Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  52 -  26 december 2007

29-30 DECEMBER FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE
 “ DE VLUCHT NAAR EGYPTE ”

Jozef: God wist hem te vinden in zijn dromen.
Zijn wij in onze dromen aanspreekbaar voor God ???
Durven wij worden als Jozef, die gewoon deed, wat gedroomd moest worden ???
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           To De Ceuster, Alfons en Fons Steurs, Denis De Ceuster. Jgt. Jos Spruyt.

08.00 u           Jgt. Jos Luyten, Jefke De Ceuster, Jul en Marcel D’joos, Leonie Engelen. Zm. Jos Geukens, familie Geukens – Claes, Louis, Josefina en Karel Janssens, Josefina Ceulemans

Van 1 november tot 1 maart zullen er geen weekdagvieringen zijn

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

TOT VOLGEND JAAR
Meteen hou je als lezer van “Kerk+Leven” het laatste nummer van het parochieblad voor 2007 in je handen. De feesten duren verder, de lichtjes blijven branden, het Nieuwe jaar komt aan en in ons volgend nummer schrijven wij een grote “1”. En voor die nieuwe reeks van 53 (echt waar !!!) nummers willen wij weer ons best doen. Spijtig, dat wij volgend jaar enkele trouwe lezers zullen missen, maar er zijn ook tientallen nieuwe abonnees, die wij nog vele jaren hopen mee te nemen op onze tocht doorheen het kerkelijk leven van Geel. Moge het goed gaan met dat kerkelijk leven, moge de bekommernis voor elkaar groeien en moge ieder van ons voor de ander het beste voorhebben, in Jezus’ naam.

De beste wensen van: Marcel Daems, Jan Dekoninck, Marcel De Vries, Luc Peeters, Maurice Ruelens, Mia Schoofs, Elie Valcke, Lilian Vannuffelen, Louis Verachtert, Jeanine Verboven, Jan Verheyden, Jef Vreysen, Frans Wouters, die er wekelijks zullen staan, ofwel een vervanger zullen vinden.

Tot volgend jaar !!!! 

OPROEP VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN DE KERKRADEN IN GEEL
Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er een aantal vacatures zijn binnen de kerkraden van de kerkfabrieken binnen de 12 parochie van Geel. De zogenaamde “grote helft” van de leden (3 per kerkraad), moet in het jaar 2008 vernieuwd worden. Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2008 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek
Sint-Amandus: Bart Rombouts, Kameinestraat 33, 2440 GEEL
St.-Apollonia Stelen: Bart Rombouts, Kameinestraat 3, 2440 GEEL
O.L. Vrouw Bezoeking Larum: Jan Dekoninck, Larum 32 B, 2440 GEEL
St.-Lucia Oosterlo: Marcel Daems, Zammelseweg 199, 2440 GEEL
St. Laurentius Zammel : Marcel Daems, Zammelseweg, 199, 2440 GEEL
H. Hart Winkelomheide : Mia Schoofs, Waaiburg 49, 2440 GEEL
St.-Hubertus Ten Aard : Dirk Leynen, Reebokstraat 4, 2440 GEEL
St.-Franciscus van Assisi Elsum : André Kempen, Valkenborch 36, 2440 GEEL
St.-Lambertus Bel : Guy Tobback, Asberg 6, 2400 MOL
Sint-Dimpna : Frans Wouters, Laarsveld 13, 2440 GEEL
St.-Gerebernus Punt : Paul Renders, Kameinestraat 33, 2440 GEEL
St.-Jozef Holven : Paul Sannen, Kapelstraat 20, 2440 GEEL

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij. Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°. Na datum zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in elke parochiekerk afzonderlijk voor elke kerkraad. Deze oproep werd opgesteld door de gemeenschappelijke aangestelden door de bisschop -  waarvan de namen hierboven werden vernoemd – te Geel op 28 november 2007.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50 Week 51  

Externe Links