Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  49 -  5 december 2007

8 – 9 DECEMBER “2 de ZONDAG VAN DE ADVENT”
“ BEREID DE WEG VAN DE HEER ”

Het koninkrijk van de hemel, of een wereld zoals God het droomt, wie verlangt daar niet naar? Armen, misdeelden, politieke vluchtelingen, uitgeprocedeerden, migranten, staatlozen, ... in de eerste plaats. Zij hebben alleen maar onze handen om die droom te realiseren. Daarvoor zijn wij ook met ons gezin verantwoordelijk. Welk actiepuntje kunnen wij concreet opnemen in de komende week?
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt. Alfons Van Hove, Emma Van Springel, Marcel Goris. Jgt. Jules Vermeulen en Josephina Peeters. Jgt. Charel Taels

08.00 u           Zm. fam. Criekemans, Mellebeeckx en Wuyts

Van 1 november tot 1 maart zullen er geen weekdagvieringen zijn

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

ADVENTSWAKE VOOR ALLE PAROCHIES

WOENSDAG 12 DECEMBER IN WINKELOMHEIDE
Op weg naar Kerstmis wordt ons leven als christen verdiept door tijd te maken voor gebed, maar ook voor de minsten in ons midden. Zo groeien we naar Kerstmis toe... Het licht van Christus groeit in ons hart, in onze wereld.
Sedert enkele jaren verzamelen zich de parochies van Geel dan ook in een gebedswake waartoe alle parochianen uitgenodigd worden..Dit jaar gaat deze gebedwake door op woensdag 12 december om 19.00 u in de kerk van Winkelomheide.
Wij nodigen ook U uit om erbij te zijn! Breng jij nog iemand mee? Maak afspraken met elkaar om samen te rijden.. Dan zal het licht van Kerstmis reeds te zien zijn.

ADVENT WELZIJNSZORG
Wij tekenen voor de toekomst”. Met deze titel vraagt Welzijnszorg aandacht voor de kinderen en de jongeren. Want een toekomst zonder armoede begint op school. Het Vlaams onderwijs in wiskunde en wetenschappen behoort tot het beste van de wereld. En toch loopt er iets fout. Leerlingen komen niet met dezelfde bagage naar school. Van bij de start is de rugzak van kinderen en jongeren in (kans)armoede anders gevuld. Ook de woonsituatie, gezondheidstoestand en het lage inkomen van het gezin hebben een invloed op de vertrekpositie van deze kinderen. De startkansen van arme kinderen en jongeren in het onderwijs zijn problematisch. Daarom voert Welzijnszorg, samen met verschillende (onderwijs-)partners campagne. Jongeren verdienen alle kansen om hun toekomst waar te maken. En die toekomst zonder armoede begint op school.

ABONNEMENT IN ORDE ???
’t Zal “scherp” zijn !!!! We mailen iedere dag honderden herabonneringen door. Ben jij er al bij ???
Maak je abonnement snel in orde! Bel desnoods naar 014/58.23.83 om je betaling aan te kondigen, anders mis je mogelijk het eerste nummer van 2008 !!!

WELKOM IN ONS PASTORAAL HUIS.
Sedert enige tijd kunnen alle parochies van Geel een beetje mee genieten van de pastorij van Winkelomheide. Zoals op vele plaatsen gebruikt de eigen parochie nog slechts een paar lokalen voor eigenvergaderingen en samen hebben wij dan ook de rest van het huis in Winkelomheide ingenomen om een thuis te bieden aan álle Geelse parochies.
We staan en zijn en zitten er voor U.
Meerdere malen per week worden de loikalen er gebruikt, om te vergaderen met verschillende parochies tegeleijk: federatieteam, parochiecluster, catechisten … noem maar op. Regelmatig zie je er licht branden rtegelmatig zijn wij thuis. Maar wat kan je in het gebouw vinden.
Eerst en vooral is er een ontvangstkamer, waar je streng en mild bekeken wordt door de stichter van de Hei, pastoor Claessens, een schilderij, dat hier wel op zijn plaats is.
Dan zijn er twee vergaderlokalen, waar je met een tiental en met een twintigtal mensen aangenaam kan vergaderen in een aangename zetel bij een aangename tas koffie in een aangenaam interieur. Voor pastorale doeleinden van Geelse parochies staat deze infrastructuur dagelijks ter beschikking. Voor de kalender of de mogelijkheid om er te komen neem je contact op met Mia Schoofs of Marcel De Vries (zie infokaders in het parochieblad)
Tenslotte is er nog onze bib gevestigd. Wij hebben een klein documentatiecentrum aangelegd met tijdschriften, mappen en boeken. Sommige zijn ter plaatse te raadplegen (mogelijkheid tot kopiëren) en andere kunnen uitgeleend worden. Ook hier kan je terecht tijdens de openingsuren en juist voor en na de vergaderingen.
En de uren zijn …
Parochie, bib en informatie: maandag 16.30 – 18.30 u
Bib en informatie: woensdag 14.00 – 16.00 u
Parochie: donderdag 18.00 – 19.00 u
Kom maar eens langs, je bent welkom. Marcel De Vries.

VORMSELVIERINGEN IN 2008
Op verzoek van velen geven wij een overzicht van de vormselvieringen in Geel voor het jaar 2008.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48        

Externe Links