u           Jgt. Jos Luyten, Jul en Marcel D’Joos, Leonie Engelen, Jefke en Gust De Ceuster en Gouda Verwimp.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

In deze dagen van wensen en wederwensen willen wij ál onze lezers en ál onze medewerkers “vrede” toewensen. Toen Jezus werd geboren, was er volgens het verhaal een kleine vrede tussen herders, engelen, koningen en eenvoudige mensen.
Die vrede wensen wij elkaar toe.
Franciscus zag in zijn tijd die Kerstvrede in een kribbe met errond allerlei figuren uit zijn Italiaanse tijd. Dat was de geboorte van onze kerststal, waar ook wij Kerstmis uitbeelden op een klassieke negentiende-eeuwse manier in een stal met sneeuw bedekt … zeker niet op zijn Bethlehems.
In vorige eeuw kwam er nog een nieuw mooi symbool bij: een groene boom in de woonkamer in volle winter en overdadig versierd
Zou de Kerstvrede in 2008 ook niet gezocht kunnen worden in onze eigen Kempense omgeving, waar de koeienstallen zeldzaam zijn geworden en de bomen in plastic ? 
De vrede van Kerstmis …
Tussen ouders en kinderen
Tussen jongeren en ouderen
Tussen jongeren onderling
Tussen ouderen onderling
Tussen arm en rijk
Tussen ziek en gezond
Vrede met je buur, je overbuur, je achterbuur.
En Vrede met jezelf … zeker en vast.
En wij zijn er zeker van, dat zo 2009 voorspoediger zal eindigen, dan het zich aanbiedt … en daar is dit jaar echt niet veel voor nodig.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50 Week 51  

Externe Links