MISINTENTIES 2008

BESTELLEN MISINTENTIES
We willen iedereen zijn medewerking vragen bij het bestellen van misintenties. Het bestellen van misintenties tussen weekendvieringen door of per telefoon zorgt regelmatig voor problemen bij de administratie ervan. Misintenties worden best 14 dagen op voorhand besteld. In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren ter beschikking en ook op onze website kan je een formulier downloaden. Het is voldoende om dit formulier in te vullen, het verschuldigde bedrag (10 euro per intentie) bij in een enveloppe te steken; op de enveloppe ‘parochiesecretariaat Punt’ te schrijven en deze af te geven tijdens de openingsuren van ons secretariaat (iedere dinsdag tussen 15u30 en 16u30 en van 18u15 tot 19u15) of in de brievenbus van de pastorij te deponeren. Mocht het toch gebeuren dat je er te laat aan gedacht hebt, neem je best enkel contact op met Paul Renders (0494/93.34.21). U zou de vrijwilligers op ons secretariaat er heel veel plezier mee doen om de geijkte procedure te volgen en hopelijk gebeuren er dan in de toekomst ook minder fouten. Alvast bedankt voor de medewerking!

1. Onderstaande strook heeft een dubbel nut: jij moet er verder niet meer aan denken, de kans tot vergeten valt weg en je moet niet meer aanbellen met de kans om voor een gesloten deur te staan.

2. Voor ons zijn vergissingen of vergeten haast uitgesloten en wij worden niet meer te pas of te onpas aangesproken.

3. Print onderstaande strook af en bezorg die ingevuld op de pastorie of het secretariaat onder gesloten omslag.

NB. Natuurlijk mag je nog steeds op het secretariaat binnenwippen. Je bent er altijd welkom. Maar denk eraan: minstens 14 dagen voor het verschijnen in het parochieblad.