Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  50 -  12 december 2007

15 – 16 DECEMBER “3 de ZONDAG IN DE ADVENT”
“ GA ZEGGEN, WAT GE HOORT EN ZIET ”
Omhaling voor WELZIJNSZORG

Johannes heeft Jezus uit het oog verloren. Vanuit de gevangenis hoort hij via via dat Jezus rondtrekt, lerend en genezend, en Johannes twijfelt: is Jezus wel de Messias? Zitten wij ook soms niet gevangen in onze kijk op de wereld en ons oordeel over mensen? Waar zien wij Jezus helend aanwezig komen, in ons leven?
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt. Jan Boeckx en Bertine Dankers

08.00 u           Morgenmis

Van 1 november tot 1 maart zullen er geen weekdagvieringen zijn

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

APART PRATEN MET MIN-GEEL
Volgend weekend is het actieweekend van Welzijnszorg. In deze adventstijd stelt de actie WELZIJNZORG  steeds de “vierde wereld” in de kijker. In het tweede gedeelte van Kerk+Leven komt zeer veel informatie, maar wij hier in Geel gingen even kijken bij één van de Geelse welzijnsschakels, die zich inzetten tegen “kansarmoede bij ons ter plaatse. Wij spraken met Johan Merckaert van de wergroep MIN.

De zelfde tijd van het jaar (de advent) maar dan in 1991 kwam Ali Tjonk van de MIN-groep in Mol getuigen op de parochieraad van St.-Dimpna en daar sprong de eerste vonk over, om ook in Geel te gaan werken voor “Mensen In Nood”. Pastoor Jef Seuntjens, Angèle De Weert, Remi Van Gaeveren en Louis Smets waren gebeten door de microbe en ze wilden ook wat gaan doen aan de armoede in Geel. …

Het was wel anderhalf jaar zoeken, eer het eerste “armoedegezin” ontdekt en bezocht was, maar toen kwam de wagen aan het rollen. Momenteel zijn er 22 vrijwilligers, die zich inzetten voor een kleine 100 gezinnen of voor zowat 340 mensen van Geel, of mensen, die in Geel reeds werden bezocht en later naar een buurgemeente verhuisden. Een parochie-initiatief groeide uit tot een algemeen Geelse beweging, die de sympathie van veel mensen wegdraagt.

De hoofdactiviteit van MIN bestaat zeker uit huisbezoeken. Elke vrijwilliger heeft zijn vaste gezinnen, waarmee contact wordt gehouden en waarvoor men begeleiding verleent in gelijk welk probleem. Zijn het dagelijkse zorgen, dan kan de vrijwilliger met veel gezond verstand en met de adem van de organisatie in de rug zelf wel voor oplossingen zorgen, maar als hij vast rijdt, dan is er de maandelijkse vergadering van de laatste woensdag. Daar komen naamloos de specifieke problemen op tafel en is er een massaal kapitaal aan ervaring aanwezig, om een stap verder te helpen zetten in de begeleiding van het gezin.

Zeer dikwijls zal de begeleider samen met zijn gezin naar één of andere dienst stappen, om hulp te krijgen, betalingen te spreiden, op zijn rechten te staan en informatie in te winnen. Met twee durf je nu eenmaal een beetje meer dan alleen en bovendien is het altijd makkelijker om voor een ander ten beste te spreken, dan om je eigen recht te moeten verdedigen.

