Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  48 -  28 november 2007

1 – 2 DECEMBER “1 ste ZONDAG VAN DE ADVENT”
“ WAAKZAAM ZIJN BIJ DE KOMST VAN DE HEER ”

Het is advent, Een tijd van verwachten, niet van doelloos wachten.
Een tijd van uitkijken, niet van lijdzaam toezien.
Een tijd waarin we kunnen leren waakzaam te zijn: leren leven met open ogen, oren en hart.
Alert en aandachtig leven want de Heer komt nabij, waar je Hem het minst verwacht:
in een onverwachte ontmoeting, in een arme die jouw hulp vraagt, in een vluchteling, in een kind...
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt. Linda Taels, Germaine Verachtert, Wim Verherstraeten. Zm. Frans Lievens, Fien Vandesande. Jgt. Frans Verbiest- Jeanne Dens

08.00 u           Morgenmis

Van 1 november tot 1 maart zullen er geen weekdagvieringen zijn

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

ABONNEMENT PAROCHIEBLAD
Sorry voor de herhaling, beste lezer, de allermeesten onder jullie zijn reeds in orde, maar elk jaar zijn er enkele verantwoordelijken in de parochie die nog “de kanten er moeten aflopen” om de laatste abonnementen in te zamelen. Bijna allemaal mensen, die er spijt zouden van hebben gehad, hun parochieblad te moeten missen in januari. Spaar de postzegels, spaar de mensen, betaal snel, want volgende week moeten wij de definitieve lijst reeds opmaken van het eerste blad van januari. 21 euro en je bent gesteld voor heel 2008.

TIENERDAGEN IN POSTEL
Van 28 tot 30 december organiseert de abdij van Postel naar jaarlijkse traditie de Tienerdagen. Die zijn bedoeld voor jongeren tussen 12 en 15 jaar die samen met andere jongeren willen samenkomen om na te denken over hun geloof. Het is een wervelende driedaagse gevuld met spel, dans, gebed met de abdijgemeenschap, ontmoeting, gesprek, Taizéviering met aanbidding, bezinning, enz... rond het thema 'Geloven met de ogen toe...' 
Folders en verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via pater Benny, Abdijlaan 16, 2400 Mol
014/37.81.21 of paterbenny@hotmail.com

KINDERBLOEMSCHIKKEN LOBELIA/VOLKSTUINEN
Op woensdag 19 december van 13.30 tot 16.00 u hebben alle kinderen tussen 7 en 14 jaar de gelegenheid,  om een bloemstukje tegen Kerstmis te maken in het Parochiecentrum van St.-Amands aan de Werft. Inschrijven tot 16 december bij Lisette 014/58.72.36 en door storting van 5 euro per kind op rekening 733-0137470-51 met vermelding van naam en leeftijd. De lijst van de mee-te-brengen materialen word na betaling doorgegeven.
Lobelia- Volkstuinen

KERSTCONCERT IN GEEL BEL
Op zaterdag 8 december om 20.00 u kunnen wij in de kerk van-Sint Lambertus in Bel een uniek Kerstoncert meemaken. Op programma staan Kerstliederen uit alle Landen, gebracht door het Lambertuskoor onder leiding van Herman Driesen, het gerenommeerd koor Donné Domenica onder leiding van Christianne De Mayer.
Harp: Karen Peeters. Organist: Paul De Beuckeleer.
Kaarten zijn te verkrijgen bij Irčne Van den Bergh Wijdbos 15 tel.014/58.10.21. Kaarten kosten 7 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa. Deuren open om 19.30 u. Er is die zaterdag geen avondmis.

GRONDANALYSE VOOR JE TUIN
Dinsdag 4 december om 19.30
u hebben alle tuinliefhebbers de mogelijkheid om hun tuinaarde te laten controleren op zijn “pH waarde”. De volkstuinen, Lobelia en de KWB van Elsum staan ervoor tot ieders dienst.
Wij ontmoeten elkaar in het ontmoetingscentrum van Elsum.
Neem op tien plaatsen een staal in kolommen van 0 tot 7 cm diepte in gazon en van 0 tot 25 cm in de tuin.
Meng deze 10 stalen en laat daarvan 100gr stofdroog drogen. (gazon- en tuinstalen mag je niet mengen en verwijder het gras uit de gazonstalen). Wil voor elk staal dat je wil laten onderzoeken een potje met deksel meebrengen en wij doen de rest. Voor onze leden zijn de eerste drie stalen gratis, maar elk staal wordt onderzocht voor iedereen. Daarvoor vragen we echter 1 euro per staal.
Meer info: Vic Van Looij, 014/58.72.36

VORMSELVIERINGEN IN 2008
Op verzoek van velen geven wij een overzicht van de vormselvieringen in Geel voor het jaar 2008.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47

Externe Links