Natuurlijk zijn er heel wat materiële problemen en daarvoor is er de laatste jaren via MIN bijna een alternatief circuit ontstaan. Op Kievermont is er een opslagplaats van meubels, waar de gekste toestanden kunnen voorkomen, want soms wordt de ene salon na de andere binnen gebracht en is er vraag naar bedden en even later is er weer geen zetel meer te vinden. Zowel de vraag als het aanbod is er zeer onregelmatig. Dan is er nog de kledingwinkel. Vroeger werd de gekregen kledij twee keer per jaar uitgekieperd in het jeugdcentrum van St.-Dimpna, maar sedert enkele maanden houdt Vera en haar medewerksters een heuse kleding- en speelgoedwinkel open in het oude kleuterscholeke van de Waaiburg … allemaal tweedehands, maar degelijk gesorteerd en gepresenteerd (gemiddeld verdwijnt zowat 2/3 naar Missiehulp, waar ze een bestemming vinden voor de minste lor) zo omvat de winkel er 3 lokalen en de prijzen swingen … onder de pan door, van 0,1 tot 1 euro en weinig meer… Toch moet er betaald worden, want wie wil nu echt rondlopen met “bullen, die niks hebben gekost” ? Ja, MIN houdt van service en zeker na de invoering van het DIFTARsysteem voor huisvuilophaling moet daar toch strikt op gelet worden, want “sommige mensen geven toch wat mee hoor !!” En ieder mens heeft toch zijn eergevoel.

Verder weet Johan, dat er nu en dan (maar vooral dan nu !!!) nog speciale activiteiten doorgaan, waar alle “klanten”, alle bezochte gezinnen elkaar kunnen ontmoeten indien ze het willen of waar allen kunnen van genieten. We nemen even de MIN-agenda:

* Ieder jaar in december wordt er gepreekt in heel wat kerken en tussendoor zijn er ook scholen, die zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen een infosessie vragen. MIN wil niet enkel in kleine kring helpen, maar ook in brede kring aandacht vragen voor de mensen die het niet makkelijk hebben in onze omgeving.

* 4 december was er het Sinterklaasfeest met feestmaal voor de gezinnen in het parochiecentrum van St.-Amands. gesponsord door een serviceclub uit Kasterlee.

* Op 24 december is er een traiteur, die warme feestmaaltijden klaar maakt en de vrijwilligers van MIN zorgen, dat het eten ter plaatse komt. Dit alles wordt gesponsord door de Ronde Tafel uit Geel.

* Elke zomer houdt de hele MIN-gemeenschap een reuzenbarbecue in de speeltuin van Meerhout.

* De 51-club zorgt ervoor, dat alle MIN-kinderen aan de nationale 51-reünie in de ZOO van Antwerpen kunnen deelnemer.

* Op de kerstmarkt staan ze steeds met hun kraam: de medewerkers van MIN en de pralines zijn er heerlijk !

* Het weekend voor Kerstmis staan de medewerkers aan de ingang van het Delhaize-warenhuis voor een voedselinzameling. Sedert de sluiting van de voedselbank in Herentals blijven de koelkasten in Geel inderdaad meer leeg dan vroeger. Dankzij MIN konden tientallen gezinnen jarenlang vervoer naar Herentals krijgen, maar deze bron is opgedroogd en MIN overweegt echt wel, om voortaan tussendoor nog voedselinzamelingen te houden.

Ja, mensen, we kunnen wel zeggen:”’t Fabriekske draait”, maar kunnen ze het blijven volhouden? Welnu, wij weten ook, dat koken (veel) geld kost, maar volgens Johan Merckaert, de huidige voorzitter van MIN, genieten ze het vertrouwen van velen. Grote sponsors kiezen duidelijk voor een project, dat ze willen steunen, maar heel wat gewone mensen staan op gewone en ongewone tijdstippen even met de portemonnee open. Sommigen hebben een bestendige opdracht bij de bank, anderen schenken de cadeaus van hun feest aan MIN en per slot van rekening: “Alle baten helpen en we hebben nog nooit hulp moeten weigeren, omdat we zelf geen middelen meer hadden”. Moge dat zo nog heel lang blijven.

Je kan MIN steeds steunen met een kleine of een grote(re) gift op rekening 743-3120326-44 van MIN Geel. Denk er eens aan, voor je aan de Kersttafel gaat, de feestvreugde zal er niet minder om zijn.

Marcel De Vries

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49      

Externe Links